Kansalaisuus ja kotimaa

7922c3b0d7efa1d21088e6be1940fd341c520c5fsuomen_puolustusvoimien_tornileijona-svg

 

Toissapäivänä Yleisradio uutisoi puolustusvoimien harjoittamasta, varusmiespalvelustaan suorittavien Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten erityistarkkailusta, jossa suomalais-venäläisten asevelvollisten erikoiskoulutusmahdollisuuksia on rajoitettu vastoin lakia. Puolustusministeri Jussi Niinistön reaktio oli raivonsekainen. Tavallisesti viileähköstä olemuksestaan tunnettu perussuomalaisministeri väitti oitis paikalla Ylen syyllistyneen valeuutiseenvaati Yleisradiota murtamaan lähdesuojan ja peräänkuulutti samalla uutisen vetämistä takaisin sekä anteeksipyyntöä. Niinistön kiivaan kieltoreaktion teki ironisen huvittavaksi se, että alkuperäisen uutisen ilmestyttyä muun muassa everstiluutnantti Torsti Sirén, sosiaalisen median päivystävä esiupseeri, oli läiskyttänyt sille riemuissaan käsiään. Puolustusministerin kiistäessä käytännön olemassaolon ainakin yksi ammattisotilas ilmaisi sille täysin rinnoin kannatustaan.

Päivän sisään Yleisradion uutisointi osoittautui todenmukaiseksi, ja puolustusministerin jylhä uho kääntyi surkuhupaisaksi ilveilyksi. Kainuun prikaatista myönnettiin avoimesti, että kaksoiskansalaisuuden omaavat varusmiehet on asetettu asevelvollisuutensa aikana eriarvoiseen asemaan ja suljettu tiedustelulennokkikoulutuksen ulkopuolelle. Tapaus oli sitäkin hassumpi, sillä nämä vain kantasuomalaisille hyväksyttäviksi katsotut lennokit on alun perin ostettu Israelista, maasta, joka vanhastaan sallii mahal-ohjelman puitteissa muiden maiden kansalaisten, myös suomalaisten, palvelemisen puolustusvoimissaan. Vyyhti purkautui entisestään, kun puolustusvoimat totesi, että vastaavanlaista menettelyä on mahdollisesti harjoitettu muuallakin. Kovin usein maamme historiassa ei hallituksen ministeri ole joutunut naurunalaiseksi yhtä nopeasti. Puolustusministeriltä tuskin lienee aiheellista odottaa anteeksipyyntöä Ylelle, etenkin kun pitää mielessä perussuomalaisen puolueen ikuisen pyhän sodan tiedotusvälineitä ja nimenomaan Yleisradiota vastaan.

Puolustusministerin ja Yleisradion välisen draaman lauettua äkkiä ryöpsähtänyt keskustelu kaksoiskansalaisuudesta ja sen haasteista maanpuolustuksen osalta käy parhaillaan ylivaihteella. Vieläpä entinen pääministeri ehätti todeta, että kyse on lojaliteetista ja siitä, kummalle maalle Suomen ja jonkin toisen valtion kansalaisuuden omaavat henkilöt ovat viime kädessä uskollisia. Oma ongelmansa on totta kai se, että kysymykseen liittyy nimenomaan Venäjä. Liian monella taholla tähän sinänsä vain kansalaisoikeuksiin liittyvään asiaan halutaan suhtaudua ikään kuin jylhänä taisteluna  viimeisiä suomettuneisuuden jäänteitä vastaan. Kovan linjan ajaminen ja sen esittäminen “realismina” on käypä keino profiloitua alan asiantuntijana ja piinkovana turvallisuuspoliittisena kommentaattorina. Paradoksaalista tietysti on jälleen kerran se, että kovimmat kylmät soturit taistelevat samalla niitä käytäntöjä vastaan, jotka yleensä on mielletty luonteenomaisiksi länsimaille.

Keskustelun lukittuessa oletettuun idän uhkaan sekä soluttautumisen ja muodikkaan “hybridivaikuttamisen” vaaroihin on kaikilta unohtunut se, että kaksoiskansalaisuudelle on yleensä tuiki arkiset perusteet. Niin kauan kun itärajan ylitse ei pääse ilman viisumia ja työ- tai oleskeluluvan kaltaiset pikkuasiat vaativat oman, nykyhallituksen ansiosta alati vain kiristyvän paperisotansa, säästää kaksoiskansalaisuus sellaiseen oikeutetun ihmisen paljolta vaivalta. Moni syntyperäinen suomalainen pitää vanhemmalta tai isovanhemmalta periytyvää Venäjän passia puhtaasti sukulaisuussyistä. Tästä on joskus voinut aiheutua heille omanlaisiaan Venäjän hallinnon taholta asetettuja ylimääräisiä velvoitteita, mistä esimerkkinä tamperelaisen opiskelija Lauri Koposen kertomus reilun parin vuoden takaa. Suomen taholta ei ole kuitenkaan erityisiä syitä asettaa kaksoiskansalaisille mitään eri sääntöjä ja rasittaa heitä yhtään sen enempää. Mikäli kaksoiskansalaisuuden omaavan väestönosan lojaalisuus on huolenaiheena, sitä suuremmalla syyllä ei kannata ryhtyä heitä ehdoin tahdoin vieraannuttamaan. Tässä vaiheessa kannattaa myös todeta suoraan, että muutamat tästä aiheesta kiivaimmin rumpua lyövät ja kaksoiskansalaisuuden riskeillä säikyttelevät tahot ovat tuijottaneet syvyyteen liian pitkään. On täysin vainoharhaista ja säälittävää kuvitella, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuuden omaavat ihmiset olisivat jonkinlainen Kremlin etäohjauksessa oleva viides kolonna, jotka vain odottavat aktivoitumiskäskyä perustaakseen kansannousuhallituksen. Asialla on myös periaatteellinen puolensa. Mikäli alamme rauhan oloissa kyseenalaistaa Suomen kansalaisuuden saaneiden ihmisten luotettavuutta vain heidän syntyperänsä tai vanhaan synnyinmaahan ylläpidettyjen siteiden nojalla, sen tien päässä ei ole mitään hyvää.

Se, pitääkö meillä olla laki kaksoiskansalaisuudesta, on oma kysymyksensä. Maailmassa on runsaasti valtioita, jotka eivät moista käytäntöä syystä tai toisesta salli, lähimpänä ja tutuimpana esimerkkinä Viro. Yleisesti tiedossa on, että hallituspuolueista nimenomaan perussuomalaiset haluavat rajata kaksoiskansalaisuuden vain poikkeustapauksiin tai mielellään luopua siitä kokonaan. Tässä kohtaa on hyvä jälleen muistuttaa, että laki kaksoiskansalaisuudesta säädettiin aikoinaan ulkomaille muuttaneiden suomalaisten aseman helpottamiseksi ja heidän etujaan silmälläpitäen. Kyse ei siis ollut mistään ilmaisesta monikulttuurisuuspalvelusta maahantulijoiden riemuksi, vaan säädöksestä, joka palveli siirtolaisiksi lähteneitä syntyperäisiä suomalaisia. Aikana, jolloin maastamuutto on yhä todellinen ilmiö, nämä perusteet tuskin ovat hävinneet mihinkään.

Mitä tulee kaksoiskansalaisen oikeudesta julkiseen virkaan, kansalaisuus on kansalaisuutta. Kaksoiskansalaisuuden sallivat länsimaat ovat kaikki löytäneet omat keinonsa huomioida siihen liittyvät erityispiirteet. Muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeriöllä on käytössään arviointimenetelmä, jolla voidaan määritellä ministeriön palvelukseen pyrkivän henkilön kaksoiskansalaisuuteen liittyvät mahdolliset turvallisuusriskit. Haastateltavan asepalvelus vieraan vallan hyväksi tai vieraan kansalaisuuden hyödyntäminen taloudellisia näkökohtia silmälläpitäen lasketaan kielteisiksi tekijöiksi; sen sijaan pelkkä kaksoiskansalaisuuden periytyminen vanhemmilta ei ole riittävä syy evätä henkilön turvallisuustodistusta. Olennaista on se, että haastattelut suoritetaan tapauskohtaisesti, ilman yksiselitteistä kategorisointia. Tämä on syytä ottaa huomioon myös omassa lainsäädännössämme, sikäli kun kaksoiskansalaisuuteen katsotaan aiheelliseksi puuttua. Tämän hallituksen aikana aloite aiheesta lienee vireillä, etupäässä puolustuslaitoksen virkatehtäviä silmälläpitäen.

Uutisissa esillä olleen varusmiespalveluksen osalta asia on kuitenkin täysin päivänselvä ja yksiselitteinen jo siitäkin syystä, että kyseessä on kansalaisvelvollisuus. Henkilö, joka on antanut sotilasvalan tai vakuutuksen Suomen tasavallalle ja on sitoutunut puolustamaan tätä maata, on asevelvollisuutensa aikana lähtökohtaisesti oikeutettu samaan yhtäläiseen kohteluun kuin kuka tahansa muukin, myös koulutusmahdollisuuksien puolesta. Syntyperä tai kaksoiskansalaisuus eivät voi eivätkä saa olla este, jos varusmies kykenee muuten tehtävänsä täyttämään ja osoittaa riittävää kyvykkyyttä. Kyse on luottamuksesta, joka on maanpuolustuksen perusta. Elleivät maanpuolustuskorkeakoulun käyneet upseerit ja puolustusministeri tajua tämän vertaa, niin siinä tapauksessa isänmaallamme on paljon suurempia ongelmia kuin kaksoiskansalaisuus.

Posted in Yleinen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Viimeinen risti

220px-summan_risti

 

Tämänpäiväisessä Satakunnan Kansassa oli lyhyt muistokirjoitus sotaveteraani, reservin kapteeni Pentti Knuutilalle. Ulvilassa syntynyt Knuutila kuoli 96-vuotiaana hieman ennen vuodenvaihdetta. Ehdin haastatella samaista miestä viime pääsiäisenä Summan taistelua koskevaan kirjahankkeeseeni, ja hän oli hyvin pirteä ja hyväkuntoinen ikäisekseen.

Knuutila oli talvisodan nuoria sotilaita ja lukeutui niihin asevelvollisiin, jotka lähetettiin Summan rintamalle läpimurtotaistelujen kiivaimmassa vaiheessa. Valtaosa porilaisista ja ulvilalaisista sotilaista taisteli Summassa satakuntalaisen Jalkaväkirykmentti 8:n ensimmäisessä pataljoonassa, kuuluisaksi tulleella Lähteen lohkolla. Knuutila suoritti talvisodan aikana asevelvollisuuttaan Jalkaväen koulutuskeskuksessa Riihimäellä ja päätyi täydennysmiehenä pääosin Varsinais-Suomesta kootun Jalkaväkirykmentti 14:n riveihin, joka taisteli murtuneen Summan rintaman ytimessä, sen jälkeen kun Lähteen lohko oli jo murtunut ja taistelua käytiin pääpuolustuslinjan tukiasemissa.

Tekemässäni haastattelussa Knuutila antoi hyvin eloisat kuvaukset siitä, miten hän 19-vuotiaana nuorukaisena oli tottunut taisteluihin, miten varttuneemmat sotilaat opastivat häntä, ja miten nopeasti hän oppi kumartumaan ja syöksymään oikeissa paikoissa ja oikeilla hetkillä, rintamalla jo reilut kaksi kuukautta olleiden miesten ohjauksessa ja neuvomana. Irtautumisvaiheen taistelujen aikana hän jäi vangiksi. Knuutilan kertomus kuinka hän joutui taistelussa eroon joukkueestaan sekä muisto yksinäisyyden ja kiukun tunteesta hylätyssä korsussa oli hyvin tarkka, ja vielä 77 vuotta tapahtuman jälkeenkin hän kuvasi hyvin tarkoin sen, millainen hyppy tuntemattomaan pakkotilanteessa tehty antautuminen viholliselle lopulta oli. Knuutilan onneksi talvisodan loppuvaiheessa vangiksi jääneitä suomalaisia ei enää yhtä usein alistettu kuulusteluille tai painostukselle kuin joulukuussa vangittuja suomalaisia, joita neuvostoliittolaiset pyrkivät painostamaan yhteistyöhön propagandan levittämisessä. Sodan viimeisen kuukauden Knuutila vietti tilapäiseksi vankileiriksi muutetulla neuvostoliittolaisella varuskunta-alueella, jossa hän ja muut suomalaiset olivat jatkuvan vartioinnin alaisina, mutta saivat muuten olla suhteellisen omissa oloissaan.

Knuutila palautettiin muiden sotavankien kanssa takaisin Suomeen huhtikuussa. Hän joutui muutamien muiden vankien tavoin Helsingissä valtiollisen poliisin kuulusteluun ja lausahti suoraluonteisena nuorukaisena erinäisiä totuuksia kuulusteluja suorittaneelle “viisastelevalle” etsivälle. Suojeluskuntalaisena häntä ei lopultakaan tentattu enempää kokemuksista rajan takana, ja hän palasi kotiinsa Poriin reippain mielin. Kun kyselin häneltä, mitkä hänen tuntemuksensa sodan, vapautumisen ja kotiutumisen jälkeen olivat, hänen vastauksensa oli “Menin kotiin ja sil siisti. Mahroink ol parikymppinen sillon. Ei sen ikäsen aattel mittää maailma ihmeellisyyksi. Siin iäs antaa men vaan!”

Sain kirjani lopulta valmiiksi vuodenvaihteessa ja lähetin käsikirjoituksen luettavaksi haastattelemilleni sotaveteraaneille. Knuutila ei valitettavasti valmista käsikirjoitusta ehtinyt saada, mutta hänenkin kokemuksensa siihen päätyivät. Hän oli Porin viimeinen sotaveteraani, joka on kantanut Summan ristiä.

Posted in Historia, Satakunta, Sota | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Summan rintaman joulu

Jouluaaton aattona tuli kuluneeksi tasan 77 vuotta Summan vastahyökkäyksestä. Hyökkäykseen osallistui myös isoisäni, Nokian ja Suoniemen komppaniassa palvellut alikersantti Matti Vikman. Tapahtuman muisteleminen sopii tähänkin jouluun oikein hyvin, etenkin kun olen sopivasti saanut valmiiksi taannoin aloittamani käsikirjoituksen talvisodan Summan taisteluista.

Vuoden 1939 joulukuun 23. päivän epäonnisen vastahyökkäyksen tausta on talvisotakirjansa lukeneille tuttu. Sotatoimen laatija oli Karjalan Kannaksen länsiosia puolustaneen toisen armeijakunnan (II AK) komentaja, kenraaliluutnantti Harald Öhquist. Öhquistin nerokas ajatus oli täydentää joulukuussa Summan rintamalla saavutettu puolustusvoitto nopealla vastahyökkäyksellä, jossa viikon mittaisissa verisissä taisteluissa kulutetut neuvostojoukot olisi saman tien nujerrettu ja lyöty takaisin. Sotatoimi piti suorittaa eleganttina pihtiliikkeenä. Idässä hyökkäsi jääkärikenraalimajuri Taavetti Laatikaisen komentama varusmiesrunkoinen, sodan alkuaikojen suojajoukoista koottu 1. Divisioona, ja lännestä puolestaan pohjoishämäläisistä ja satakuntalaisista reserviläisistä koottu jääkärieversti Paavo Paalun 6. Divisioona. Keskellä vihollisen voimia olisivat sitoneet 5. Divisioonan varsinaissuomalaiset ja etelähämäläiset reserviläiset, jotka olivat jo aiemmin pysäyttäneet puna-armeijan hyökkäyksen Summassa. Paperilla sotatoimi näytti tyylikkäältä. Kahden eteenpäin suuntautuneen nuolen kohdatessa toisensa niiden puristuksiin jäänyt vihollinen tuhoutuisi, aivan samalla tavoin kuin niissä Karlbergin sotakorkeakoulun harjoituspeleissä, joita kenraaliluutnantti Öhquist oli jääkärikauden jälkeisessä täydennyskoulutuksessaan suorittanut.

Viipurissa koko sotilasuransa tehnyt Öhquist uskoi tietävänsä, mitä hän teki. Hänellä oli taustansa myötä selvä käsitys Kannaksen maastosta, ja hän oli laatinut jo rauhan aikana useamman suunnitelman vastahyökkäyksestä mahdollisen sodan varalta. Sitä kovempi oli hänen halunsa toteuttaa visionsa käytännössä. Suunnitelma tietysti jätti huomiotta monta asiaa, kuten tietämättömyyden vihollisjoukkojen vahvuudesta ja näiden asemien sijainnista. Suomalaisilla joukoilla ei myöskään ollut kovin kaksisia mahdollisuuksia käydä suoraan hyökkäykseen neuvostoarmeijaa vastaan. Summan siihenastisissa taisteluissa suomalaisten puolustuksellinen taktiikka oli nojannut hyökkäävän vihollisjalkaväen pysäyttämiseen konekivääritulella, minkä jälkeen asemiin tunkeutuvat panssarivaunut tuhottaisiin panssarintorjuntatykeillä tai lähitorjuntaryhmien toimesta kasapanoksin. Pääpuolustuslinjan taisteluhautojen ja linnoituslaitteiden suojissa tämä olikin onnistunut kohtalaisesti. Mutta minkäänlaista hyökkäyksellistä taktiikkaa suomalaisilla ei ollut, vain hatara ajatus siitä, että myös avomaastossa vihollisen panssarivaunu olisi mahdollista tuhota kasapanoksella, tai että tykkejään kuljettaneet panssarintorjuntaryhmät ja kranaatinheitinmiehet pysyisivät jotenkin samassa vauhdissa etenevän jalkaväen mukana. Vastahyökkäyksen eriskummallisuuksista voi mainita sen, että tiedustelulle ei jätetty aikaa, koska sotatoimella oli kiire, ja tykistövalmistelu jätettiin suorittamatta, koska se nähtiin haitalliseksi toivotun yllätysedun kannalta.

Öhquistin saatua ylipäällikkö Mannerheimilta valtuudet sotatoimensa toteuttamiseen koko 6. Divisioona, eli hyökkäyksen oikea siipi, kulki Summajoen ylitse suunnitelman mukaisesti 23. joulukuuta. Kaikki miehistä olivat ensi kertaa taistelussa. Kuten mainittu, isoisäni oli mukana Nokialta ja Suoniemeltä kootussa Jalkaväkirykmentti 17:n yhdeksännessä komppaniassa (9./JR 17), joka varmisti 6. Divisioonan vasenta laitaa, ja jonka oli tarkoitus ottaa yhteys 5. Divisioonan miehiin. Tämän sijasta komppania törmäsikin Murronkallion harjanteella neuvostoliittolaisiin joukkoihin, neljä kilometriä ennen kuin oli kosketusta viholliseen oli osattu odottaa. Tiedustelua ei oltu tehty, ja ilmeisesti kukaan ei ollut aavistanut, että korkea harjanne olisi ihanteellinen paikka kenttälinnoitettujen puolustusasemien pystyttämiseksi. Nokialaiset ja suoniemeläiset kuljettivat mukanaan koko taistelukuormastoa, joka kulki hevostensa kanssa etummaisina jalkaväen seuratessa taustalla. Porukka eteni maastossa selvästi havaittavassa rykelmässä, ja koska Murronkalliolla odottaneet neuvostoliittolaiset konekiväärimiehet eivät olleet aivan täysin saamattomia, he avasivat tulen välittömästi kohti helppoa maalia. Vihollisen läsnäolo kävi suomalaisille selväksi siinä kohtaa, kun konekiväärit alkoivat nakuttaa ja kranaatinheittimet ulvahtivat.

Tilanne oli kohtalaisen epämiellyttävä. Vihollisella oli korkean maaston etu, ja 9. Komppania ei voinut perääntyäkään ilman pahoja tappioita, kun hyökkäys oli kaiken lisäksi vasta käynnistynyt. Komppanianpäällikkönä ollut 34-vuotias reserviluutnantti Pauli Kustaa Salminen yritti näyttää esimerkkiä ja kehotti miehiä rynnäkköön kalliota vastaan, mutta kohottauduttuaan lumesta sai luodin päähänsä, ehti kerran huutaa lääkintämiestä ja kuoli siihen paikkaan. Sinänsä on pieni ihme, että koko komppania ei hajonnut saman tien päällikkönsä kaaduttua. Nokialaiset maastoutuivat hankeen ja ampuivat parhaansa mukaan takaisin, ryhmänjohtajana ollut isoisäni kaiketikin muiden mukana. Aamun aikana miehet saivat etelän suunnasta avukseen Lempäälän reserviläisistä kootun 4. Komppanian. Tässä kohtaa Murronkalliosta tuli epäonnistuneen hyökkäyksen polttopiste, johon lähetettiin koko ajan uusia joukkoja siinä toivossa, että kallio saataisiin vallattua ja hyökkäys pääsisi eteenpäin.

Aluksi taistelu oli eräänlainen epäsuhtainen pattitilanne, jossa oli hetkellisiä onnistumisiakin. Sastamalan seudulta koottu 7. Komppania onnistui murtautumaan vihollisasemiin sen verran, että valtasi kaksi konekivääripesäkettä ja alkoi tulittaa niistä käsin ylempänä olleita neuvostojoukkoja. Pesäkkeet vallanneiden sastamalalaisten luutnantti Eero Rönkä ryömi hätäisesti kranaatinheitinmiesten luokse ja pyysi tulitukea kalliota vastaan. Hetken päästä kranaatinheitinjoukkueen johtaja ryömi vihollistulen keskellä takaisin ja ilmoitti Röngälle, että kranaatteihin oli verstaalla hitsattu millin verran liian leveät siivekkeet, eivätkä ne mahtuneet putkiin. Sotatoimen toteuttamisen kiirehtiminen alkoi nyt tulla toden teolla ilmi. Kenenkään päähän ei nähtävästi ollut myöskään pälkähtänyt suorittaa taisteluvälinetarkastusta ennen hyökkäystä.

Tässä kohtaa paikalle kiiruhti rykmentinkomentaja itse, “Kylmä-Kallen” liikanimellä tunnettu jääkärieversti Kaarlo Heiskanen, joka alkoi johtaa hyökkäystä henkilökohtaisesti jääkäriupseerin sinnikkyydellä ja itseänsä säästämättä. Esitöikseen hän pyysi hätiin 6. Divisioonan toisen yksikön, satakuntalaisen Jalkaväkirykmentti 18:n, jonka pääosa tosin oli eksynyt. Ainoastaan porilaisista ja ulvilalaisista koottu kapteeni Eki Oksasen ensimmäinen pataljoona oli maisemissa ja valmiina hyökkäykseen. Käskyn saatuaan Oksanen ryhtyi toimiin, ja hetken päästä porilaiset hyökkäsivät Murronkalliolle huutaen, karjuen ja ampuen, ja saivat jopa vallattua muutaman etummaisista pesäkkeistä, ryhtyen lähitaisteluun kiväärinperillä, pistimillä ja puukoilla.

Aamuhämärän kirkastuttua vihollinen tuumasi, että Murronkallion temmeltämistä oli jatkunut aivan tarpeeksi ja lähetti rintaman yläpuolelle pari punatähtistä hävittäjää, jotka tekivät nopeita syöksyjä tulittaen Jalkaväkirykmentti 17:n miehiä. Vielä edeltävänä päivänä oli rintamalla vallinnut sankka lumipyry, jonka oli toivottu estävän vihollisen ilmatoiminnan, mutta ikään kuin vakuutuksena kaiken epäonnistumisesta sää oli kirjastunut heti suomalaisten hyökkäyksen käynnistyttyä. Taivaalle ilmaantui ylimääräiseksi riesaksi myös kaksi neuvostoliittolaista tulenjohtopalloa, jotka alkoivat johtaa tykistökeskitystä suomalaisia vastaan. Puna-armeijan kranaatit selvästikin sopivat putkiin, ja Murronkallion maastoon osunut tykkituli sai aikaiseksi hirveää jälkeä. Puoli kahden aikaan kallion edustalle surisivat ensimmäiset neuvostoliittolaiset panssarivaunut, ja JR 17:n hyökkäys oli lopullisesti menettänyt mahdollisuutensa. Tyyneytensä säilyttänyt, mutta rykmentin aseman mahdottomuuden ymmärtänyt Heiskanen selosti tilanteen divisioonan komentajalle ja sai luvan vetää miehensä takaisin.

Perääntyminen oli hyökkäystä sekavampi tapahtuma. Kaatuneiden ja haavoittuneiden määrästä ei ollut alkajaisiksi mitään selvyyttä, mutta rintamamiesten omissa silmissä ne näyttivät järkyttävän suurilta. Ensimmäisenä tuleen heti aamulla joutunut ja päällikkönsä menettänyt Nokian ja Suoniemen 9. Komppania kokoontui illalla aluksi vain parinkymmenen miehen vahvuisena, mutta valtaosa porukasta löysi lopulta oman yksikkönsä vetäytymisen aiheuttaman sekaannuksen hälvettyä. Kaatuneiden määrä jäi ilmeisesti vain kymmeneen mieheen, mikä nyt tosin oli sekin viiden prosentin pysyvä menetys yhden aamupäivän aikana. Haavoittuneista ei ole selkoa, mutta oletettavasti komppaniasta oli isketty suonta vähintäänkin joka kymmenennen miehen kohdalla. Sinänsä on tosiaan hämmentävää, että yksikkö oli pysynyt asemissaan alusta loppuun. Rykmentti kokonaisuudessaan oli menettänyt 153 miestä, divisioonan menetykset nousivat 418 mieheen, ja armeijakunnan kokonaistappiot kaatuneina, haavoittuneina ja kadonneina olivat 1300 miestä. Kyseessä oli talvisodan neljänneksi verisin päivä.

Seuraavana päivänä, joka oli jouluaatto, oli Eeva-isoäitini nimipäivä, mutta ymmärrettävästi isoisäni ei ehättänyt aivan oitis paikalla kenttäpostiin, koska hyökkäyksen epäonnistuttua rykmentti odotteli neuvostojoukkojen mahdollista vastaiskua. Postikortti vaimolle tuli vasta uuden vuoden jälkeen, ja kortissa Matti-vaari pahoitteli lakonisesti ja ohimennen onnittelujen “jälkikäteisyyttä”. Sattuuhan sitä.

Nokialaisten 9./JR 17 sai uuden komppanianpäällikön, lakimiehenä työskennelleen ruotsinkielisen luutnantti Carl Eric Nybergin. Nyberg kaatui helmikuussa samoissa taisteluissa, joissa myös isoisäni sai surmansa. Rykmentinkomentaja, Kylmä-Kalle Heiskanen kohosi sodan jälkeen puolustusvoimien komentajaksi ja oli viimeinen tässä tehtävässä palvellut jääkäriupseeri. Sairastuttuaan haimasyöpään hän ampui itsensä. Kenraaliluutnantti Öhquist puolestaan kirjoitti muistelmansa, joissa hän luonnehti joulun 1939 vastahyökkäystä seuraavin sanoin, Lauri Hirvensalon suomentamana:

“Mitä lopuksi tulee vastoinkäymisen vaikutukseen omien joukkojemme moraaliin, todistaa se tapa, miten samat joukko-osastot täyttivät tehtävänsä v:n 1940 helmi- ja maaliskuun ankarissa rasituksissa ja koettelemuksissa, ettei tuo vaikutus, vaikkapa se olisi lähinnä ollutkin laatuaan kielteistä, missään tapauksessa pysyväisesti alentanut niiden taisteluarvoa. Esimerkiksi JR 17, jota divisioonankomentaja piti hyökkäyksen rasitusten ja tappioiden jäljeltä erityisen järkyttyneenä, oli sama rykmentti joka loistavasti puolusti Summaa venäläisten helmikuun-offensiivin aikana.”

Mönkään menneen operaation suunnitellut kenraaliluutnantti esitti siis sotatoimen erityisenä ansiona sen, että se ei ollut sentään pysyvästi murtanut Tampereen seudun reserviläisten moraalia. Uskottavahan se on.

Näissä merkeissä, erinomaista joulunaikaa kaikille!

talvisota-pk

Kirjallisuutta:

Harald Öhquist, Talvisota minun näkökulmastani, WSOY, 1951. Alkuperäisteos Vinterkriget 1939-40 ur min synvinkel, WSOY, 1949. Suomentanut Lauri Hirvensalo.

Summan valtatiellä ja Viipurin valleilla, kirjoittaneet Arvo Ojala ja Eino Heikkilä, Pirkanmaan sotaveteraanipiiri ry, Tampere, 1983.

Erkki Kaasalainen, Siellä jossakin. Vammalan seudun naiset ja miehet talvi- ja jatkosodassa, Oy Tyrvään Sanomat, 1992.

Posted in Historia, Sota | Tagged , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Soihtu ja malja

un_logo_230x230px      

 

Itsenäisyyspäivän jälkimainingeissa keskusteluohjelma A-Talk käsitteli tänään kotimaista äärioikeistoa, ja esille nousi uusnatsistisen pohjoismaisen vastarintaliikkeen ohella myös Helsingissä järjestetty 612-marssi. Osallistujakuntaansa kohtalaisesti kasvattanut soihtukulkue on saanut alkunsa Sarastus-verkkolehden suunnalta, ja porukassa on alusta asti luonnollisesti ollut mukana myös vastarintaliikkeen väkeä. Verkkolehden tuotantoon voi jokainen itse halutessaan tutustua; kyseessä on eräänlainen fasistinen Parnasso-lehti, jonka toimittaja- ja kirjoittajakunta mieltää itsensä huomattaviksi “kansallismielisiksi” intellektuelleiksi. Soihtukulkueet ovat tälle ryhmittymälle ennen kaikkea kiehtova roolileikki, jossa he voivat kuvitella jatkavansa Akateemisen Karjala-Seuran kaltaisten järjestöjen perinnettä, sekä myös jännittävä rituaali, jolla alakulttuuri voi edistää omaa sisäisen yhteenkuuluvuuden tunnettaan. Marssi itsessään on sittemmin siirtynyt sitä varten perustetun 612-yhdistyksen vastuulle. Siihen nähden, että itsenäisyyspäivänä on mielin määrin tuiki tavallisia seppeleenlaskutilaisuuksia, kunniakulkueita ja ilotulituksia, joihin kaikki kansalaiset voivat osallistua yleisönä, niin omaa kilpailevaa soihtumarssia Hietaniemen hautausmaalle voi pitää klassisena esimerkkinä äärioikeiston päätöksestä asettua valtavirran arkisen isänmaallisuuden ulkopuolelle ja käyttää itsenäisyyspäivää ensi sijassa oman identiteettipolitiikkansa välineenä.

Tänä vuonna soihtukulkue meni jokseenkin metsään, sillä osallistujat kokosivat soihtujaan nuotioiksi Hietaniemen hautausmaalla ja onnistuivat vahingoittamaan YK:n rauhanturvaajille pystytettyä muistomerkkiä. Perussuomalaisen puolueen kansanedustaja Ari Jalosen taholta on jo vaadittu asiasta tutkintaa, mistä voi antaa populistipuolueemme edustajalle täyden tunnustuksen. Selvitys toivon mukaan myös toteutetaan. Sarastus-lehti on totta kai jo ehtinyt kirjoittaa aiheesta oman jäljittelemättömän katsauksensa, jossa hautausmaan tapahtumiin suhtaudutaan vitsikkäästi hysteerisen median paisutteluna ja puolustaudutaan hätäpäissään vihjaisemalla, että asialla ovat saattaneet olla kulkueeseen lyöttäytyneet Antifan aktiivit. Vaikka näin olisikin, niin tässä pätee se, mitä ennenkin on sanottu: viime kädessä tapahtuneesta vastaa järjestäjä, tässä tapauksessa 612-yhdistys.

Tapahtuman rekonstruointi ei ole mitenkään hankalaa, sillä 612-kulkuetta seurasi Iltalehden valokuvaaja. Riittää, että asettaa sarjaan kolme kuvaa. Rauhanturvaajien muistomerkin sellaisena, kuin se yleensä on; rauhanturvaajien muistomerkin tämän itsenäisyyspäivän soihtukulkueen jäljiltä; sekä Iltalehden ottaman valokuvan kivipaaden päällä nuotion äärellä istuskelleista hilpeistä kansallismielisistä marssijoista. Viimeksi mainittu valokuva on lehden tietojen mukaan John Palménin ottama, ja toivoakseni sen liittäminen tähän ei ole vastoin copyright-säädöksiä; sen voi katsoa myös edellisestä linkistä aukeavasta artikkelista.

 

 

Kuten kuvasta näkyy, eräs nuotiopiiriläisistä pitää vastarintaliikkeen tunnuksia kaulaliinassaan näkyvästi esillä. Ei tarvitse siis miettiä, minkä vuoksi Petri Tapio Immonen tai Jukka Kansonen kaatuivat Afganistanissa, tai minkä takia monet muut rauhanturvaajat palasivat Suomeen pahasti haavoittuneina tai mielenrauhansa menettäneinä ja itsetuhoisina. Selvästikin sen vuoksi, että heidän uhrauksiansa Yhdistyneiden Kansakuntien palveluksessa kunnioittava muistomerkki voisi palvella leppeänä leirintäpaikkana myhäileville pikku uusnatseille ja muille 612-kulkueen “isänmaallisiksi” itseään kutsuville osanottajille. Mikään ei täydennä suomalaisten reserviläisten maailmanjärjestön hyväksi henkensä uhalla tekemän työn loukkaamista yhtä mukavasti kuin soihtumarssiin kokoontuneiden kiihkokansallisten älykköjen samanaikaiset palopuheet “globalismia” vastaan.

En tiedä, millaisia toimenpiteitä Helsingin poliisi harkitsee ensi vuonna, mutta mikäli Hietaniemen hautausmaata ei voi kulkueelta sulkea, niin ehkä soihtujen takavarikoimista voisi harkita. Tai edes makkaroiden, mikäli niitäkin on nuotiolla paisteltu.

 

Posted in Media, Yleinen | Tagged , , , , , , , , , , | 15 Comments

Itsenäisyys ja kansanvalta

   image_view

Suomi viettää tänään 99-vuotispäiväänsä, ja voin todeta reilusti, ettei tämä juhlapyhä kiinnosta minua enää ollenkaan. Helsinkiin tänään pakkautuneet hämärät ja sekalaiset äärioikeistolaisporukat ovat saaneet liikkeelle vastamielenosoituksen merkeissä sankoin joukoin hyvää tarkoittavia ihmisiä, joista varsin monet ovat julistaneet itsenäisyyspäivän kuulumista kaikille kansalaisille. Ylipäätään viimeisen muutaman vuoden mittaan yksi jos toinenkin valistunut vapaamielinen intellektuelli on tasaisin väliajoin ilmaissut huolensa siitä, miten perinteisiä kansallisia symboleja ei saa hylätä vain äärioikeiston monopoliksi. Allekirjoittanutta tämä ei enää liikuta, ainakaan itsenäisyyspäivän osalta. Kun nyt kerran maamme kansalliskiihkoiset yksilöt niin kovasti hamuavat joulukuun 6. päivää omakseen, niin oma mielipiteeni on “Tuntemattoman sotilaan” alikersantti Lahtisen sanoja lainatakseni, että viekööt perkele. En minä sillä mitään tee.

Muuan hyvä ystäväni ja ammattiveljeni lausahti alkusyksystä tuoreen kirjansa julkaisutilaisuudessa huolensa siitä, että kiihkoilu saattaisi leimata itsenäisen Suomen satavuotisjuhlaa. Tämä on eittämättä aiheellinen, mutta samalla varsin myöhäsyntyinen huoli, koska kiihkoilu on jo leimannut lähestulkoon kaikkia Suomen itsenäisyyspäiviä viimeisen kolmen vuoden ajan. Tälle päivälle kaavaillut marssit ja kulkueet ovat pelkkä vääjäämätön kliimaksi jo pitkään jatkuneelle kehitykselle. Ellei itsenäisyyspäiväksi saada kadulle jotain satunnaisia anarkisteja vippaamaan poliisihevosta mielenosoituskyltillä tai pyörätelinettä kultasepän lasista sisään, tai kenties Helsingin poliisia laukomaan heitä projektiiliaseellaan, niin vähintäänkin tunnelmaa juhlistaa raiskausuhkauksistaan tunnetun hontelon esseistin airutnauha vinossa luotsaama naurettavan paatoksellinen soihtukulkue. Viimeisimpänä uutuutena on tietysti saatu ehta natsimarssi, jolle poliisi ei tee mitään, vaikka heille on annettu valtuudet sen kieltämiseen. Päinvastoin maahan ollaan laskemassa vieläpä ruotsalaisia natsiaktivisteja, ja Ylen tuoreiden uutisten uutisten perusteella voisi lähestulkoon luulla, että syynä tähän saamattomuuteen on poliisin hinku testata uusia hienoja voimankäyttövälineitä. Omasta puolestani kaikki asianosaiset voisivat painua suosiolla helvettiin, ja viime aikoina taas esiin ryömineet “tolkun ihmiset” saisivat mennä tekemään heille seuraa. Mutta koska maailma ei valitettavasti toimi omien mieltymysteni mukaan, pitää vain myöntää avoimesti, että itsenäisyyspäivä on jo aikaa sitten menettänyt alkuperäisen tarkoituksensa. Toisin kuin poliittiset populistit haluavat uskotella, Suomen itsenäisyys elää ja voi hyvin, mutta itsenäisyyspäivä on kuollut jo ajat sitten. Tätä nykyä päivämäärän merkitsevät kalentereihinsa enää vain uusnatsit, anarkistit, mellakkapoliisit, kampaajat ja vaatesuunnittelijat.

En ole enää viettänyt itsenäisyyspäivää. Takavuosina saatoin pistäytyä Tampereen keskustorilla katsomassa, mitä kaupunki on tälle juhlapäivälle järjestänyt, mutta en ole ollut moisesta kiinnostunut enää sen jälkeen kun pääkaupungillemme ominaiset rettelöinnin kilpa-ajot päätettiin ulottaa myös tähän kaupunkiin. Tämä on sikälikin helppo valinta, koska koko päivään ei liity mitään hätkähdyttävän historiallista. Joulukuun 6. päivänä maamme eduskunta sai vihdoinkin itsestään sen verran irti, että teki yhden pitkään vatvotun ja viivästyneen itsestään selvän päätöksen. Siitäkin istunnosta kaksitoista kansanedustajaa päätti olla poissa ties mistä syistä. Illalla äänestyksen jälkeen Santeri Alkio meni teatteriin katsomaan Henrik Ibsenin Kansanvihollista, ja puolisentoista kuukautta myöhemmin alkoi kansalaissota.

Itsenäisen Suomen historiassa on juhlavampiakin päivämääriä. Puolustusvoimien kalustoa voi ihastella lippujuhlan paraatissa, sankarihaudoilla voi käydä kaatuneiden muistopäivänä, ja itselläni on ollut sotaorvon poikana tapana muistella talvisodan syttymispäivää, joskin tänä vuonna pääministerimme onnistui tärvelemään senkin. Itsenäisyyden varhaisvuosien muistamiseen taas sopii oikein hyvin 17. heinäkuuta vietettävä kansanvallan päivä. Merkkipäivästä on toisinaan haluttu tehdä naurunaihe, koska se oli Kalevi Sorsan vuonna 1992 lanseeraamana eräs viimeisiä konsensus-Suomen tuotteita, ja tätä nykyä mikään ei ole tunnetusti halveksuttavampaa kuin noiden aikojen konsensus- ja hyvinvointiyhteiskunta. Vuonna 1919 säädettyä Suomen ensimmäistä tasavaltaista valtiosääntöä muistava juhlapäivä ei silti ole perusteiltaan yhtään hassumpi. Vuonna 1919 asiat eivät vielä olleet kunnossa, mutta pahimmasta oltiin vähitellen päästy ylitse. Aseet olivat vaienneet kaikkialla muualla paitsi Aunuksessa; sisällissodan jälkeisiltä vankileireiltä oli jo alettu palailla takaisin; eduskuntavaalit oli jo pidetty, ja vastikään sisällissodan kokeneessa maassa sosialidemokraatit olivat vastoin odotuksia nousseet eduskunnan suurimmaksi puolueeksi. Kesän aikana valtiosääntöä olivat laatimassa poliittinen oikeisto, keskusta ja vasemmisto yhdessä, valtiosäännön kirjoitti taantumuksellisten ainesten vihaama edistyksellinen lakimies Kaarlo Juho Ståhlberg, ja sen vahvisti valtionhoitaja C. G. E. Mannerheim, joka hävittyään presidentinvaalit astui suosiolla syrjään sen sijaan, että olisi jäänyt muutamien eurooppalaisten virkaveljiensä tavoin harmaaksi eminenssiksi tai sotilasdiktaattoriksi. Kansanvallan päivä on muisto ajasta jolloin suomalaiset alkoivat taas opetella yhdessä elämistä, ja jotenkin jopa onnistuivat, vaikka lähtökohdat eivät kaksiset olleetkaan.

Sellaisenaan kansanvallan päivä on myös täydellinen merkkipäivä näihin aikoihin, joita sävyttää alituinen turhanpäiväinen rettelöinti, vaivalla rakennetun perustuslaillisen oikeusvaltion länsimaiden laajuinen kriisi, ja pikkusieluisten poliitikkojen autoritaarisuus. Mikä hienointa, se on myös kesällä, jolloin on valoisaa ja kaunis ilma, ja mahdollisuuksia on tarjolla muuhunkin kuin värjöttelyyn ulkosalla pakkassäässä ilotulitusten toivossa tai linnoittautumiseen kaamoksessa sisätiloihin presidentin vastaanottoa televisiosta katsellen. Itselleni heinäkuinen merkkipäivä sopii sitäkin paremmin, koska sitä juhlitaan Sastamalassa, miltä suunnalta isäni ja äitini isän suvut ovat lähtöisin.

Omasta puolestani itsenäisyyspäivä saa siis tällä puheella jäädä väliin tänään, ensi vuonna ja aina, ja jos maamme äärioikeisto haluaa vallata omakseen vuoden synkeimpään ja lohduttomimpaan aikaan osuvan historiallisesti vähämerkityksellisen päivämäärän, niin kaikin mokomin, hytiskööt Helsingin kolkoilla kaduilla, ja toivottavasti siellä on oikein helvetin huono sää. Minulle jää edelleenkin heinäkuinen Sastamala, aurinkoisen Sata-Hämeen sinitaivas ja muisto tasavallasta.

Posted in Historia, Kulttuuri, Politiikka, Yleinen | Tagged , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Kyvytön esivalta

               suomen_poliisin_miekkatunnus-svg

 

Syyskuussa pääministeri Juha Sipilän hallitus ryhtyi toimenpiteisiin Suomen vastarintaliikkeenä tunnetun natsijärjestön kieltämiseksi. Asia oli tuolloin korkealla asialistan kärjessä. Äärioikeistoliikkeen jäsen oli epäiltynä henkirikoksesta sen jälkeen, kun hänen pahoinpitelemänsä uhri oli kuollut vammoihinsa, ja “aktivistipisteiden” toivossa tehty päällekarkaus olikin muuttunut Suomen historian ensimmäiseksi kuolonuhrin vaatineeksi poliittiseksi väkivallanteoksi sitten Lapuan liikkeen päivien. Hallitus havahtui aluksi jokseenkin kohmeisesti, mikä oli tavallaan ymmärrettävää tapahtuman täydellisen yllätyksellisyyden vuoksi. Ministerit saivat kuitenkin puristettua itsestään kohtuullisessa ajassa sinänsä vieläpä oikean päätöksen, joka julkistettiin jälleen yhdessä monista Sipilän hallituskautta siivittäneistä komeista lehdistötilaisuuksista. Pääministeri, sisäministeri ja oikeusministeri totesivat, että olemassaoleva lainsäädäntö antaa kaikki mahdollisuudet puuttua väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan.

Hallituksen tehtyä asiat selväksi tehtävät siirtyivät viranomaisille, ja kyse ei enää ollut lakien säätämisestä, vaan niiden toteuttamisesta ja niiden nojalla tuomitsemisesta. Tämän jälkeen seurasi hämmentävä prosessi, jonka eri vaiheet on paras siteerata ja viitteistää sellaisenaan.

26.9.2016: Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Poliisihallitus selvittävät parhaillaan perusteita mahdollisen kanteen nostamiselle Vastarintaliikettä vastaan.

26.10.2016: Valtakunnansyyttäjänvirasto ei vaadi uusnatsistisen Suomen Vastarintaliikkeen lakkauttamista. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen totesi Ylelle, että Poliisihallitus pohtii vielä, nostaisiko se lakkautuskanteen.

16.11.2016: Poliisihallitus pohtii edelleen, lähteekö se hakemaan kannetta yhdistyksen kieltämiseksi. – Emme ole vielä ratkaisseet asiaa, se on aidosti vielä harkinnassa. Ihan kaikki pohdinnat eivät ole vielä finaalissa, kertoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Lännen Medialle. Hän arvioi, että päätös tehdään lähiaikoina, vielä tämän vuoden puolella.

29.11.2016: Kansallissosialistinen Pohjoismainen Vastarintaliike aikoo marssia Helsingin keskustassa itsenäisyyspäivänä. Laki velvoittaa poliisin turvaamaan ennaltailmoitetun kulkueen. Lokakuussa Valtakunnansyyttäjänvirasto totesi, ettei se vaadi Suomen Vastarintaliikkeen lakkauttamista. Poliisihallitus pohtii lakkauttamiskanteen esittämistä edelleen. Ylikomisario Kujalan mukaan syytökset “uusnatseja suojelevasta poliisista” tulisi suunnata poliisin sijaan lainsäätäjille. – Asia pitäisi sitten määritellä Arkadianmäellä, eikä jättää sitä yksittäisen poliisin ongelmaksi.

 

Virkakoneiston rattaat jauhavat tunnetusti pitkään, mutta harvoin näin tyhjäkäynnillä. Hallitus on julistanut olemassaolevan lainsäädännön täysin riittäväksi uusnatsijärjestön laittamiseksi ruotuun, mutta siitä huolimatta poliisin edustaja vaatii edelleenkin asiasta uusia lakeja. Ironian huippuna lakkautuskanteen nostaminen on nimenomaan poliisin ylijohdon käsissä, ja mitään ei edelleenkään ole tapahtunut. Kahdessa kuukaudessa yhteiskuntariskinä pidetty äärijärjestö, jonka toimintaan poliisi oli puuttumassa, on muuttunut kertaheitolla laillista mielenilmausta toteuttavaksi ryhmittymäksi, jonka kokoontumista poliisi suojelee. Vastaavaa käännettä saa maassamme hakea aina niistä päivistä, jolloin Valtiollinen Poliisi lakkasi heittämästä maanpetokseen syyllistyneitä kommunisteja turvasäilöön ja päättikin kutsua heidät sen sijaan työhaastatteluun.

Poliisin vitkastelu on sitäkin omituisempaa, sillä alusta asti olisi pitänyt olla selvää, että asialla on takarajansa. Itsenäisyyspäivän merkitys uusnatsijärjestölle on joltisellakin varmuudella ollut virkavallan ennakoitavissa, etenkin kun vastarintaliike on aiempina vuosina osallistunut enemmän tai vähemmän säännöllisesti itsenäisyyspäivän 612-marssiin Helsingissä. Mainittu lippusaatto, jonka ilmeisesti on kai tarkoitus olla jonkinlainen epätoivoinen jäljitelmä sotienvälisen ajan Akateemisen Karjala-Seuran kulkueista, on saanut alkunsa Sarastus-lehden suunnalta ja on tätä nykyä jo vakiinnuttanut asemansa Suomen sekavalla “kansallismielisellä” kentällä. Tällä kertaa vastarintaliike on tosin pistänyt paremmaksi ja järjestää oman kulkueensa. Tapahtumalle on tietysti vireillä vastamielenosoitus, ja poliisi on tapansa mukaan jo nyt ilmoittanut keskittävänsä voimiaan mahdollisen kahakan torjuntaan.

Esivalta ei tietysti turhaan miekkaa kanna, mutta helpommalla pääsee, jos riisuu sen vastustajansa aseista jo ennalta. Poliisi olisi todennäköisesti voinut säästää aika paljon omia vaivojansa ja resurssejansa, mikäli vatvottu kanne natsijärjestön lakkauttamiseksi olisi laitettu vireille. Pelkästään kanteen nostamisen nojalla tuomioistuin olisi voinut harkita natsijärjestön väliaikaista toimintakieltoa. Tämä olisi ollut kieltämättä kovaa toimintaa, mutta yleinen mielipide tuskin olisi järin hätkähtänyt asiasta, etenkin hiljan tapahtuneen henkirikoksen ja kaikki uusnatsijärjestön aiemmat väkivaltaisuudet mielessä pitäen. Syksyn aikana poliisi on kuitenkin onnistunut omalla toiminnallaan luomaan tilanteen, jossa väkivallantekoihin toistuvasti syyllistynyt poliittinen ääriliike pitää heitä pilkkanaan.

Toivoa sopii, että poliisin resurssit ovat riittävät itsenäisyyspäivän mielenilmauksien valvomiseen. Kuten olen aiemmin sanonut, vastuu mielenosoituksen sujuvuudesta kuuluu mielenosoittajille itselleen, mutta tällä kertaa jo ennalta vallitseva jännite on syntynyt siinä määrin virkavallan oman toimintakyvyttömyyden seurauksena, että poliisia ei voi päästää moraalisesta vastuusta. Virkavallalla oli hallituksen antama lupa, lainsäädännön suoma oikeus, ja oman arvovaltansa suomat mahdollisuudet rauhoittaa tilanne jo ennalta ja ryhtyä ratkaiseviin toimiin väkivaltaisen ääriliikkeen toiminnan suitsimiseksi silloin, kun siihen oli kaikki perusteet. Poliisi laiminlöi tämän mahdollisuuden; ja mikäli seurauksena on viikon päästä taas kerran särkyvien lasien helinää tai väkivallantekoja, syy on tällä kertaa yhtä lailla myös heidän.

Posted in Politiikka, Yleinen | Tagged , , , , , , | 5 Comments

Trump, Suomi ja NATO

donaldtrump-no-to-nato-21wire-slider  

 

Donald Trump on näemmä tänään voittanut Yhdysvaltain presidentinvaalit. Mikäs siinä; itse olin kesästä alkaen tehnyt amerikkalaisiin analyytikkoihin luottaen varsin vankkoja otaksumia Hillary Clintonin voitosta selvin lukemin, mutta kun kerran on pakko olla väärässä ennusteissaan, on ainakin hienoa olla todella massiivisella tavalla väärässä!

Seuraavien päivien ajan kolumneissa todennäköisesti hämmästellään taas sitä, mistä kummasta oman aikamme populismi oikein ammentaa voimansa, mutta itse ajattelin kirjoittaa muutaman sanan Trumpin valinnan turvallisuuspoliittisesta merkityksestä. Reilu kaksi vuotta sitten, kun olin monista asioista vielä enemmän väärässä kuin nyt ja jaksoin vielä pieksää niistä suutanikin enemmän, väsäsin tämän tekstin Suomen vaihtoehdoista, jossa huomautin, miten Yhdysvallat oli tuolloin tasaisesti etääntymässä NATO-kumppaneistaan, ja miten Atlantin takana olivat lisääntymässä äänenpainot siitä, miten Yhdysvaltain eurooppalaisten liittolaisten tulisi huolehtia omasta puolustuksestaan itse. Ei mennyt montaakaan viikkoa, kun Ukrainan kriisi muutti kirjoitukseni vanhentuneeksi, ja Venäjän uusi aggressiivinen politiikka lähialueilla elvytti hieman raihnaiset euroatlanttiset suhteet pirteämmiksi kuin koskaan. Narsistinen tarve myöntää virheeni julkisesti kirvoitti uuden bloggauksen, joka lähti olettamuksesta, että Yhdysvallat vahvistaisi rooliaan Euroopassa, ja jossa otaksuin NATO-turvatakuiden pysyvän vankkoina. Tekstistä tehtiin juttu Uuteen Suomeen, koska mainittu lehti julkaisee tunnetusti aivan mitä tahansa.

Tällä kertaa kirjoitukseni väljähtämiseen meni sentään reilut kaksi vuotta. Amerikkalaiset päättivät palauttaa tilanteen takaisin nollapisteeseen ja valita presidentin, joka on ennen vaaleja ilmoittanut sitoutumisensa republikaanien vanhaan isolationismiin ja vaatinut NATO-liittolaisia huolehtimaan omasta puolustuksestaan. Aina valpas Ulkopoliittinen Instituutti on jo vinhasti kiirehtinyt huomauttamaan, että Donald Trumpin valinta ei missään nimessä ole vienyt Suomen paljonpuhuttua NATO-optiota. Arvio on sinänsä oudon jakomielitautinen, kun pitää mielessä että instituutin omat tutkijat ovat parhaansa mukaan kiistäneet itse option olemassaolon. Mene tiedä, mikä ajatuksenjuoksu asiassa on takana; mahdollisesti meneillään on vielä kiihkeän toiveajattelun vaihe. Maailma elää, ja kuten itsekin olen huomannut, arvioiden viimeinen myyntipäivä tulee aina vastaan.

Nähtäväksi jää, millaisia presidentti Trumpin avaukset ovat, mutta lähtökohtaisesti on kaiketi aiheellisinta otaksua hänen tarkoittaneen, mitä hän kampanjansa aikana sanoi. Trumpin lupaukset protektionismista kauppapolitiikassa todennäköisesti merkitsevät sitä itseään; kun pitää mielessä, että jopa George W. Bush päätti säätää eräänä ensimmäisenä toimenaan terästariffeista ja teki poikkeuksen vapaakauppaa ajaneesta linjastaan, on vaikea uskoa, että hardcore-linjaa ajanut Trump jäisi yhtään sen huonommaksi. Sama linja kaiketikin pitää myös turvallisuuspolitiikassa. Toisin sanoen, kun Trump on vastaavasti vaatinut eurooppalaisilta NATO-liittolaisilta oman vastuun ottamista puolustuksestaan, ja kun asia on vahvistettu republikaanipuolueen pitkän linjan vaikuttajien taholta, hän melko varmasti on ollut tosissaan.

Kun tähän kuvioon lisätään Trumpin valmius sopuisampaan asenteeseen Moskovan suuntaan, niin se tietysti tarkoittaa yhtä ja toista oman kotimaisen NATO-keskustelumme kannalta. Voi olla, että Suomella on yhä NATO-optio, mutta sillä ei ole enää juuri mitään merkitystä. Se merkitys, mikä optiolla on ollut, on lähinnä hillitsevä vaikutus Venäjän suuntaan; toisin sanoen, toive siitä, että jo pelkkä mahdollisuus Suomen tekemästä, Moskovan kannalta ei-toivottavasta NATO-myönteisestä ratkaisusta saisi itänaapurin noudattamaan sopivasti maltillisempaa politiikkaa maamme suhteen. Tilanteessa, jossa Atlantin liiton vahvimman jäsenmaan ruorissa on joka tapauksessa Kremlin intresseihin ymmärtäväisesti suhtautuva ehdokas, optio on käytännössä vesittynyt. Hallituksemme oma kesäkuinen turvallisuuspoliittinen selonteko totesi suorasanaisesti “Yhdysvaltain sitoutuminen Natoon ja sotilaallinen panostus Eurooppaan on jatkossakin olennaista Suomen turvallisuuden kannalta.” Nyt kun Yhdysvaltain presidentinvaalit on voittanut näitä asioita kampanjassaan väheksynyt ehdokas, luulisi analyytikoillamme ja aina yhtä vireällä ja realismia kaipailevalla turpo-scenellä olevan nyt rohkeutta sanoa, mitä itse heinäkuussa peräänkuulutin: Yhdysvaltain vaalituloksen seurauksena Suomen turvallisuustilanne on olennaisesti heikentynyt.

Paljon tietysti riippuu siitä, millaiset neuvonantajat ja ministerit Trump nimittää. Yritin kirjoittaa aiheesta jonkinlaisen koosteen selvittääkseni, mitä mahdollisesti on luvassa. Ne ulko- ja turvallisuuspoliittiset neuvonantajat, jotka Trump kampanjansa aikana nimesi, ovat Carter Pagen ja George Papadopoulosin kaltaisia energia-alan bisnesvaikuttajia tai sitten Joe Schmitzin ja Keith Kelloggin tapaisia Pentagonin ex-silmäätekeviä, joilla on vankat siteet puolustusteollisuuden ohella myös yksityisiin sotilasfirmoihin. Walid Phares, joka oli jo Romneyn suosikki Lähi-idän neuvonantajaksi, edustanee astetta kovempaa linjaa Syyrian kriisin ja muiden vastaavien konfliktien ratkaisemisessa, mutta toisaalta hänellä voi olla yllättävällä tavalla rauhoittava vaikutus Trumpin suuntaan. Ylipäätään valinnoissa näkyy punaisena lankana rautainen linja Lähi-idässä, sovitteleva suhtautuminen Venäjään sekä kelpo bisneskytkökset puolustusteollisuuteen, yksityisiin sotilasfirmoihin ja öljyalalle. Kaikki nämä muodostavat värisuoran, joka tulevaisuudessa voi luvata eurooppalaisille kansalaisaktivisteille paljon uusia virikkeitä graffiteille ja mielenosoituksille.

Yhtä kaikki, ylipäätään viimeistään tässä kohtaa jatkuvasti hyssyttelyn lopettamista toivovassa kotimaisessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussamme olisi syytä huomioida NATO:n keskeisten jäsenmaiden huolestuttava sisäinen tilanne. Olipa kyse sitten “lustraation” myötä upseerien protestieroamisiin päätyneestä Puolasta, Brexitin riepottelemasta Britanniasta, kesäisen kaappausyrityksen myötä autoritaariseen hallintoon vajonneesta Turkista tai tällä hetkellä kohti tuntematonta suunnistavista Amerikan Yhdysvalloista, tai, tulevaisuudenkin yllätykset huomioiden, vielä odottavista Ranskan presidentinvaaleista ja Marine le Penin mahdollisesta menestykestä, on Atlantin liiton keskeisimpien jäsenmaiden tilanne ajautumassa häkellyttävään suuntaan. Tätä ei ole omassa kotimaisessa pikku kuplassamme käydyssä NATO-keskustelussa järin otettu lukuun eikä keskinäisen poliittisen nokittelun keskellä suostuttu havaitsemaan.

Se, mitä Suomi voi tehdä, ja mitä presidentti Niinistö kaiketi on tänään tarkoittanut, on entistä aktiivisemman roolin ottaminen Yhdysvaltain, NATO:n ja Venäjän välisissä keskusteluissa. Toimettomuuteen vaipuminen ei ole koskaan hyvä asia, ja tilanteessa, jossa mahdollisuus Washingtonin ja Moskovan tekemistä suorista keskinäisiä etupiirejä koskevista päätöksistä on nyt todennäköisempi, ei pienellä maalla ole juuri muita mahdollisuuksia kuin tuoda äänensä kuuluville ja vaatia näiden ratkaisujen käsittelyä ja suurpolitiikan suurempaa läpinäkyvyyttä niillä forumeilla, joilla sen voi tehdä. Mutta tässä kohtaa sopii tietysti taas kerran kysyä, edistäisikö NATO-jäsenyys tätä tavoitetta mitenkään erityisesti, ja saisiko Suomi tässä tilanteessa moisesta ratkaisusta sittenkin enemmän ylimääräistä riesaa kuin suoranaista hyötyä.

Voi olla, että tämäkin kirjoitukseni on vanhentunut jo ennen joulua. Mutta olisi silti hauskaa, jos muutamat toivomani asiat huomioitaisiin edes jollain tavalla.

 

Posted in Politiikka | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments