Säätiöyliopisto ja vallankäyttö

Reilu kuukausi sitten Tampereen kauppakamari julkaisi lehdessään paikallisen yliopiston innovaatiopalvelujohtaja Pauli Kuosmasen haastattelun. Kuosmasen haastattelu oli paljolti toisinto Tampereen yliopiston sivuilla alkuvuodesta ilmestyneestä kolumnista, jossa hän ilmaisi huolensa yliopistojen yritysyhteistyön vähenemisestä ja viittasi etenkin tuolloiseen Vaikuttavuussäätiön selvitykseen aiheesta.

Innovaatiopalvelujohtajan viesti oli selvä. Korkeakoulumaailman sisällä “tutkimuksen autonomiaan liittyvät asenteet” voivat estää yritysyhteistyötä, vain perustutkimukseen keskittyvät tutkimusryhmät eivät pysty vastaamaan teollisuuden tarpeisiin, ja osin tutkimuksen autonomian ja akateemisen vapauden takia yliopistoissa on “ajauduttu sivuraiteille” pitämällä kiinni yritysten kannalta merkityksettömästä tutkimuksesta. Samalla Kuosmanen tähdensi, että yliopistotutkijoiden huolet elinkeinoelämän ja yritysten vaikutuksesta akateemiseen vapauteen ovat hänen oman kahdenkymmenen vuoden kokemuksensa valossa aiheettomia ja “vanhakantaisia”, ja niistä tulisi päästä eroon.

Vaikuttavuussäätiön neuvot tutkimusyhteistyön lisäämisestä olivat sinänsä varteenotettavia — saattaa olla, että luin tekstiä eri tavoin kuin Kuosmanen, koska itse huomasin selvityksen mainitsevan Ruotsin tutkimusorganisaatioiden vahvan autonomian myönteisessä sävyssä — enkä itse humanistina aio kyseenalaistaa yritysyhteistyön merkitystä soveltavilla aloilla. Huolet elinkeinoelämän intressien ja akateemisen vapauden ristiriidasta nojaavat silti todellisiin esimerkkeihin, joita ei voi sivuuttaa vain vetoamalla Kuosmasen omiin kokemuksiin. Mainitun reilun parinkymmenen vuoden aikajänteelle osuu kuuluisana tapauksena Nokian harjoittama painostus Teknillisen korkeakoulun professoreita kohtaan. Silloinen Nokian varatoimitusjohtaja J. T. Bergqvist, joka oli kehoittanut isänmaan ja elinkeinoelämän nimissä TKK:n professoreita kaunopuheisesti “pitämään turpansa kiinni” tuli sittemmin tutuksi Tampereen yliopistosäätiön hallituksen jäsenenä.

Kuosmasen kommentit olivat pohjimmiltaan harmitonta mietiskelyä yritysyhteistyöstä, mutta niitä oli vaikea lukea irrallaan Tampereen yliopiston yleisestä tilanteesta, vallankin kun Kuosmanen tunnetaan uutta “strategista johtajuutta” tähdentäneen hallintomallin kovana kannattajana. Yliopistolla on jo yli kolme vuotta puhuttu murenevasta autonomiasta, jossa avainkysymys on ollut Teknologiateollisuuden korostunut rooli yliopiston hallituksessa ja sen nimittämisessä. Tätä vasten pohdiskelut siitä, mikä on perustutkimuksen relevanssi teollisuudelle ja ovatko tutkijat kenties turhan huolestuneita akateemisesta vapaudestaan, tai miten “autonomiaan liittyvät asenteet” ovatkin este yhteistyölle elinkeinoelämän kanssa, olivat tekstiä, jossa myös rivien väleiltä välittyi oma viestinsä. Kritiikki oli paikallaan.

Näin ollen ei ollut mikään ihme, että myöhemmin ilmestyneessä Helsingin Sanomien jutussa akatemiatutkija ja konsistorin jäsen Hanna Kuusela, joka on tunnettu yliopistoautonomian puolustajana ja Parempi yliopisto -tutkimusprojektin vetäjänä, ilmaisi oman huolensa yliopiston nykytilanteesta. Kuuselan haastattelu ei suoranaisesti ollut vastaus Kuosmasen ulostuloihin, mutta siinä kosketeltiin osin samoja asioita toisesta näkökulmasta. Huolena olivat perustutkimuksen laiminlyönti ja se, unohtaako yliopisto sen, että tutkimuksen tulisi yhtä lailla kyetä elinkeinoelämän toimintatapojen kriittiseen tarkasteluun. Helsingin Sanomien juttu oli samalla ensimmäinen valtakunnanmediassa tehty laajamittainen katsaus Teknologiateollisuuden käyttämään valta-asemaan Tampereen uuden säätiöyliopiston perustamisessa ja sen hallinnossa.

Kuuselan kommentti kirvoitti rajun vastareaktion. Professorit Markku Sotarauta ja Jussi Heikkilä tivasivat molemmat, kuvitteleeko Kuusela muka olevansa koko Tampereen yliopiston henkilöstö. Professoritason närkästymistä säesti aiemmin Kuosmasen haastattelun julkaisseen Tampereen Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen, jolle säätiöyliopistomalli on sydäntä lähellä. Yritys mitätöidä kritiikki ja sivuuttaa sen sisältö esittämällä se ikään kuin vain yhden suuna ja päänä joka paikkaan itseään tyrkyttävän henkilön mielipiteenä on helppo trikki. Kuusela sai vuoden 2018 konsistorivaaleissa kuitenkin 270 ääntä ja tuli valituksi kakkoskiintiön ehdottomana ääniharavana. Tämän lisäksi yliopistoautonomiaa kannattivat hänen kanssaan muutkin ehdokkaat.

Kuuselan lausunnoista suutahtamisessa ei ollut mitään uutta. Huomiot yliopiston fuusion jälkeisestä keskusjohtoisuudesta herättävät kiukkua varsinkin siinä osassa professorieliittiä, joka on tässä keskusjohtoisuudessa hyötyvä osapuoli, tai jolle uusi, yliopiston autonomian vain johtoportaan etuoikeudeksi rajaava status quo sopii muuten vain. Silloin kun itse vielä jaksoin kirjoittaa muun muassa Tampereen yliopistofuusion jälkeisistä hallintonimityksistä, omaan suloiseen tapaani totta kai verraten kriittisesti Teknologiateollisuutta tai rehtori Wallsia kohtaan, pari silloista konsistorin jäsentä ilmaisi kuulemani mukaan närkästyneisyyttään. Kuulemma olin syyllistynyt “propagandaan” ja “mustamaalaamiseen” (sic). Tätä sattuu.

Somemyllytys ei kuitenkaan Kuuselan tapauksessa riittänyt, sillä viikonloppuna Aamulehti päätti osallistua polemiikkiin haastattelemalla kolmea professoria. Haastattelukierros oli tarkoitettu nähtävästi ikään kuin kumoamaan Kuuselan esittämä kritiikki, mikä oli jo sellaisenaan hassu lähtökohta. Tarkoitus oli joka tapauksessa vakuuttaa lukijat siitä, että yliopistolla asiat ovat kertakaikkisen hyvin; tutkimuksen vastakkainasettelua ei ole, eikä Teknologiateollisuus yritä vaikuttaa yliopiston hallintoon millään tavoin. Haastatellut professorit — Arri Priimägi, Kaisa Koskinen ja Matti Nykter — eivät havainneet mitään ongelmia omassa välittömässä tutkimusympäristössään ja suhtautuivat epäillen siihen, että meneillään olisi jonkinlainen valtakamppailu, tai että Teknologiateollisuus pyrkisi kahmimaan itselleen hegemonia-asemaa yliopistossa, tai toimimaan millään tavoin yliopistoa vastaan. Koskinen suuntasi moitteet enemmänkin opetusministeriön suuntaan, jota kyllä onkin syytä hiillostaa.

Se, ettei ristiriitoja huomaa omassa tutkimusympäristössään, ei kerro vielä mistään mitään. Yliopistolla on tosiaan mahdollista tehdä tutkimusta siten, ettei huomaa hallinnon ristiriitoja. Samaten myös uusissa tiedekunnissa yhteistyö keskustakampuksen ja Hervannan välillä on osoittautunut oman kuulemani mukaan toimivaksi. Autonomiaa koskevissa näkemyksissä Hervanta ja keskustakampus lähestyivät vähitellen toisiaan jo silloin kun itse olin vielä Tampereen yliopistolla. Hervannasta valittuja konsistorin jäseniä oli jo toissavuonna mukana kannattamassa yliopistoyhteisön sisäisen jäsenen valintaa yliopiston hallitukseen. Vastakkainasettelua tieteenalojen välillä tuskin on, mutta se ei merkitse sitä, etteivätkö vaikkapa innovaatiojohtaja Kuosmasen visiot voisi sellaisia tuntemuksia aiheuttaa, ja etteikö niitä tulisi myös kommentoida tarvittaessa varoittavaan sävyyn.

Professorikolmikon herttainen tietämättömyys Teknologiateollisuuden roolista oli joka tapauksessa absurdin tuolla puolen. Teknologiateollisuus oli vahvana taustapelurina jo Tampereen Teknillisen Yliopiston muututtua säätiömalliseksi. Teknologiateollisuuden silloinen toimitusjohtaja Jorma Turunen oli tiettävästi toisinaan peräti isällisesti läsnä TTY:n konsistorin kokouksissa. Tampereen uuden säätiöyliopiston hallituksen nimitysprosessi puolestaan on alusta asti ollut sidoksissa Tampereen kaupungin ja Teknologiateollisuuden solmimaan yhteisymmärrykseen nimityksen koordinoinnista, mikä on ollut täysin avoimesti tiedetty asia jo fuusion alusta asti.

Teknologiateollisuuden vaikutusvalta on näkynyt uuden säätiöyliopiston käänteissä säännöllisesti, mitä tietysti sopii odottaakin yliopistosäätiön keskeiseltä perustajataholta. Kesällä 2018 Teknologiateollisuus puuttui suoraan yliopiston hallitusvalintoihin muistuttaen “strategisen johtajuuden” periaatteista ja käytännössä peräänkuuluttaen yliopistoyhteisön edustajien sulkemista hallituksen ulkopuolelle. Tätä ennen konsistorin varapuheenjohtaja Mari Hatavara oli painostettu eroamaan, koska hän oli rohjennut lähestyä hallituksen nimitysasiassa muitakin yliopistosäätiön perustajia kuin Teknologiateollisuutta ja Tampereen kaupunkia. Vuonna 2019 hallituksen nimityskomitea, jossa näillä molemmilla tahoilla on edustuksensa, yritti loppuun asti vastustaa konsistorin pyrkimyksiä nimittää hallitukseen yliopiston sisäinen jäsen. Loppuvuodesta 2020, kun yliopiston kiistanalaisen johtosäännön uudistaminen oli viimeinkin käsillä, Teknologiateollisuus oli kuultavana yliopistosäätiön perustajana ja vastusti muiden elinkeinoelämää lähellä olevien perustajien kärjessä yliopistoautonomiaa vahvistaneita uudistuksia. Etujärjestö mitä ilmeisimmin vaikutti perustajana keskeisesti siihen, että neljätoista kahdeksastatoista itsehallintoa lujittaneesta esityskohdasta äänestettiin rehtorin esityksestä kumoon.

Näitä asioita ei ole pakko tietää. Yliopistossa voi tosiaan keskittyä kaikessa rauhassa tutkimukseen ja työntekoon, ja Aamulehden haastattelemista professoreista Arri Priimägi totesikin, ettei hän ole istunut konsistorissa seuraamassa näitä kamppailuja. Voisi kuitenkin olettaa, että jos haluaa kommentoida säätiöyliopiston hallinnossa käytyä kädenvääntöä, nämä asiat olisi hyvä tietää — tai että Aamulehden kirjeenvaihtaja osaisi kysyä henkilöiltä, jotka ne tuntevat. Niin ikään voi myös olla sitä mieltä, että tämä kaikki uuteen hallintomalliin liittyvä on kerrassaan hienoa. Mutta on hupsua olla, kuin ei olisikaan, ja vetää matto asiasta avoimesti puhuvien alta selittämällä, ettei täällä mitään tapahdu.

Professori Matti Nykter esitti Aamulehden haastattelussa kysymyksen siitä, mikä lopulta olisi Teknologiateollisuuden motiivi vaikuttaa yliopiston hallintoon. En omaa kätkettyä tietoa asiasta, mutta omasta puolestani olisin historiantutkijana taipuvainen otaksumaan tylsästi, että kyse on pelkästä halusta pitää kiinni siitä vallasta, mikä yliopistosäätiön perustajille on aikoinaan luovutettu. Silloin kun valtaa on, sitä myös käytetään. Samalla kuvio arvovaltakiistoille on vääjäämättä valmis, ja Tampereella, jossa yliopistoautonomian kaltaisiin asioihin on suhtauduttu vanhastaan vakavasti, koko säätiöyliopiston valmistusvikainen hallintomalli ajautui väistämättä kriisiin alusta asti. On naurettavaa, jos vielä tässä vaiheessa joku yrittää teeskennellä, etteikö tätä kriisitilannetta olisi olemassa.

Osalle yliopistoeliitistä tietämättömyys on kuitenkin siunaus. Vähemmän yllättäen samat professorit, joille Kuuselan kommentit olivat olleet punainen vaate, tervehtivät Aamulehden juttua suu messingillä. Työmaarauha oli jälleen palautunut, ääneen olivat päässeet säntilliset ja rauhalliset tutkijat, ja kotiolot olivat taas kerran kunnossa. Mieleen palaa vitsi Neuvostoliiton johtajista junamatkalla, jolla veturi hajoaa kesken kaiken; Leonid Brežnev vetää verhot ikkunoiden eteen ja kehottaa kaikkia kuvittelemaan maisemien edelleenkin vaihtuvan ja hytkyttelemään paikallaan ikään kuin juna vielä liikkuisi. Helluva drug.

Mitä säätiöyliopiston vallankäyttöön muuten tulee, itselläni ei tietysti ole yhtään mitään syytä epäillä, etteivätkö Teknologiateollisuuden vaikuttajat kuvittelisi aidosti toimivansa yliopiston parhaaksi. Se, että tämä tuntuu edellyttävän joka käänteessä rutiininomaista toimintaa yliopistoyhteisön huomattavan osan tahtoa vastaan autonomiaa kaventavalla tavalla, on sekin tietysti vallankäytön sisäänrakennettu elementti. Se on kuitenkin haitaksi kaikelle, eikä etujärjestö menettäisi mitään jos yliopistoautonomialle annettaisiin mahdollisuus. Todennäköisesti se olisi kelpo ele, joka myös vahvistaisi Kuosmasen siteeraamassa Vaikuttavuussäätiön selvityksessä edellytettyä keskinäistä luottamusta. Mutta selvää on, että valta tuo etunsa, mistä esimerkkinä etujärjestö totta kai käyttää yliopiston hallitusnimityksiä kultaisina kädenpuristuksina omille kellokkailleen. Miksipäs ei? Tällä tavoin sikariporras on aina toiminut. Tämä kaikki on Tampereella säätiöyliopiston todellisuutta.

Muuten ei asia minua liikuta. Kuten tunnettua, vaihdoin affiliaationi toiseen puulaakiin jo viime vuoden alussa. Tämänkin kannanoton kirjoitin vain, koska edunvalvonnassa toimineena satun asioista yhä jotain tietämään ja muistamaan, ja koska Kuusela ansaitsee solidaarisuuden osoituksen. Toivottavaa on, että muut kollegat ilmaisisivat mielipiteensä niin ikään riittävän laveana ryhmänä. Ylipäätään kaikkinainen yhteisön aktiivisuus olisi muutenkin suotavaa tilanteessa, jossa uuden huippuyliopiston ilmapiiri on muutenkin tulehtunut massiivisten yt-neuvottelujen seurauksena, ja tilansäästösuunnitelmat alkavat näyttää simuloidulta imploosiolta. Mutta huipullahan tunnetusti tuulee.

Posted in Yliopisto | Tagged , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Aivottomat

Muutama päivä sitten päädyin kirjoittamaan ohimennen siitä, miten halukkaasti kotimainen kaupallinen media on liittynyt yliopistotutkimuksia nälvivään rintamaan. Tiedettä ja tutkimusta ryöpyttävän populismin tekeminen on halpaa ja helppoa, ja potentiaalisen kuluttajien määrän voi vilkaista jo ennakolta Taloustutkimuksen puoluegallupeista. Varmemmaksi vakuudeksi kaupallinen media on halunnut nyt loppuviikosta vielä oikein alleviivata olevansa tosissaan tämän uuden missionsa kanssa.

Kuten viimeksi mainitsin, tämänkertainen episodi saavutti eskalaation vaiheen siinä kohtaa, kun Iltalehti päätti harpata mukaan MTV3:n toimittajan, pitkän tieteenfilosofian erikoismies Ivan Puopolon bandwagoniin. Eilen ilmestyneessä pääkirjoituksessaan lehden päätoimittaja, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Perttu Kauppinen — jonka mielestä mediatutkijoiden olisi syytä jutella päätoimitusten kanssa siitä, mitkä aiheet ovat kyllin seksikkäitä tutkittaviksi — lataa vielä kertaalleen tiukan ripityksen siitä, millaista tutkimusta Suomen Akatemian tulee rahoittaa. Vastaus on arvattavissa, mutta Kauppisen kirjoitus ansaitsee hieman erittelyä.

Pääkirjoituksessaan Kauppinen päättää nostaa valokeilaan kolme Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta, joihin hän viittaa ohimennen. Ensimmäinen näistä on Iltalehden toimittaja Susanne Päivärinnan mainitsema ranskalais-afrikkalaista kirjallisuutta koskeva hanke. Iltalehden kilpailijat Sanomatalon puolelta ehättivät myös rahastamaan tapahtuneella ja kyselemään Suomen Akatemialta, miksi mainittu hanke on ylipäätään saanut rahoitusta. Yhtä hyvin voisi kysyä, miksi ei? Siirtolaisuus, liikkuvuus ja Ranskan afrikkalaiset diasporayhteisöt ovat aihe, josta syntyy ranskankielisen kirjallisuuden tutkijoille täysin relevanttia nykykirjallisuutta tutkittavaksi. Siihen nähden, että tässäkin maassa puhutaan alituiseen maahanmuuton vaikutuksista ranskalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, yleensä varsin kehnoin tiedoin ja ennakkoluuloisesti, hanke on aivan yhtä perusteltu kuin mikä tahansa muukin kirjallisuustieteen projekti. Tutkija on jo aiemmin julkaissut tästä aiheesta yhden teoksen kansainvälisesti, kohtuullisen arvostetun alankomaalaisen Brill-kustantamon kautta, ja on tunnustettu alansa asiantuntija.

Kaksi muuta mainitsemaansa hanketta Kauppinen on mitä ilmeisimmin poiminut Ivan Puopolon aiemmista Twitter-päivityksistä. Mainittu tiedeguru oli koostanut somekavalkadinsa poimimalla Akatemian hankkeista ne, joiden otsikoissa ylipäätään esiintyi sana “feminismi”. Kauppinen ei tyydy Puopoloa enempää kuvailemaan näitä hankkeita tai kertomaan niistä mitään. No, mitäpä sitä turhia.

Ensimmäinen Kauppisen mainitsema hanke on joka tapauksessa Tampereen yliopiston Affective inequalities, jossa on käsitelty muun muassa sellaisia asioita kuin parisuhteitten eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Tähän liittyvät myös vaikkapa perheettömyyden ja yksinelämisen teemat. “Affektiivista eriarvoisuutta” on tuotu popularisoidusti ja helppolukuisesti esille hankkeen tutkimusavustajan toimesta Tampereen yliopiston Alusta!” -verkkolehdessä. Näiltä osin hanke on tehnyt sen, mitä muun muassa OKM:n ylijohtaja Jääskeläinen tutkijoilta on nyt vaatinut; tutkijat ovat kertoneet hankkeestaan, sen sisällöstä ja vaikuttavuudesta, ja tehneet sen avoimesti ja kansantajuisesti. Hankkeella on vieläpä Twitter-tili.

Ongelma ei ole tutkijoiden päässä; ongelma on siinä, ettei kaupallista mediaa kiinnosta. Ja minkä vuoksi heitä kiinnostaisikaan? Populistinen kirjoittelu on helpompaa. Vaikka selkokielistä tekstiä olisi helposti tarjolla, päätoimittaja Kauppinen päättää siteerata hankkeen kuvauksesta tasan yhtä lauseenkäännettä, joka on “heterodynamiikan käsitteen teoreettinen kehittäminen.” Soundbite on poimittu, ja toimittaja voi sen turvin moittia tiedeyhteisöä akateemisen jargonin itsetarkoituksellisesta viljelemisestä.

Kolmas Kauppisen mainitsema tutkimushanke on otsikoltaan “Feministisen politiikan tulevaisuus: sukupuoli, taloudellinen globalisaatio ja uusliberaali hallinnointi”. Hanketta tuskin tarvitsee otsikkoa enempää avata; nimestäkin voi päätellä sen käsittelevän uusliberalismin vaikutusta feministiseen politiikkaan, mikä on aivan yhtä relevantti aihe politiikan tutkijalle kuin mikä tahansa muukin. Uusliberalismia ilmiönä on käsitelty vaikkapa Politiikasta-julkaisussa, joka on yksi monista tutkijoiden käytännössä vapaaehtoisvoimin pyörittämästä selkokielisistä julkaisuista, joita kaupallisessa mediassa ei viitsitä lukea.

Akatemiahankkeitten rahoitusten osalta Kauppinen puhuu pääkirjoituksessaan koko ajan nimenomaan 440 000 euron viisivuotisen rahoituksen saaneista hankkeista, antaen ymmärtää useimpien hankkeitten lunastavan tämänlaisen jättipotin. Kaikesta päätellen hän myös kuvittelee, että viisivuotisten hankkeitten rahoitus menee puhtaana käteen yhdelle tutkijalle, koska hän myös toteaa suoraan “käytännössä yhden yliopistotutkijan hankkeen rahoittamiseen menee keskivertotyöläisen työuran aikana maksamat verot.” Yksittäinen hanke saattaa työllistää vaikkapa neljä tutkijaa ja tutkimusassistentin, ja koska raha menee organisaatioille, niin palkan oheiskulut syövät osansa. Mutta mitäpä väliä tällä on? Kauppinen tietää, että yksi tutkija syö kaikki verovarasi! Tässä kohtaa kirjoitus alkaa lähennellä rajoja, joissa raportointi Julkisen Sanan Neuvostolle voisi olla paikallaan.

Asiaan kuuluu, että Kauppisen mukaan tiedeväki pillastui median ja toimittajien kritiikistä. Hän ei vaivaudu miettimään sitä mahdollisuutta, että hän itse ja muutamat muut toimittajat ovat kenties tosiaan puhuneet puuta heinää. Kauppisella nimittäin on jotain tärkeää sanottavaa tiederahoituksesta! Se kuuluu näin:

“Tältä kannalta tärkeintä olisi löytää ja rahoittaa yliopistoissa sellaisia tutkimushankkeita, joiden tuloksia voidaan jalostaa, kaupallistaa ja hyödyntää yrityksissä tai jotka synnyttävät itsessään yritystoimintaa. Tämä pitää pitää mielessä, kun tiedesäästöjä kohdennetaan.”

Lo, behold. Ei siis jos, vaan kun tiedesäästöjä tehdään. Iltalehden pääkirjoitustason linja on se, että tutkimuksesta pitää leikata, mutta totta kai “kohdistetusti”. Kohdistettuamme tiedesäästöt sukupuolentutkimukseen, sosiologiaan ja politiikan tutkimukseen voimme satsata nämä varat kaupallistettaviin innovaatioihin ja yritystoimintaan! Se jos mikä on yliopistojen ja Suomen Akatemian keskeinen tehtävä.

Pääkirjoituksen viesti on erinomaisen selvä: se nojaa vastakkainasetteluun perustutkimuksen ja yritysmaailmaa välittömästi hyödyntävien innovaatioitten välillä, ja siihen liittyy vihjailu siitä, miten yksi yliopistotutkija kuluttaa yhden palkansaajan verot koko tämän työuran ajalta. En tiedä, millä nimellä toimittajat itse haluaisivat tämänlaista medianarratiivia kutsuttavan. Itse kutsun sitä edelleenkin halpahintaiseksi populismiksi. Olen kyllä valmis antamaan paljon anteeksi, jos syynä on typeryys, mutta todennäköisempää on, että Kauppinen on tehnyt vakaumuksellisen valinnan asemoitumisestaan, sekä poliittisin että taloudellisin motiivein. Mediatutkijalle ja politologille hän olisi erinomaisen hedelmällinen tutkimuskohde.

Shown aloittaneella toimittaja Päivärinnalla tosin on populistiselle medianarratiiville muunlainen nimitys. George Orwellia siteerataan nykyisin paljon ja väärin, mutta tässä kohtaa sanavalinnat tosiaan tekevät kunniaa Vuonna 1984 -teokselle. Ivan Puopolon tiedevastaisen riekkumisen peesaamisessa kyse olikin itse asiassa rakkaudesta tieteeseen ja tieteen vapauden ja autonomian puolustamisesta. Lisäksi hän on ilmeisesti omasta mielestään se, jota on maalitettu.

Mitäpä tässä vastaan väittämään. Yliopistotutkijat varmasti tietävät ja muistavat, millaista iltapäivälehtien toimittajien rakkauden kohteena oleminen on.

Posted in Media, Politiikka, Yliopisto | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Tiede, populismi ja media

Medialle säännöllisesti lausuntoja antavat tutkijat ovat tottuneet siihen, että suomalaiset toimittajat näkevät mielellään itsensä niinsanotusti samalla puolella tutkijayhteisön kanssa. Suhteissa akateemiseen maailmaan on varsinkin viimeisen viiden vuoden ajan ollut useasti yhteisiä huolenaiheita painottava sävy. Yleensä tämä on noussut esille silloin, kun tutkijat ovat esittäneet mediakritiikkiä tai huomauttaneet joistakin ilmeisistä puutteista journalistien tavassa hyödyntää tutkijakommentteja. Toimittajat ovat vedonneet tällöin siihen, miten tutkijoiden tulisi ymmärtää kamppailun valemediaa, valeuutisia tai populismia vastaan olevan yhteinen asia. Rivien välistä kuuluva viesti on se, että tutkijoiden mediakritiikki huojuttaa ikävästi venettä.

Kaupallisen median kohdalla esille nousee kuitenkin omanlaisensa pulma — ja tässä on hyvä muistaa, että nykyisin lähes kaikki media pelaa tavalla tai toisella klikkien ehdoilla. Mediatalot haluavat tehdä juttuja, joita luetaan, ja jotka myyvät, ja populismi myy. Sillä on koeteltu ja vankka kuluttajakunta; rajallinen, mutta syvä. Siinä kohtaa kun päätoimituksissa huomataan medianarrativiin potentiaali saada peräti 20% väestöstä liikkeelle, olipa odotettu reaktio myönteinen tai kielteinen, niin koneisto alkaa pyöriä saman tien.

Maahanmuuton, valtionvelan ja muiden jo tuttujen kuolaneritystä laukaisevien aiheiden jälkeen alkusyksyn 2021 hitti tällä saralla on ollut yliopistotutkimuksen kyseenalaistaminen. Kuten muutkin mediavillitykset, myös tämä on jo aiemmin koeajettu aihe sekä mediassa että politiikassa. Keskikesällä 2019 politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala päätti pillastua tutkijoiden poliittisuudesta, ja seuraava vuosi alkoi perussuomalaisten hyökkäyksellä ikuisen silmätikkunsa, dosentti Oula Silvennoisen akatemiahanketta vastaan. Kuluvan vuoden keväällä Helsingin Sanomat yritti viritellä Saska Saarikosken kynällä keskustelua yhteiskuntatieteitten ideologisuudesta, mutta päätyikin sitten iltapäivälehdistön auliista tuesta huolimatta polttamaan näppinsä.

Sanomatalon vetäydyttyä mediakenttä ja uusia juttuja tutkimuksen poliittisuudesta janoava yleisö jäivät tavallaan kuohuntatilaan. Lukijakentän syvimmässä päädyssä Helsingin Sanomien vetäytyminen polemiikista nähtiin osoituksena siitä, miten periksi antanut valtamedia tanssii saman ideologisen pillin mukaan kuin akatemiakin. Oli selvää, että iltapäivälehdet ja muu mainosrahoitteinen media palaisivat haaskalle, vallankin kun mukana oli kyynisen voitonlaskelmoinnin ohessa kenties myös periaatteellista halua osoittaa median arvovalta. Päänavaajana toimi 19. elokuuta Suomen Kuvalehden julkaisema Kanava-lehdessä ilmestynyt professori Jukka Savolaisen kirjoitus sosiologian politisoituneesta itsesensuurista, josta kokoomuksen Verkkouutiset tekaisi myötäsukaisen jutun tuoreeltaan. Aalto-yliopiston tutkijatohtori Petteri Hyvärinen suoritti kirjoitukselle osittaisen faktantarkistuksen, mutta tämä ei saanut vastaavaa huomiota.

Savolaisen juttua seurannut vyörytys osui tilanteeseen, jossa kevään kehysriihen jälkeen mahdolliset tutkimusleikkaukset nousivat taas otsikoihin. Yliopistoväki on aiheellisesti moittinut opetus- ja kulttuuriministeriön ajamaa karua linjaa, varoittanut sen mahdollisista seurauksista ja pyytänyt hallitusta turvaamaan tutkimuksen teon edellytykset ohjelmansa mukaisesti. Hetki on siis erityisen mieluisa tutkimusrahoituksen kyseenalaistamiselle juuri nyt, etenkin kun ministeriön ylijohtaja Atte Jääskeläinen itse on edellyttänyt tutkijoilta itseltään perusteluja tieteen vaikuttavuudelle.

Jääskeläisen vaatimus oli tavallaan virkamiestason syöttö populistisen median lapaan. Savolaisen artikkelin vanavedessä rumpua alkoi lyödä MTV3:n kolumnisti Ivan Puopolo, joka Twitterin puolella tunnetaan lievästi sanoen haasteellisena yksilönä. Paitsi, että miehellä on piru tietää mistä juontava omanlaisensa vendetta yliopistomaailmaa kohtaan, hän myös aikoinaan kärähti juteltuaan sivuaineopinnoistaan puuta heinää. Puopolon ja vastaavien narratiiviin kuuluu paitsi syvä vakaumus sukupuolentutkimuksen tai ylipäätään yhteiskuntatieteiden perimmäisestä epätieteellisyydestä ja ideologisuudesta, myös rajaton ihailu biologiaa, fysiikkaa ja “kovia” tieteitä kohtaan. Asiaan kuuluu, ettei hän tietenkään ole suorittanut ihailemistaan aineista ensimmäistäkään opintoviikkoa, mutta onneksi ylivertaisen kovien tieteiden peruskurssin voi käydä lukemalla vaikkapa libertaristista Quillette-julkaisua.

Puopolon tämänkertainen ristiretki alkoi väkevästi hänen nostaessaan Twitter-tilillään esille Suomen Akatemian rahoituspäätöksiä tavalla, jota pahantahtoisesti voisi kutsua maalitukseksi. Hän ei kommentoinut tai ilmaissut juuri mitään sisällöllistä kritiikkiä näitä tutkimushankkeita kohtaan, ja poimintaan riitti, että hankkeissa oli mainittu vaikkapa “feministiset mediadiskurssit”. Aiemmin Puopolon hassahtaneet ristiretket ovat jääneet hänen omaksi harrastuksekseen, mutta tällä kertaa Iltalehti ei halunnut jättää tilaisuutta hyödyntämättä. Vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen riensi innoissaan lausumaan oman todistuksensa siitä, miten mediatutkimus olisi parempaa ja vaikuttavampaa, jos mediatutkijat miettisivät toimitusten kanssa, mitä tulisi tutkia.

Kauppisen kommentissa on kutakuinkin yhtä paljon järkeä kuin ehdotuksessa, että valtiotieteilijöiden olisi syytä jutella puoluesihteerien kanssa siitä, mitä kannattaisi tutkia. Sattumaa eli ei, aikoinaan pätevänä ja kyvykkäänä toimittajana tunnettu Susanne Päivärinta alkoi innoissaan peesata Puopoloa ja poimia ranstakkansa nokkaan uusia esimerkkejä akatemiahankkeista.

En tiedä, mikä Päivärinnan viestinä on. Voi olla, että hänen mielestään diasporayhteisöjen ja siirtolaisuuden kaltaisten ajankohtaisten ilmiöiden tutkiminen ranskankielisessä kirjallisuudessa ei ole relevantti aihe, ja kirjallisuudentutkijoiden pitäisi painua mieluummin takaisin lukemaan Rouva Bovarya sen sijaan, että seuraavat aikaansa. Tai sitten “afroeurooppalaisen liikkuvuuden poetiikka” oli hänelle liian hankala sanayhdistelmä, eikä hän kenties tiedä, miten viisivuotisen hankkeen rahoitus jakautuu. Joka tapauksessa Päivärinnan nosto kiertää jo parhaillaan muun muassa Ylilaudalla, minkä nyt luultavasti kuka tahansa osasi ennakoida.

Koska sosiaalisessa mediassa on kyse ristiinpölyttämisestä ja pöhinästä, median pörriäiset huomasivat tänään parveilevansa samalla rehevällä syysniityllä perussuomalaisen puolueen uuden mehiläiskuningattaren kanssa. Kenties jopa suorastaan toimivat hänen kuhnureinaan, jos kohta vertaus on epäreilu. Tästä mesitarhasta nimittäin tihkuu varmasti hunajaa yhtä lailla molemmille, päätoimituksiin ja puolueelle.

Muuan nuoruudessaan konservatiiviaktivistina toiminut amerikkalainen tuttuni käytti aikoinaan republikaanipuolueen kehityksestä nimitystä fucktardization. Kotimaisessa lööppimediassa sama kehitys on yleisen sivistysvastaisuuden myötä saavuttamassa huipentumansa. Tiedejournalismi, jos sitä nyt sellaiseksi voi sanoa, on hyvää vauhtia taantumassa tasolle, jossa yksittäisiä akatemiahankkeita kohotetaan valokeilaan ja tyydytään vain päivittelemään niiden aiheita ja rahoitusta, sen sijaan, että vaikkapa haastateltaisiin tutkijoita itseään. Sopii kysyä, täyttääkö media tässä enää eettistä velvoitettaan? Päivänselvää on kaiken toistaiseksi nähdyn valossa myös se, että poliittisten suhdanteiden perässä juoksee helppojen pikavoittojen perässä media, eivät niinkään tutkijat.

Se, mikä tietysti on valitettavaa, on tiede- ja tutkimusvastaisen populismin nähtävästi pysyvä juurtuminen suomalaiseen politiikkaan ja mediakenttään. Kehitys oli tavallaan jo nähtävissä Sipilän hallituksen tutkimusleikkausten aikana — summasin silloista mediailmapiiriä jo tuolloin — mutta vielä silloin ei kyseenalaistettu kokonaisia tieteenaloja. Nyt, muutaman vuoden jälkeen, ollaan viimein siinä vaiheessa, jossa merkittäväksi kritiikiksi riittää enää sen toteaminen, että tutkimushanke käsittelee tavalla tai toisella jotain aihetta, mitä journalisti pitää typeränä tai turhana, ja se ylipäätään on saanut rahoituksen. Tämän jälkeen voikin pistää myllyt pyörimään ja nauttia mainoseurojen kilinästä.


Kirjoittaja on tietokirjailija, historiantutkija, filosofian tohtori, Oulun yliopiston dosentti ja vuoden tieteentekijä 2018. 

Posted in Media, Politiikka, Yliopisto | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Rooma, Parthia ja Kristus

Ylinnä: kappale varhaisimman hepreankielisen raamatun sisältäneestä Aleppon koodeksista. Alhaalla vasemmalla: Milanon katedraalin pyhän Ambrosiuksen kristogrammi. Alhaalla oikealla: Šami-patsas, parthialaista ylimystä esittävä veistos Iranin kansallismuseosta Teheranista. Kuvat: Wikimedia Commons.

Vuonna 40 ennen ajanlaskumme alkua Parthian imperiumi aloitti sodan Rooman valtakuntaa vastaan. Tilaisuus oli otollinen, sillä parthialaiset olivat jo kolmetoista vuotta aiemmin nöyryyttäneet Roomaa lyömällä triumviri Marcus Licinius Crassuksen legioonat Carrhaen taistelussa. Julius Caesarin salamurhan aiheuttama uusi kansalaissota ja sen jälkiselvittelyt tekivät nopeasta iskusta Roomaa vastaan sitäkin houkuttelevamman. Arsakidien dynastiaan kuulunut suurkuningas Orodes II tavoitteli nyt Rooman vallan täydellistä nujertamista Lähi-Idässä.

Rooman hegemoniaa itäisissä provinsseissa puolusti triumviri Marcus Antonius, joka muistetaan Egyptin kuningatar Kleopatran rakastajana. Parthialaista armeijaa komensi suurkuningas Orodeen poika, prinssi Pacorus, aisaparinaan satraappi Barzafarnes. Parthialaiset eivät nojanneet yksinomaan omiin voimavaroihinsa, vaan he värväsivät tuekseen roomalaisia pettureita. Yksi näistä oli kansalaissodissa aiemmin Caesaria vastaan Pompeiuksen puolella kenraalina taistellut Quintus Labienus, jolla oli yhä melkoisesti arvovaltaa itäisiin provinsseihin sijoitettujen ja kansalaissodassa Caesarin murhaajia tukeneitten legioonalaisten keskuudessa. Labienus onnistuikin taivuttelemaan monet Syyrian ja Foinikian varuskuntien miehistä puolelleen, mikä tasasi tietä parthialaisten hyökkäykselle. Syyrian maaherra, espanjalaissyntyinen Lucius Decidius Saxa, kärsi Antiokian luona tappion Pacorukselle ja joutui myöhemmin parthialaisten vangiksi ja teloittamaksi. Labienus hyökkäsi legioonalaisineen Vähään-Aasiaan, kun taas Pacoruksen ja Barzafarneen parthialainen armeija hyökkäsi edemmäksi etelään, Syyrian halki kohti Palestiinaa.

Palestiina oli ollut parikymmentä vuotta käymistilassa. Pompeius oli valloittanut Juudean kuningaskunnan ja Jerusalemin vuonna 63 eaa., ja sikäläinen makkabealaisista vapaussotureista polveutunut hasmonealainen hallitsijahuone oli syrjäytetty. Entisille kuninkaille oli jätetty enää uskonnollisen auktoriteetin rooli, jos kohta Caesar oli sallinut ylipappi Hyrkanus II:n käyttää hallitsijana “etnarkin” arvonimeä. Maan varsinainen hallinto ja roomalaisten etujen valvominen oli syntyperältään idumealaisen prokuraattori Antipaterin käsissä, jonka poika Herodes osoitti kohtuullisia hallitsijan kykyjä Galilean kuvernöörinä ja Juudean tetrarkkina. Alun alkaen Caesarin murhanneita tasavaltalaisia kannattanut Antipater oli poikineen säilyttänyt asemansa hakeutumalla Marcus Antoniuksen suosioon, mutta juutalaisten huomattava osa suhtautui heihin kitkerästi. Sanhedrin, juutalaisten uskonoppineiden ylin neuvosto, vihasi Herodesta ja oli vuonna 47 eaa. kuulustellut tätä epäiltynä ilman oikeudenkäyntiä langetetusta kuolemantuomiosta. Kansan keskuudessa vaikutusvaltaa saavuttanut ja alempaa papistoa edustanut farisealaisten puolue paheksui niin ikään Herodesta, jota he pitivät hyvästä syystä roomalaisten marionettina.

Parthialaisten sotaretken aattona juutalaiset olivat toimittaneet lähetystön toisensa perään Marcus Antoniuksen pakeille tavoitteenaan saada vihattu Herodes syrjäytetyksi. Herodeksen kihlauduttua Hyrkanuksen tyttärentyttären prinsessa Mariamnen kanssa näytti tetrarkin tie juutalaisten ylivaltiaaksi sinetöidyltä, mutta Pacoruksen joukkojen hyökkäys muutti tilanteen kokonaan ja laukaisi poliittisen mullistuksen Juudeassa. Antigonos Mattatias, Hyrkanus II:n veljenpoika ja hasmonealaisen dynastian viimeinen vesa, sysäsi setänsä sivuun ylipapin tehtävistä ja kaappasi vallan. Hän vieläpä leikkautti setänsä korvat irti varmistaakseen, ettei silvotuksi joutunut Hyrkanus enää täyttäisi Mooseksen lain pappissäädylle asettamia vaatimuksia. Perintöoikeudestaan kiinni pitänyt Antigonos julistautui Jerusalemin valloittaneiden parthialaisten tuella saman tien itse Juudean kuninkaaksi, ja Herodes pakeni Roomaan anomaan apua Marcus Antoniukselta. Kleopatran lumoissa ollut roomalainen triumviri oli toistaiseksi ollut kiinnostuneempi Egyptin ja pääkaupungin tapahtumista ja laiminlyönyt pahemman kerran puolustautumisen parthialaisia vastaan.

Juutalaisten kannalta prinssi Pacoruksen hyökkäys ja Antigonoksen vallankaappaus olivat enimmäkseen tervetulleita asioita. Roomalainen historioitsija Cassius Dio on kuvaillut Pacorusta oikeudenmukaiseksi ja lempeäksi valloittajaksi, ja hasmonealaisen kuningashuoneen restauraatio parthialaisten valloittajien suojeluksessa oli omiaan nostattamaan juutalaisten mielialoja. Flavius Josefuksen mukaan merkittävä osa juutalaisista asettui Antigonoksen tueksi, vaikka nähtävästi Herodeksellakin oli kannattajansa, ja tämän veli Joosef piti pitkään puoliaan Antigonoksen joukkoja vastaan Masadan jylhässä kalliolinnoituksessa. Herodes puolestaan käytti tilaisuutta hyväkseen ja hankki itselleen Rooman senaatilta nimityksen “juutalaisten kuninkaaksi”; koska parthialaiset olivat joka tapauksessa palauttaneet vanhan kuningaskunnan, vähempi ei enää riittänyt.

Juutalaisten kuningaskunnan vapautuminen ja sitä säestänyt veljessota lisäsivät aikakauden apokalyptisiä tunnelmia, etenkin kun Messiaan saapumisen oli jo profeetta Jesajan päivistä asti uskottu tapahtuvan persialaisten valloituksen seurauksena. Apokryfisen Eenokin kirjan näihin aikoihin kirjoitetut säkeet “parthialaisista ja meedialaisista” ja ajasta, jolloin “mies ei tunne veljeään eikä poika isäänsä”, heijastelevat raamatuntutkijoiden mukaan Pacoruksen hyökkäystä, hasmonealaisten sukuriitoja ja näiden veljessotaa Herodeksen kannattajia vastaan. Hypoteesin esitti ensimmäisenä arkkipiispa Richard Laurence jo 1800-luvulla, ja tulkinta on saanut kannatusta vielä nykyisinkin. Sattumaa eli ei, myös “ihmisen poika” tekee Eenokin ennustuksissa jo vahvasti tuloaan.

Parin vuoden ajan näytti siltä, että Pacorus tosiaan onnistuisi pitämään Syyrian ja Palestiinan hallussaan, ja Parthian suurkuninkaan valta ulottuisi Ktesifonin pääkaupungista aina Välimerelle asti. Judaistiikan tutkija Jacob Neusnerin mukaan Pacorus oli “todellinen Mithradates Suuren perillinen”, valloittajakuningas ja suurvallan rakentaja. Roomalaisten onneksi heidän joukossaan oli vielä kyvykkäämpi sotapäällikkö, Publius Ventidius Bassus, entinen Caesarin suojatti, joka nyt marssi Marcus Antoniuksen käskystä vanhojen legiooniensa kärjessä parthialaisia vastaan. Ventidiuksen miehet olivat Caesarin veteraaneja, vanhoja Alesian, Farsaloksen ja Filippoin tappotantereilla karaistuneita taistelijoita, ja heidän komentajansa oli kyvykäs kenraali, joka taisi hyökätä parthialaisia vastaan maastossa, jossa näiden ratsuylivoimasta ja suuremmasta liikkuvuudesta ei ollut etua.

Ventidiuksen sotaretki oli menestys. Roomalainen kenraali nujersi ensin Labienuksen petolliset joukot Kilikian porttien taistelussa (nykyinen Gülek-sola kaakkois-Turkissa) ja sen jälkeen Barzafarneen joukot Amanuksen solassa (Belen-sola Turkin ja Syyrian rajalla). Viimeisessä, ratkaisevassa taistelussa Ventidius kohtasi itsensä Pacoruksen Gindaros-vuoren (Jindires) harjanteilla. Syyrian ja Juudean valloittanut arsakidien prinssi jäi taistelukentälle kaatuneena sankarina, ja suurkuningas Orodes kuoli pian poikansa jälkeen, Cassius Dion mukaan vanhuuteen ja suruun.

Ventidius oli yksi harvoista roomalaisista sotilaskomentajista, joka vietti Roomassa triumfin parthialaisista saavutetun voiton kunniaksi, ja Tacitus ylisti häntä sittemmin miehenä, joka oli “nöyryyttänyt itää” (dejectus Oriens). Shakespearen “Antoniuksessa ja Kleopatrassa” Ventidius esiintyy lyhyessä sivuosassa. Adjutantti Silius rohkaisee komentajaansa hyökkäämään voittojensa jälkeen Mesopotamiaan ja Persiaan asti, mutta Ventidius toteaa, että liian suuri menestys koituisi Rooman valtiollisissa oloissa kohtalokkaaksi ja herättäisi vain epäluuloja:


Better to leave undone, than by our deed
Acquire too high a fame when him we serve’s away.

Parempi työtönnä, kuin töistään saada
liiaksi mainetta, jos meistä etääll’ on palveltava.


(Paavo Cajanderin suomennos)Parthialaisten lyhyt ylivalta Syyriassa ja Palestiinassa oli päättynyt, ja samalla päättyi myös juutalaisten hasmonealaisen kuningashuoneen historia. Voittoisa Herodes lujitti asemansa Juudean valtiaana, perusti oman dynastiansa ja luovutti Antigonos Mattatiaan roomalaisille teloitettavaksi. Cassius Dion mukaan entinen juutalaisten kuningas ristiinnaulittiin; Plutarkhos puolestaan väittää, että hänet olisi mestattu. Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että Marcus Antonius surmautti Antigonos Mattatiaan tavalla, joka oli hallitsijahuoneen jäsenelle nöyryyttävä ja ennenkuulumaton.

Muutama vuosi myöhemmin Caesarin ottopoika Octavianus kukisti Marcus Antoniuksen idässä, mikä merkitsi päätöstä Rooman tasavaltaa piinanneille sisällissodille. Alun alkaen Marcus Antoniusta kannattanut ovela Herodes nöyristeli itsensä onnistuneesti Octavianuksen suosioon anellen tätä “muistamaan, miten uskollinen liittolainen hän voi olla ja unohtamaan, kenen liittolainen hän on ollut”. Rooman imperiumi ja klienttivaltioksi alistettu Juudean kuningaskunta siirtyivät nyt Octavianus Augustuksen hallitseman prinsipaatin ja Pax Romanan aikakauteen. Augustus solmi rauhan parthialaisten kanssa ja sai neuvotteluissa hankittua takaisin Crassuksen ja Decidiuksen tappioissa menetetyt legioonien tunnuskotkat, mikä yhdessä Ventidiuksen voiton kanssa palautti Rooman kunnian.

Jacob Neusner totesi osuvasti, että Pacoruksen hyökkäys Syyriaan ja Palestiinaan oli eräs niitä hetkiä, jolloin historia oli tienhaarassa, ja jolloin maailmanhistorian kulku oli muutamien kyvykkäiden johtajien käsissä. Sodan lopputulos oli kaikkea muuta kuin ennaltamäärätty. Roomalaisten historialliset voitot parthialaisista voi laskea yhden käden sormilla, ja Ventidiuksen sotapäällikön taidoista todistaa osaltaan se, että Marcus Antoniuksen yritys hyökätä Parthian imperiumia vastaan koitui uudeksi katastrofiksi, josta hän selvisi vain täpärästi. Ei ole liioiteltua todeta, että vuosina 40-38 eaa. parthialaisilla tosiaan oli valtit käsissään, ja prinssi Pacoruksella oli kaikki mahdollisuudet vakiinnuttaa arsakidien suurkuninkaan ylivalta itäisen Välimeren alueella.

Entä jos näin olisi tapahtunut? Hasmonealaisdynastian hallitsema juutalainen kuningaskunta olisi silloin myös saanut takaisin vanhan valtansa. Jerusalemin temppeli olisi restauroitu ja laajennettu Antigonos Mattatiaan eikä Herodeksen toimesta. Perinteiset yhteydet Palestiinan juutalaisväestön ja Mesopotamiassa asuneen juutalaisen diasporan välillä olisivat vahvistuneet entisestään. Nämä siteet olivat tietysti jo muutenkin vahvat, ja muun muassa rabbi Hillel saapui Palestiinaan nimenomaan Babylonista. Parthian imperiumin yhteydessä vuorovaikutus Jerusalemin, Babylonin ja Ktesifonin välillä olisi muuttunut vieläkin säännöllisemmäksi, ja molemmat juutalaisyhteisöt olisivat olleet osa samaa maailmanvaltaa. Diasporassa ainoastaan Aleksandrian juutalaiset olisivat yhä jääneet hellenistisen ja roomalaisen vaikutusvallan piiriin. Mahdollisesti samalla olisi nähty uusi lisääntynyt vuorovaikutuksen vaihe zarathustralaisuuden ja juutalaisuuden välillä; tai yhtä hyvin parthialaisten hallitsijahuoneen jäsenistä eräät olisivat saattaneet kääntyä juutalaisuuteen, mistä itse asiassa on joitakin historiallisia esimerkkejä.

Parthialaisten valloitus, juutalaisen kuningaskunnan vapautuminen, veljessodan loppu ja uusi temppeli eivät silti sellaisenaan olisi vielä merkinneet apokalyptisten tunnelmien hellittämistä Palestiinassa. Anthony Keddie on väitöskirjassaan arvioinut, että Herodeksen ajan Palestiinassa 45-60% väestöstä eli omavaraistaloudessa aivan toimeentulon rajoilla, ja 15-25% tämän rajan alapuolella. Se yhteiskunta, joka tuotti apokalyptiset kultit ja Messiaan odotuksen, oli sodassa kärsinyt luokkayhteiskunta, joka ei koskaan toipunut kokemastaan hävityksestä. Yhteiskunnallinen tilanne olisi luultavasti väkisinkin jatkunut samankaltaisena, vaikka Juudeaa olisivat hallinneet hasmonealaiset monarkit Parthian imperiumin vasalleina. Kuten myös tapahtuneessa historiassa, tämä olisi ollut omiaan herättämään ikiaikaisen kysymyksen siitä, mikseivät vapaus ja oikeudenmukaisuus olleet vieläkään koittaneet, veljessodan aikana koetuista viimeisistä päivistä ja kuningaskunnan palauttamisesta huolimatta? Historiallisesti juutalaisuus ja zarathustralaisuus tuottivat säännöllisesti yhteiskunnallisiksi reformaattoreiksi heittäytyneitä hurmoshenkisiä saarnasmiehiä.

“Ihmisen pojan” saapumista olisi siis odotettu yhä, ja jos näin haluaa uskoa, muuan vaelteleva galilealainen opettaja tai hänen lähin historiallinen vastineensa olisi todennäköisesti ollut valmis tarttumaan tähän haasteeseen. Mutta millainen olisi ollut parthialainen Kristus? Millaiseksi hänen uransa olisi kehkeytynyt, jos hän olisi toiminut yhtenäisessä ja itsenäisessä juutalaisessa kuningaskunnassa arsakidien suurvallan alaisuudessa? Edes historiallisesta Kristuksesta emme tiedä viime kädessä mitään, joten parthialaisen Kristuksen elämänvaiheita voi arvuutella kutakuinkin yhtä vahvoin todistein. Kaiketikin hän olisi matkustanut Babyloniin ja takaisin ja hyvin mahdollisesti omaksunut zarathustralaisia vaikutteita. Se, että hasmonealaisen dynastian kuningas olisi samalla ollut myös ylipappi, olisi todennäköisesti asemoinut Kristuksen yhteiseen ylemmän papiston vastaiseen oppositioon farisealaisten kanssa. Hyam Maccoby esitti olettamuksen, että myös historiallinen Kristus on mahdollista nähdä farisealaisen puolueen edustajana.

(Huomautettakoon, etten ota tässä erityisesti kantaa kysymykseen historiallisesta Kristuksesta. Tässä on kyse vain pääsiäisen ajatusleikistä; millainen olisi ollut vaihtoehtohistoriallinen Kristus, jos hän olisi ollut olemassa ja toiminut erilaisessa poliittisessa ympäristössä?)

Entä millainen olisi ollut hänen loppunsa? Hasmonealaisessa kuningaskunnassa olisivat myöhäishellenistiselle kaudelle ominaiset palatsijuonittelut varmasti jatkuneet lakkaamatta ja toistuneet myös vallanpitäjien suhteessa oppositioon. Aikakauden huutavan äänistä Johannes Kastaja olisi hyvinkin voinut päätyä tuomiolle loukattuaan monarkkia ja ylipappia. Se, olisiko kuolemantuomio ollut mahdollinen lopputulos, on avoin kysymys. Sanhedrin ei tiettävästi näinä aikoina langettanut mielellään kuolemantuomioita, jos kohta poikkeuksia oli. Evankeliumien perimätieto Kristuksen teloituksesta, mikäli siihen haluaa uskoa, näyttäisi käytännössä edellyttäneen roomalaisen prokuraattorin ohjausta ja voi selittyä vain Rooman yleisellä menettelytavalla kansankiihottajien ja kapinallisten suhteen. Todennäköistä on, ettei parthialainen Kristus olisi milloinkaan päätynyt kuolemaantuomituksi. Rooman ylivallan väliintulo vaikutti ratkaisevasti hänen historialliseen teloitukseensa, mutta parthialaiset eivät milloinkaan menetelleet vasallikuningaskunnissaan yhtä kovaotteisesti kuin roomalaiset lopulta toimivat provinssiksi alistamassaan Juudeassa.

Kuvitteellinen arsakidikauden Kristus ei siis näyttäydy meille ristinkuoleman kokeneena ylösnousseena uhrikaritsana, vaan loppuun asti aktiivisena yhteiskunnallisena reformaattorina ja saarnaajana. Olisiko hän lopulta edes ollut aikalaisille “ihmisen poika”? Kenties. Olennaista on, ettei hasmonealaisen kuningaskunnan rauha olisi säilynyt ikuisesti. Parthian ylivalta Syyriassa ja Palestiinassa sekä mahdollinen arsakidien laivaston ilmaantuminen itäiselle Välimerelle olisivat muodostaneet jatkuvan ja sietämättömän uhan Rooman imperiumille ja etenkin kriittisille viljatoimituksille Egyptistä. Historiallisesti jo pelkästään Armenian kuningaskunnan valtaistuinriidat riittivät uudeksi sodan syyksi vuonna 36 jaa., vain kolme vuotta Kristuksen ristinkuoleman jälkeen. Uusi Rooman ja Parthian välinen suursota olisi näin ollen todennäköisesti syttynyt parthialaisen Kristuksen elinaikana, ja “ihmisen pojasta” olisi tullut sota-ajan profeetta.

Trajanuksen hyökätessä Mesopotamiaan sikäläiset juutalaiset taistelivat lojaalisti maahantunkeutujaa vastaan Parthian imperiumin puolesta. Vastarinnalla oli innostava vaikutuksensa myöhempään Palestiinan juutalaisten vastarintaan Hadrianuksen aikana. Rooman ja Parthian voimainmittelö ja Tiberiuksen legioonien vyöryminen Juudeaan 30-luvulla olisi tehnyt valinnasta sitäkin helpomman. Parthialaisen Kristuksen saarnoissa olisi lähimmäisenrakkauden rinnalla toistunut myös lähimmäisten puolustaminen, voimakas patriotismi, muistutus miekan tuomasta totuudesta ja velvoite antaa suurkuninkaalle se, mikä tälle kuuluu, ja kansakunnalle kaikkensa. Kukaties ristinkuoleman sijasta parthialainen “ihmisen poika” olisi kaatunut taistelukentällä uskon ja vapauden marttyyrinä. Täysin mahdollista on, että hänen ympärilleen olisi rakentunut monoteististen uskontojen joukossa erottuva oma kulttinsa, kuten monien muidenkin henkilöiden; mandealaiset kunnioittavat Johannes Kastajaa, druusit puolestaan profeetta Jetroa. Mutta yhtä mahdollista on, että hän olisi päätynyt rabbiinisen juutalaisuuden varhaiseksi suureksi nimeksi rabbi Hillelin ja rabbi Akiban tavoin.

Tässä arvuuttelussa ei voi sivuuttaa Aleksandrian merkitystä ja juutalaisissa lahkokunnissa esiintyneen varhaisen gnostilaisuuden vuorovaikutusta hellenistisen filosofian kanssa. Todennäköisesti tämä kanssakäynti olisi kanavoitunut roomalaisajan Aleksandriassa uudeksi filosofiseksi koulukunnaksi, uudeksi maailmankatsomukseksi ja uudeksi uskonnoksi. Todennäköisesti tämä oppi olisi myös levinnyt laajalti Rooman imperiumissa ja sulautunut yhteen stoalaisen filosofian kanssa, mikä olisi vahvistanut sen monoteistista luonnetta. Ei ole mahdotonta, että tämä uskonto olisi itse asiassa pääpiirteissään muistuttanut hyvin paljon historiallista kristinuskoa; mutta se olisi syntynyt ilman Kristusta, vieläpä täsmälleen kuten historiallisen Kristuksen olemassaolon kiistäneet ja tätä myyttisenä hahmona pitäneet teologit ja filosofit ovat kristinuskon synnyn halunneet selittää.

Monessa asiassa on lopulta kyse historiallisesta sattumasta, niin myös kristillisen pääsiäisen sanomassa. Sattuman voi silti aina kääntää suotuisaksi itselleen ja muille. Se taas edellyttää erästä tärkeää asiaa, nimittäin uskoa.

Kirjallisuutta:

Jacob Neusner, A History of the Jews in Babylonia, Part 1: The Parthian Period, Scholars Press 1999

Martin Sicker, Between Rome and Jerusalem: 300 Years of Roman-Judaean Relations, Praeger 2001

Anthony Keddie, Revelations of Ideology: Apocalyptic Class Politics in Early Roman Palestine, Brill 2018

Posted in Historia | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Välitilinpäätös

logo_fin_small

Apurahatutkijan resurssisopimukseni Tampereen yliopiston kanssa umpeutui loppiaisena, jo yli kuukausi sitten. En enää uusinut sitä.

Viime vuosi oli monella tavalla ilahduttava akateemisella rintamalla. Olin mukana toimittamassa yhtä kirjaa ja sain julkaistuksi oman viidennen monografiani. Ennen kaikkea sain opettaa kokonaisen luentosarjan, itselleni mieluisasta aiheesta. Syksyllä vetämälläni Empire at War -kurssilla pidin seitsemän luentoa 1800-luvun keisarillisen Venäjän sotahistoriasta; sarjassa olivat mukana vuoden 1812 palava Moskova, imaami Šamilin taistelu Kaukasiassa, tšerkessien kansanmurha, Puolan kansannousut, vuosien 1877–1878 sota kahden imperiumin, Venäjän ja Osmani-valtakunnan välillä, Narodnaja Voljan terrorismi ja vuoden 1905 Mantšurian tappotantereet. Kurssille osallistui reilu puolisensataa opiskelijaa, jotka olivat lahjakkaita, älykkäitä, ja joiden luentopäiväkirjoja luki ilokseen. Apurahatutkijana olen opettanut vain satunnaisesti, väliin pienryhmissä, väliin luennoiden, mutta opettaminen on aina tuntunut hyvältä. Luentosarja muistutti tutkimustyötäni sikäli, että olin hankkinut sillekin rahoituksen itse; sarjan tarjosi Aleksanteri-instituutin Venäjän ja Itä-Euroopan verkosto.

Miksi sitten en enää uusinut resurssisopimustani? Yksinkertaisesti siksi, ettei enää ollut odotettavissa mitään. Kuluneen parin vuoden aikana olen kirjoittanut runsaasti Tampereen yliopistofuusion kuvioista ja uuden säätiöyliopiston ensi vaiheista. Uuden yliopiston alkutaival on ollut omalta osaltani henkilökohtaisestikin hieman uuvuttava, lähinnä minulle osuneiden erilaisten luottamustehtävien seurauksena. Tämä ei silti ole syy siihen, miksi halusin jättäytyä pois, enemmänkin päinvastoin. Eräät yliopistoyhteisön jäsenet halusivat vuonna 2018 palkita minut vuoden tieteentekijän arvonimellä, mikä kaiketikin oli osoitus siitä, että olin onnistunut hoitamaan tehtäväni suurin piirtein oikein. Samalla nimitys tuntui velvoittavalta. On hankala poistua yhteisöstä, jolta on saanut kunnianosoituksen.

Välittömin käytännön syy on se, että tutkimusrahoituksen saaminen on alkanut käydä ahtaaksi. Viimeaikaiset huippuyksikköratkaisut ovat tahattomasti luoneet tilanteen, jossa muiden kuin yksikön ulkopuolisten tutkijoiden on ikävä kyllä yhä hankalampi saada rahoitusta. Rahoituksen hakemisen kanssa käy todennäköisesti parempi onni jos affiliaatio on toisaalla. Sattumalta tähän avautui mahdollisuus kun sain Oulun yliopistolta kehotuksen hakea heiltä dosentin arvoa. Aloite pohjoisesta tuli yllätyksenä, koska vain joitakin kuukausia aiemmin olin Tampereella asiasta keskustellessani jäänyt siihen vaikutelmaan, etten aivan vielä täyttäisi dosentin arvon vaatimuksia. Toinen yliopisto sen sijaan oli julkaisuluettelostani niin vakuuttunut, että suorastaan toivoi minua lähettämään heille hakemuksen. Nimitykseni tultua selväksi syksyllä 2019 asemani ja tilanteeni muuttui perusteellisesti. Olin tunnustettu, itsenäinen tutkija, jolla oli affiliaatio. Minulla ei ollut enää ylipäätään edes varsinaista syytä uusia resurssisopimustani Tampereelle, etenkin kun tuntui siltä, että olin saavuttanut tieni pään. Tai en ainakaan enää kyennyt näkemään, mihin se kulkisi.

Säätiöyliopiston hallinnollisilla kiistoilla, vaikka olenkin niistä paljon kirjoittanut, oli siis vain rajallinen vaikutus ratkaisuuni, vaikka ne ovatkin aiheuttaneet omat rasitteensa. Vuodesta 2018 vallinnut yliopistoautonomian kriisi on viime aikoina alkanut silti osoittaa jonkinlaisia suojasään merkkejä. Joulukuussa konsistori nimitti pitkän ja sitkeän kamppailun jälkeen yliopiston hallitukseen yliopistoyhteisön oman edustajan, professori Johanna Kantolan, joka palkittiin 2009 vuoden tieteentekijänä. Ensi kerran maamme säätiöyliopistoissa yliopistoyhteisö sai edustuksensa alma materin hallitukseen, ja päätös oli näin ollen historiallinen. Konsistori teki ratkaisun selvin äänin 13-5, mikä merkitsi sitä, että päätöksen takana oli edustajia kaikilta kampuksilta. Keskustakampuksen ja Hervannan välillä on alkanut muutenkin kehkeytyä ainakin henkilöstöjärjestöjen kesken hyvä vuorovaikutus, joten merkkejä uuden yliopistoyhteisön yhteisen toimintakulttuurin syntymisestä on. On syytä olla toiveikas.

Säätiöyliopiston realiteetit eivät silti ole aivan heti muuttumassa. Parempi yliopisto -hanke on tehnyt hyvää työtä läpivalaistessaan vuoden 2010 yliopistolain säätämisessä tapahtunutta kehnoa valmistelua, johon tämän hetken ongelmat palaavat, mutta varsinaisesti asian ratkaisu odottaa istuvan hallituksen toimia. Asiassa aktiivisena ollut dosentti Hanna Kuusela on myös muistuttanut kevään 2020 lähetekeskusteluista yliopiston johtamisjärjestelmää koskien ja mahdollisuuksista johtosäännön muuttamiseen. Yliopistoautonomian restauraatio siis on yhä edessäpäin siintävä tavoite. Mikäli yliopistosäätiössä johtovaltaa käyttävien Teknologiateollisuuden ja Tampereen kaupungin asenteesta viime vuoden lopun hallitusnimitykseen voi jotain päätellä, tämän saavuttamisessa on väkisinkin edessä haaste toisensa perään. Sen eteen pitää silti vain jaksaa tehdä työtä.

Akuutimpi ongelma on yliopistolla ja etenkin johtoportaassa vallitseva tietynasteinen hienoinen kireys. Yksi esimerkki tästä on yliopiston johdon reaktio joulukuussa yliopiston pääluottamusmiesten jättämään aloitteeseen yhteistoimintaneuvotteluista. Työnantaja torjui aloitteen, joten pääluottamusmiehet tekivät sen uudelleen. Dekaanit ovat ottaneet samalla tiedekunnissa johtovallan rautaisella kädellä, mikä kuulemani mukaan on myös osaltaan vaikuttanut käytäntöjen kiristymiseen apurahatutkijoiden resurssisopimusten uusimisessa. Kampusalue ei myöskään valitettavasti ole samalla tavalla julkista tilaa kuin ennen. Kyse ei ole yhdestä asiasta, vaan enemmänkin monien seikkojen kasautumisesta. Omasta rivitutkijan perspektiivistäni arkinen ilmapiiri yliopistolla on alkanut vaikuttaa epävarmalta ja jännittyneeltä. Tällä olotilalla oli suora vaikutuksensa siihen, etten uusinut sopimustani. Ristiriita tämän tasaisen kiristyneisyyden ja jatkuvan uuden yliopistobrändin ylistyksen välillä on huomattava.

Yliopiston muuttuminen brändiksi ja siihen liittyvä viestintä ovatkin oma lukunsa. Tämä kehitys on vaikuttanut kenties eniten siihen, ettei paikkaa enää tunnista omakseen. Fuusion pyörteissä yliopisto menetti vanhan Aikalainen-lehtensä, ja vaikka ylioppilaskunta on kiitettävästi käynnistämässä uutta yliopistomediaa, meillä ei Moreeni poislukien ole yliopiston omaa, julkista forumia, jossa alma materin asioita voisi käsitellä myös kriittisesti. Sen sijaan saamme kuulla muissa medioissa julkaistuja haltioituneita markkinointipuheita, joista tuorein esimerkki oli Kauppalehdessä julkaistu innovaatiojohtajan puheenvuoro, josta ilmeisesti oli vieläpä maksettu. Sosiaalisessa mediassa hämmennystä herättänyt juttu sisälsi julistuksia “eri alojen rajapinnoilla itsensä likoon laittavista ihmisistä, jotka sytyttävät pieniä innostuksen tulipaloja” sekä “energisestä tekemisestä ja yllättävistä, absurdeista kokoonpanoista”. Nämä visiot nimettiin jutussa merkittävämmäksi kuin yhteiskuntatieteiden, tekniikan ja lääketieteen tutkimus- ja kehitystyö. Tämän jälkeen huomiota keräsi rekrytointi-ilmoitus, jossa viestintäasiantuntijan toivottiin omaavan “supervoimanaan harvinaisen kombinaation yksityiskohtien ja suurten linjojen hahmotuskykyä”. Mainospuheilla on nykypäivänä paikkansa, mutta Tampereen yliopiston kohdalla nämä ovat jo omaa luokkaansa.

Rinnan brändijohtamisen kanssa kulkee uusi hallintomalli, jota ei voi moittia avoimuudesta.  Uskoakseni nämä ovat kytköksissä toisiinsa ja liittyvät tavallaan vääjäämättömänä kääntöpuolena säätiöyliopistomalliin, jossa ulkopuolisten tahojen vaikutusvalta on lisääntynyt. Viimeisin tuore muistutus tästä oli Suomen Kuvalehden artikkeli yliopiston rehtorivalinnan hämmentävistä kuvioista. Yliopistofuusion aikaisen siirtymäkauden hallituksen — joka oli siis sama kuin yliopistosäätiön hallitus — ja sen tukena olleen, yliopiston henkilöstöstä ja opiskelijoista koostuneen valinta- ja haastatteluryhmän toiminta rehtorin valinnassa tapahtui laillisen mandaatin puitteissa, mutta hallinnollinen menettely hakemusten käsittelyssä oli käsittämätön. Valinta- ja haastatteluryhmä ei ilmeisesti milloinkaan saanut tietää, ketkä kaikki olivat rehtorin pestiin hakeneet. Nykyinen henkilöstöjohtaja Hanna Rinne, joka oli tuolloin Teknillisen Yliopiston palveluksessa ja veti Tampere3-projektia HR-osaajana, oli SK:n tietojen mukaan itsekin arvioinut, että hakumenettelyyn liittyneet salaamispäätökset voisivat aiheuttaa käsittelyn hallinto-oikeudessa. Ratkaistakseen ongelman hän oli ohjeistanut yksittäistä hakijaa vetämään hakemuksensa pois, jolloin hänen nimeään ei tarvitsisi lain puitteissa julkaista. Julkisuuslakia kiertäneenä prosessi oli vähintäänkin arveluttava.

Vuodenvaihteen aikana ja sen jälkeen yliopistotutkimukseen ja yksittäisiin tutkijoihin on kohdistunut populismin sävyttämiä politisoituneita hyökkäyksiä. Tässäkin mielessä on ollut ikävä katsella, miten aikoinaan yhteiskunnallisesta valveutuneisuudestaan tunnustusta saanut Tampereen yliopisto tuntuu elävän jossain juopuneessa välitilassa, jossa kova todellisuus verhotaan ruusuntuoksuiseen brändiin, ja jossa hallinnolliset käytännöt eivät ole avoimia, vaan peittyvät epämääräiseen hämärään. Ellei yliopiston toiminta ole uskottavuuden ja hallinnollisten käytäntöjen puolesta vakaalla pohjalla, miten se kykenisi puolustamaan itseään instituutiona tänä aikana, jolloin siihen pitäisi olla jatkuvasti valmis? Viime perjantaina päädyin puhumaan yliopistodemokratiasta Suomen Ylioppilaskuntien Liiton seminaarissa ja esitin omana perusteenani yliopistodemokratialle ajatuksen demokraattisen yhteisön resilienssistä — kyvystä sitouttaa yhteisönsä jäsenet ja vahvistaa näin yhteisön kykyä suojautua kriiseiltä ja uhkatekijöiltä. Tämän lisäksi tulee yliopiston velvoite toimia suunnannäyttäjänä muulle yhteiskunnalle, perinteinen edistys- ja sivistystehtävä. Tämä kaikki edellyttää avoimuuden, osallistavuuden ja yhteisön sananvallan vahvistamista. Mikä on Tampereen yliopiston resilienssi?

En halua olla epäoikeudenmukainen yliopiston johtoa kohtaan, ja uskon kyllä, että yläportaassa vallitsee aito huoli työhyvinvoinnista ja monista muista asioista. Samaten Tampere3-prosessin aikaiset tapahtumat, kuten yllämainittu rehtorivalinnan aikainen epämääräinen menettely, ovat osin jo menneisyyttä. Mutta valitettavasti ne painavat yhä leimansa yliopistoon, etenkin kun hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys on yhä heikoissa kantimissa. Sama vaitiolovelvoitteiden ja pakotetun hiljaisuuden käytäntö määritti myös viimevuotista konsistorin ja nimityskomitean välistä kädenvääntöä, joka ratkesi lopulta edellisen eduksi. Ylipäätään eteenpäin meneminen on hankalaa tilanteessa, jossa luottamus on vahingoittunut ja ongelma on istutetuissa käytännöissä. Ja lopulta kaikki palaa yllämainittuun epävarmaan, harhailevaan, kiristyneeseen ilmapiiriin. Humanismista meillä puhutaan yliopiston johdon taholta nykyisin vain harvoin. Tampereella saarnattavaa uuden akateemisen elämystalouden hurmoksellista evankeliumia voi verrata vaikkapa siihen, miten Turun yliopisto on perinteilleen uskollisena halunnut mieluummin profiloitua sivistysyliopistona.

En tiedä, ehkä olen toivoton konservatiivi. Mutta yhtä kaikki en tunne enää oloani kotoisaksi. Yksittäisenä apurahatutkijana on entistä vaikeampi löytää paikkaansa huippuyliopiston puitteissa; “pienet innostuksen tulipalot” tuntuvat sivistyksen hautaroviolta; ja säätiöyliopistoon liittyvät bysanttilaiset kuviot ovat kärjistäneet hierarkkisen instituution niitä piirteitä, jotka ovat jo vanhastaan olleet vahingollisia yliopistodemokratialle, akateemiselle vapaudelle ja sivistykselle. Uskoni tutkijayhteisöön ja kollegoihin on kyllä vahva. Kuten ylempänä sanoin, jos vain akateeminen yhteisö jaksaa pitää autonomian puolta, on myös syytä olla toiveikas.

Minun pitää yhtä kaikki etsiskellä jotain muuta, ja onneksi minulla on jotain, mihin voin nojata; julkaisuni, asemani, uudet sidonnaisuuteni. Saksankielisissä maissa käytetty Privatdozent on viehättävä nimitys, koska se viittaa toimintaan yksityisenä oppineena. Portugaliksi sama nimitys on livre docente, “vapaa opettaja”, ja joulukuussa Brasilian BBC:lle antamassani haastattelussa esiinnyin tällä nimekkeellä. Yksityisyys, vapaus — ne ovat kauniita, tavoiteltavia asioita, jotka ovat uhanalaisia tämän hetken akateemisessa maailmassa. Sitäkin elähdyttävämpää on tutkijana toteuttaa niitä omassa toiminnassaan. Olen jo aloittanut uuden tutkimuksen tekemisen, ja aiheena on Laukon 1906–1907 torpparilakko, johon isoisoisäni osallistui.

En aio silti unohtaa Tamperetta; ja tänäkin keväänä pidän ainakin kaksi luentoa yliopistolla, tällä kertaa kuitenkin itsenäisenä tutkijana, en enää kalustoon kuuluvana. Ja kuten Bee Gees aikoinaan lausahti, koskaan ei kannata sanoa ei koskaan.

Posted in Yliopisto | Tagged , , , , , , | 4 Comments

Talvisota ja Suomi, 30.11.2019

Kuvahaun tulos: arms against tyranny finland"

Talvisodan syttymisestä tulee tänään, 30.11.2019, kuluneeksi tasan 80 vuotta. Aivan kuten viime vuonna kansalaissodan satavuotisten aikana, myös tällä kertaa historiallisesti tärkeä konflikti on näkynyt tiedotusvälineiden tarjonnassa. Kuten aina, monin paikoin nämä median sekalaiset välähdykset eivät niinkään kerro meille kahdeksan vuosikymmenen takaisesta Suomen ja Neuvostoliiton välisestä kamppailusta, vaan sen sijaan ne ovat läpileikkaus omasta ajastamme.

Olen käsitellyt talvisotaa kahdessa teoksessa. Esikoiskirjani Haavoitettu ritari sivusi jääkärieversti Eino Polónin elämänvaiheiden kautta Taipaleen taistelua, enimmäkseen keskisuomalaisesta näkökulmasta. Vuonna 2017 kirjoittamani Summan tarina oli kattava tutkimus talvisodan ratkaisuksi kääntyneestä Summan taistelusta. Saatan olla näin ollen puolueellinen kommentoija todetessani, että talvisodasta ei voi mielestäni kirjoittaa liikaa. Kyseessä on ehkä eräs Suomen historian perusteellisimmin tutkituista muutamasta kuukaudesta, mutta nimenomaan sen vuoksi on syytä tarkastella erityisen huolellisesti, miten ja kuinka sotaa kulloinkin käsitellään. Lisäksi viime aikoina talvisota on jälleen hetkellisesti jäänyt taka-alalle. Akateeminen historiankirjoitus on keskittynyt halukkaasti jatkosotaan, ja kovimmat skismat, jotka toisinaan yltyvät nyttemmin polarisoituneissa poliittisissa oloissamme myös kulttuuritaisteluiksi, käydään nimenomaan jatkosodasta. Pinnalla ovat olleet säännöllisesti erillissota-debatti, ihmisluovutukset, kysymys vuoden 1944 teloituksista ja viimeisimpänä suomalaisten SS-miesten toiminta.

Talvisota on harvemmin moisen peitsen taittamisen kohteena. Sota kiinnostaa, mutta korkean julkisuusarvon kulttuurikamppailuja siitä ei käydä. Korkeintaan satunnainen filosofi saattaa ujosti uskaltautua esittämään episteemisessä hengessä kysymyksen siitä, olisiko sota ollut kenties sittenkin mahdollista välttää? Tämä kysymys kuuluu poliittisen historian piiriin, enkä aio käsitellä sitä tässä. Omaa alaani on enemmänkin sodan sosiaali- ja kulttuurihistoria, ja tässä hengessä kirjoitan tässä muutaman sanan siitä, miten tämä kahdeksankymmenen vuoden takainen sota, jossa äidinpuoleinen isoisäni kaatui, on eteemme nyt avautunut.

 

Tabloidit ja arktinen Cannae

Printtimediassa ovat Suomen sodat olleet jo pitkään iltapäivälehtien julkaisemien teemanumeroiden ykkösaihe. Kuvaan sopii, että iltapäivälehdet ovat jopa kinastelleet keskenään yksinoikeudestaan historiajulkaisujen brändiin. Ajatus historiasta siistinä tabloidikokoon paketoituna mediatalon tuotemerkkinä herättää tietysti omanlaisiaan mielleyhtymiä, mutta historiantutkijan on ehkä sittenkin syytä olla pelkästään tyytyväinen popularisoinnista. Tänä vuonna ilmestynyt Ilta-Sanomien talvisotajulkaisu haastatteli itsellenikin tutuksi tullutta Summan taistelun veteraani Martti Mäkistä ja noteerasi siinä samalla myös oman yllämainitun kahden vuoden takaisen teokseni mainitusta talvisodan ratkaisutaistelusta.

Ilta-Sanomien yleisötilaisuus 21. marraskuuta jätti Kannaksen taistelut hieman vähemmälle huomiolle. Osasyy tähän oli tutkijavieraaksi päätynyt valtakunnan hovihistorioitsija Teemu Keskisarja, joka käsitteli tapansa mukaan omien teostensa aiheina olleita Laatokan pohjoispuolella käytyjä Tolvajärven ja Raatteen tien taisteluja. Välittynyt kuva siirsi perspektiivin pois Kannaksen pääpuolustuslinjalta ja lujitti tahattomasti tai tahallisesti myyttiä lumisilla korpitaipaleilla käydyistä mottitaisteluista, joissa Suomen tulevaisuus oli vaakalaudalla. Keskisarjan muistelut siitä, miten “Suomen kohtalo ratkaistiin runonlaulajien erämaassa” sekä keskustelussa esitetyt rinnastukset Cannaen ja Thermopylain taisteluihin loivat sinänsä merkittäville yhteenotoille kerrassaan ylivertaista auraa. Tolvajärvellä kunnostautuneiden Aaro Pajarin joukkojen osoittama “julmettu hyökkäyshenki” puolestaan nousi taas esille ainutkertaisena esimerkkinä suomalaisesta vastaiskusta. Retoriikan tasolla haastattelu heitti modernin sodan ylle muinaisaikojen hohdetta, ja taistelujen historiallista painoarvoa alleviivasi Keskisarjan itsevarma toteamus “jos Suomi olisi hävinnyt Tolvajärvellä, talvisodan seuraavien taistelujen lopputulos olisi ollut toinen”. Raatteen tie ja Tolvajärvi eivät enää olleet vain menestyksekkäitä voittoja, vaan peräti kiinnekohtia, joille sodan kulku oli alisteinen.

Keskisarjan teoksia mitenkään väheksymättä uppoutuminen erämaasotaan jättää talvisodan rintamakokemuksen yleiskuvan väkisinkin puutteelliseksi. Neuvostoarmeijan 44. divisioonan tuhoaminen Raatteen tien korvessa käydyssä mottitaistelussa oli sinänsä kiehtova sotatoimi, mutta pulmana alkaa olla yksittäisen taistelun alituinen nouseminen ikään kuin tyyppiesimerkiksi koko sodasta. Paisuttelun riski on olemassa, etenkin kun Raatteen tien legenda on saanut viime vuosina lisäpontta myös sarjakuvataiteesta. Painotus jättää ennen muuta pahasti katveeseensa joulukuun aikana Karjalankannaksen pääpuolustuslinjalla käydyn mittavan, modernin materiaalitaistelun, jossa keskiössä olivat suhteellisen vahvat tukikohdat, vihollisen panssari- ja ilmaylivoima, molemmilla lohkoilla massiivinen tykkituli ja Taipaleessa vieläpä vihollisen maihinnousuyritykset suomalaisten sivustaan. Nämä olivat uudenaikaista suursotaa Suomen kamaralla; kenties vähemmän romanttisia kuin kairojen katveessa käydyt saarrostustaistelut, mutta on vaikea ajatella niiden jäävän vertailussa toiselle sijalle.

Haastatteluissaan Keskisarja on toistuvasti huomauttanut, miten uskomus sodan rajoittumisesta Karjalankannakselle osoittautui vääräksi Neuvostoliiton hyökätessä koko itärajan pituudelta. Tämä pitää paikkansa, mutta siitä huolimatta sodan polttopiste oli lopulta Kannaksella, jonne molemmat osapuolet keskittivät ylivoimaisesti suurimman osan voimavaroistaan, ja johon neuvostoarmeija kohdisti suurimman moukariniskunsa. Kannaksella Suomen sodanjohto teki myös kohtalokkaimmat virhelaskelmansa, mistä esimerkiksi käy 23.12. toteutettu toisen armeijakunnan vastahyökkäys, joka epäonnistui järkyttävällä tavalla ja kääntyi talvisodan siihen asti verisimmäksi päiväksi. Jätän muiden arvailtavaksi syyt siihen, miksi Pajarin rynnäkkö Tolvajärvellä toistuu populaareissa annaaleissa alituiseen, kun taas pirkka-hämäläisten ja satakuntalaisten sotilaiden “hölmöntölmäykseksi” ristimä jouluaaton aaton offensiivi ei kirvoita kanteleita vastaavanlaiseen helskyttelyyn.

Tolvajärven ja Raatteen tien tarinat kertautuivat myös 29.11. Yleisradion tekemässä haastattelussa. “Sissitaktiikan” ja “maastontuntemuksen” painottamassa erämaasodan legendassa oli tässä kohtaa väkisinkin myös populistisen myytin sävy, etenkin kun samalla mukaan ujutettiin ajatus YYA-kauden “valheellisesta” historiankirjoituksesta ja kryptinen lausahdus siitä, miten “tänä päivänä on jossain määrin sallittua paritella kommunismin kanssa”. Kyse on sekä historiografisesta että tämän päivän politiikkaan iskevästä vahvasta väitteestä, joka ikävä kyllä jäi vaille kunnollisia esimerkkejä. Pitää paikkansa, että vuoden 1945 jälkeisenä aikana käsitys talvisodasta oli kommunistien ja kansandemokraattien keskuudessa jokseenkin kummallinen — muun muassa vuonna 1960 Kansan Uutiset vertasi Otto Wille Kuusisen marionettihallitusta Norjan pakolaishallitukseen — mutta kotimaista historiankirjoitusta jotenkin laajemmin sävyttäneenä ilmiönä tuolloisessa veteraanimarssien Suomessa tätä on vaikea pitää.

Ajatus väärennetystä menneisyydestä on silti omiaan hivelemään tiettyjä tahoja. Tämä asenne on ollut yksi pohjavire uuspatriotismiksi kutsutussa suuntauksessa, joka alkoi lyödä läpi vuoden 1989 jälkeen ja on nyt vallinnut kolmisenkymmentä vuotta. Alun alkaen tällä oli kiistatta pohjansa Neuvostoliiton viime vuosien suojasään ja lopullisen romahtamisen synnyttämässä tilanteessa, jonka mahdollistama avoimuus muun muassa elvytti Suomessa suojeluskunta- ja lottaperinteen. Samalla tämä ilmapiirin muutos osui kuitenkin myös vaiheeseen, jolloin viimeisetkin suomalaiset rintamamiehet alkoivat vetäytyä aktiivisesta työelämästä ja yhteiskunnallisista tehtävistä, ja nuoremmat ikäluokat ottivat puhevallan. Tällä sukupolvenvaihdoksella on ollut valitettavat vaikutuksensa, ja viimeisimmässä kehitysvaiheessaan, joka on heijastunut myös maan politiikkaan, uuspatriotismia voisi kutsua jo kioskipatriotismiksi. Tutkimusaiheistaan selvästi vilpittömän innostunut Keskisarja alkaa omassa itseilmaisussaan ikävä kyllä aika ajoin tavoitella näitä sfäärejä.

 

Pohjantähden kansalaissota ja pohjalainen talvisota

Samaisen uuspatriotismin alkuvaiheeseen osuu myös vuonna 1989 valkokankaat valloittanut Pekka Parikan ohjaama ja Antti Tuurin kirjaan pohjaava Talvisota-elokuva, joka oli Ilta-Sanomien yleisötilaisuuden toisena aiheena. Tuurin romaani ja Parikan elokuva eivät ole kioskitavaraa, vaan täyden kunnioituksen ansaitsevia merkittävää historianvaihetta taideteoksia, ja niiden kautta Kannaksen suurtaistelut saivat osakseen edes jonkin verran huomiota muuten erämaasotaa estradille nostaneessa sessiossa.

Talvisodan pulma on silti yhtä lailla se, että se tarjoaa sotaan rajallisen tulokulman, mistä olen maininnut ennenkin. Tarina keskittyy Taipaleen taisteluun osallistuneeseen Matti Laurilan JR 23:n yhteen pataljoonaan. Koska sodan aikana kokonaiset rykmentit koottiin alueellisesti, tämä merkitsee perspektiivin painottumista maakunnallisesti — ja tämä maakunta on Etelä-Pohjanmaa, jota Tuuri on kuvannut romaaneissaan taidokkaasti ja synnyinseudulleen kunniaa tehden. Tämä kuitenkin synnyttää myös ristiriidan. Koska talvisota on yhä edelleen osa kansallista historiaa — ja Ilta-Sanomien järjestämän tilaisuuden kaltaiset esitykset on varta vasten suunniteltu lujittamaan tätä sodan asemaa suuressa kansallisessa kertomuksessa — niin alueellisesta näkökulmasta tulee väistämättä kansallinen näkökulma, etenkin kun kirja ja elokuva viittaavat jo otsikkonsa tasolla sotaan kokonaisuudessaan. Parikan elokuva on todennäköisesti näyttäytynyt parillekin sukupolvelle ikään kuin yleisenä otoksena talvisodasta ja samalla sotaaedeltäneen ajan Suomesta ylipäätään.

Tämä ei ole aivan merkityksetöntä. Kansalaissodan satavuotisten yhteydessä saimme toistuvasti kuulla, miten Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla-trilogia oli suorastaan “harhaanjohtava” ottaessaan päähenkilöikseen torppariperheen. Kolumneissa ruodittiin jopa rintamalla kaatuneiden torpparien lukumäärää pyrkimyksenä todistaa Linnan romaanin lähtökohdat peräti vakavalla tavalla erheellisiksi, siitäkin huolimatta, että opinnäytteiden valossa Linnan kotiseudulla Urjalassa torpparien osuus punakaartissa oli huomattavan korkea. Pentinkulman eräänä esikuvana olleesta Honkolan kylästä punakaartin torpparit eivät tosin päätyneet rintamataisteluihin, mutta romaani maalasi kuitenkin historiallisestikin suhteellisen pätevän kaunokirjallisen kuvan Hämeen kartanoseudun tapahtumista vuonna 1918, ja impressionistisenakin käytti autenttisia värejä. Risto Volanen, Vesa Vares, Lasse Lehtinen ja muutama muu keskittivätkin moitteensa nimenomaan siihen, ettei Linnan teos antanut riittävän kattavaa yleiskuvaa vuodesta 1918, ja yhden yksittäisen romaanin oli annettu hallita liiaksi kansalaissotaan liittyviä historiakäsitystä. Romaani siis ei ollut kansallisesti kyllin edustava.

Tuurin kirjoittama ja Parikan ohjaama Talvisota kertoo miehistä, joiden kotiseutu on valkoisen Suomen kantava maakunta. Elokuvassa puhutaan “vapaussodan käyneistä miehistä”, lauletaan Vilppulan urhojen muistolle -marssia, viitataan Mäntsälän kapinaan ja Amerikan-sukulaisiin, ja esitetään varsin tarkka kuva eteläisestä Pohjanmaasta juuri sellaisena kuin se oli vuoteen 1939 mennessä. Elokuvan miehet lähtevät sotaan laajojen lakeuksien maaseudun neitseellisestä Arkadiasta, polvistuvat ehtoollisen ääreen korostetun hartaasti ja pysäyttävät puna-armeijan Taipaleen taistelussa. Kyseessä on täydellinen, hieno, suorastaan ihailtava tiettyyn maakuntaan ja sen miehiin keskittyvä ja vankasti tapahtuneeseen historiaan ankkuroitu tarina. Mutta mikäli noudattaisimme samoja kriteerejä, joilla Linnan romaania arvosteltiin viime vuonna, miten tarkka kuva tämä olisi tuon ajan Suomesta?

Etäämmällä läntisellä Kannaksella Summaa puolustivat 5. ja 3. Divisioonan hämäläiset, varsinaissuomalaiset ja satakuntalaiset sotilaat. He lähtivät sotaan tehdasyhteisöistä, satamakaupungeista ja puutarhakauppaloista; heidän taustansa saattoi hyvin usein olla työväenliike ja heidän muistonsa vuodesta 1918 olivat tätä myöten kokonaan toisenlaiset; ja sekä poliittiselta katsannoltaan että hengenelämältään he edustivat monitahoisempaa ja modernimpaa, mutta myös polarisoituneempaa osaa tästä maasta ja kansakunnasta. Vielä loitommalla, Uudenkirkon alueella Kannaksen lounaisosissa, taistelivat helsinkiläiset 4. Divisioonan miehet, joista monet olivat kaupunkiyhteiskunnan kasvatteja maatalousvaltaisessa maassa. Kannaksen kurimuksessa taistelivat totta kai myös maamme molemmat kieliryhmät. Hyvin äkkiä huomaamme, etteivät Tuurin ja Parikan pohjalaiset soturit tarjoa kovinkaan edustavaa läpileikkausta oman aikansa Suomesta, tai ainakin paljon jää kertomatta. Raatteen tien ja Laurilan rykmentin nostaminen populaarihistorian keskiöön määrittää oudolla tavalla koko sotaa, ja siinä samalla väistämättä koko sodanaikaista Suomea, kainuulaisten ja eteläpohjalaisten sotakokemuksen kautta.

Romaanin ja elokuvan ei tietysti tarvitsekaan tarjota tällaista läpileikkausta; maakunnallinen perspektiivi on enemmän kuin riittävä, oma tärkeä lisänsä paletissa. Kansallinen historia ajatuksena on ylipäätään epämukava Prokrusteen vuode, johon ahtautumalla pahimmillaan voimme tulla tärvelleeksi maamme kaiken alueellisen ja maakunnallisen vivahteikkuuden. Tämän vivahteikkuuden ymmärtäminen myös auttaa meitä käsittämään sen, ettei 1900-luvun alun Suomi suinkaan ollut “yhtenäiskulttuuri”, ei sosiaalisesti eikä liioin alueellisten ominaispiirteittensä puolesta.

En siis millään muotoa sano, että Tuurin teos pitäisi altistaa vastaavanlaiselle kritiikille, jolla Linnaa piiskattiin viime vuonna, sillä tuolloinen suominta oli enimmäkseen täysin päätöntä, ja omasta puolestani arvostan molempia kirjailijoita ja pidän heidän romaaneistaan. Mutta mikäli niin haluaisi tehdä, perusteita kommentteihin yhdelle romaanille annetusta liian vallitsevasta roolista tietyn historianvaiheen käsittelyssä riittäisi. Se, että vuoden 1918 kohdalla näitä moitteita kaunokirjallisuutta kohtaan esitettiin yhden kirjailijan osalta varsin halukkaasti, mutta vuosien 1939-1940 kohdalla ne loistavat poissaolollaan, on kenties sekin yksi osoitus edellämainitun uuspatriotismin omintakeisista sävyistä.

 

Sodan henki ja sodan perintö?

Talvisota-romaanin ja elokuvan eteläpohjalainen painotus vaikuttaa myös sodan asemoimiseen historiallisella aikajänteellä. Rykmentinkomentaja Laurilan puheissa ja sotaporukassa mukana olevien vanhempien vapaussoturien kautta sodasta tulee ikään kuin vuosina 1917-1918 syntyneen itsenäisen valkoisen Suomen viimeinen taistelu, kaiken siihenastisen historian kulminaatiopiste. Se on yksi tapa tarkastella sotaa; mutta yhtä lailla talvisodan voi nähdä kehtona ja aihiona sotienjälkeiselle Suomelle, modernin Suomen lähtölaukauksena. Sodan aikana ajatus “kansakunnan uudesta syntytarinasta” oli vahva, ja myös tässä oli kyseessä varta vasten rakennettu uusi genesis, joten sen kanssa on syytä olla yhtä lailla varovainen. Ei voi kuitenkaan kieltää, etteikö sota tosiaan olisi muovannut Suomea uudeksi.

Kirjoittaessani omaa tutkimustani Summan taistelusta itselleni avautui maisema omalta kotiseutultani; läntisen ja eteläisen Suomen teollisuuspaikkakuntien työläissotilaiden ja maaseudun suojeluskuntalaisten rintamalla tapahtuneesta kanssakäymisestä ja kahden hyvin erilaisen, vain parisenkymmentä vuotta aiemmin veristä kansalaissotaa käyneen Suomen vuorovaikutuksesta. Tutkijan silmä osin hänen omaa sukuhistoriaansa koskevassa asiassa on totta kai aina subjektiivinen, mutta tapaustutkimuksena Summan taistelu näyttäytyy yhtenä askelmana kohti sotienjälkeistä suomalaista yhteiskuntaa, jota sävyttivät kompromissit ja konsensus. Taisteluhautojen selviytymiskertomuksessa ovat mukana luokkatietoiset työmiehet, kotiseutuhenkinen viljelijäväestö, keskiluokkaiset reservi- ja kadettiupseerit ja karskit jääkärikomentajat. Samalla tuli selväksi, ettei “talvisodan henki” missään nimessä tarkoittanut poliittisten erimielisyyksien hautaamista, kuten nykyään liian usein ymmärretään; päinvastoin se tarkoitti näiden eriävyyksien kohtaamista ja niiden avointa tunnustamista. Kompromisseja ei voi ylipäätään olla, ellei toisen osapuolen lähtökohtia hyväksytä; ja talvisota oli eräs keskeinen vaihe maamme järjestäytyneen työväenliikkeen pitkässä emansipaatiossa.

Tässä mielessä talvisota oli sota, joka lujitti Suomen aseman moniarvoisena, monisävyisenä demokratiana, mikä pohjusti osaltaan tietä sopimusyhteiskunnalle. Tuomas Tepora on omalla tahollaan käsitellyt talvisodan aikaisia tuntemuksia perusteellisesti, aina työmarkkinajärjestöjen lähenemisestä ja vuoden 1940 tammikuun kihlauksesta välirauhan aikaiseen työväenlippujen julkisen käyttökiellon kumoamiseen, joka toteutettiin vastineeksi “kaiken sen jälkeen mitä työväenluokka on antanut ja kantanut.” Sodanaikainen ja sodanjälkeinen läheneminen ei ollut kitkatonta eikä välttämättä mitenkään helppoa osallisille, mutta sitä myöten saavutukset olivat myös varsin konkreettisia. Talvisota antoi suomalaisen työväenliikkeen demokratiaan sitoutuneelle osalle itseluottamusta ja myös myönteisen kiintopisteen, jonka turvin oli mahdollista selvitä vuosien 1941-1944 jatkosodan kiusallisesta välikädestä ja lopullista tappiota seuranneista vaaran vuosista.

Aiempaa, jo vuodesta 1918 alkaen suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa käynnissä ollutta sovintoon pyrkinyttä kehitystä, josta muun muassa Kati Katajisto on kirjoittanut, ei pidä tässä tarkastelussa sivuuttaa, jos kohta 1920- ja 1930-luvun äärioikeistolainen reaktio jarrutti tätä pahemman kerran. Oma ongelmansa voi silti syntyä, jos “talvisodan henki” esitetään jonain, mikä oli jo sodan syttyessä käytännössä ennaltamäärätty. Kahdessa yllämainitussa haastattelussaan Teemu Keskisarja nimesi talvisodan aikaisen vastarinnan taustaksi 1920- ja 1930-luvun Suomen “loistavat sosiaaliset reformit”, etenkin Lex Kallion, ja huimasti kohonneen elintason. Huolettomat lausahdukset voivat helposti luoda vaikutelman, että sodan syttyessä suomalainen sopimusyhteiskunta olisi ollut jo valmis. Tosiasiassa sitä rakennettiin vielä sodan aikanakin.

Hyvinvointivaltio, laveasti ymmärrettynä, on julkisessa keskustelussa aika ajoin nostettu talvisotaa merkityksellisemmäksi tekijäksi. Vastakkainasettelu on raflaavaa ja tarpeetonta, sillä sota-ajan kansalaisyhteiskunnan vaiheita on mahdotonta erottaa hyvinvointivaltion kehittymisestä. Totta on, että talvisota myös osin katkaisi vuonna 1937 käynnistyneen lainsäädäntötyön, ja erinäisiä terveydenhoitoon liittyviä lakeja oli pakko lykätä sodan vuoksi. Toisaalta sota lisäsi painetta perhepolitiikkaan ennennäkemättömällä tavalla, ja kuten muun muassa Helene Laurent on huomauttanut, vuosien 1940-1941 välirauhan aikana imeväiskuolleisuus laski 8,8% osuudesta siihen asti alhaisimpaan 5,9% lukemaan. Mitenkään nopeana kehitystä ei voi pitää, kun pitää mielessä, miten sairausvakuutuslaki säädettiin Suomessa vasta 1964, jälkijunassa muuhun Eurooppaan verrattuna. Sota-ajan mielialat vaikuttivat kuitenkin osaltaan yhteiskunnan muuttuvaan rooliin kansalaistensa hyvinvoinnin osalta.

Politikointiin sortumisen uhallankin tätä yhä uhanalaisemmaksi muuttunutta saavutusta olisi syytä pitää yhtenä sotasukupolven keskeisenä perintönä. Mikäli talvisodalla on tänä päivänä merkityksensä, se merkitys on uskoakseni niissä pysyvissä vaikutuksissa siihen yhteiskuntaan, jossa monet meistä ovat varttuneet. “Uuden sotahistorian” edustajat ovat toisinaan tahattomasti kasvattaneet historiallista etäisyyttä viime sotiin, ja aika ajoin sotakokemukseen on yhdistynyt pompa mortis, jossa tutkimussuuntauksen kriittisyys antaa tahattomasti sijaa paatokselle. Sotaa kokemattoman sukupolven on mahdotonta samastua talvisodan sukupolveen, mutta etäisyys ei ehkä sittenkään ole niin pitkä kuin luulisi. Talvisota oli modernia yhteiskuntaa muovannut moderni sota; ja sodassa kaikkine yllämainittuine vaikutuksineen on paljon sellaista, minkä voimme tunnistaa elävänä ja olemassaolevana, ei ainoastaan kadonneena ja kanonisoituna.

Se merkitys, mikä talvisodalla tänä päivänä on, ja mikä sillä toivottavasti on yhä jatkossakin, on vapaus. Yksilön, ajatuksen, toiminnan ja näkemyksen vapaus, siitä kumpuava moniarvoisuuden hyväksyntä; valmius tunnustaa maailmankatsomusten erilaisuus ja valmius nousta niiden yläpuolelle; sekä valmius pitää omista oikeuksistaan kiinni ja valmius myös suostua kompromissiin. Myös tässä perinnössä on omaa myyttistä hohtoaan; mutta nämä ovat asioita, jotka kiistattomasti toistuvat tutustuttaessa siihen sotaan, jonka Suomi kävi demokraattisena kansalaisyhteiskuntana vailla epäilystä taistelun oikeutuksesta. Tämä on perintö, joka on ajaton; ja samalla se on ennen muuta perintö, jonka säilyttäminen antaa sodan muistamiselle todellisen, velvoittavan sisällön.

 

 

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja historiantutkija Tampereen yliopistolta. Blogin lukijat totta kai tietävät tämän muutenkin.

Posted in Historia, Satakunta, Sota | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Valta ja oikeus

Kuvahaun tulos: polish sejm may 3"

 

Tampereen yliopiston konsistori kokoontui 29.10. päättämään kahden uuden jäsenen nimityksestä yliopiston hallitukseen. Yliopiston johtosäännön mukaan esityksen uusista hallituksen jäsenistä tekee kuusihenkinen nimityskomitea, jossa on kolme edustajaa yliopistoyhteisöstä ja kolme yliopistosäätiön perustajista. Konsistorilla on valta hyväksyä tai hylätä komitean esitys kokonaisuudessaan.

Konsistori hylkäsi nimityskomitean esityksen. Komitea palasi valmistelemaan uutta ehdotusta hallituksen jäseniksi, joka käsiteltiin toissapäivänä, tiistaina 26.11. järjestetyssä kahdeksantuntiseksi venähtäneessä konsistorin kokouksessa. Myös tällä kertaa konsistori käytti valtaansa ja hylkäsi komitean esityksen, jo toisen kerran peräjälkeen.

Samalla konsistori hyväksyi muodollisesti 29.10. pidetyn kokouksen pöytäkirjaan liitetyn ponnen, joka tekee selväksi, mistä on kyse:

 

Kiista koskee yliopistoyhteisön oikeutta omaan edustukseen yliopiston hallituksessa. Kamppailu uuden säätiöyliopiston autonomiasta on jatkunut nyt kaksi vuotta. Kysymys yliopistoyhteisön hallitusedustuksesta on siinä vain yksi osa, mutta se nousi korostetusti esille alkusyksystä julkaistun “Kenen yliopisto?” -raportin myötä. Uudemman kerran asian nosti lokakuussa esille Suomen Kuvalehti haastatellessaan erinäisiä yliopistoyhteisön jäseniä, myös allekirjoittanutta. Oskari Onnisen osin provosoivaan sävyyn kirjoittama artikkeli, jonka painopiste oli juuri hallituskysymyksessä, sai yliopistoyhteisön piirissä enimmäkseen myönteisen vastaanoton, jos kohta soraääniäkin kuului. Raportin viesti oli joka tapauksessa yksiselitteinen; yliopistoyhteisön enemmistö kaikilla kampuksilla haluaa oman edustuksensa yliopiston hallitukseen.

Yliopistoyhteisön edustusta säätiöyliopiston hallituksessa ei kiellä laki eikä liioin yliopiston johtosääntö. Kuten monasti on huomautettu, ainoa syy, miksi suomalaisten säätiöyliopistojen hallituksissa tätä edustusta ei ole, on niinsanottu maan tapa; vaivihkaa vakiintunut käytäntö, jossa yliopistosäätiön perustajat ovat ulkopuolisina tahoina ottaneet rahoittajan auktoriteettinsa turvin itselleen yksinomaisen johtovallan. Tampereen uuden yliopiston tapauksessa keskeisenä toimijana on yliopistofuusion yhteydessä monasti esillä ollut Teknologiateollisuus, yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Molemmilla näillä on paikkansa yliopiston hallituksen nimityskomiteassa, jonka valmistelemat esitykset tällä hetkellä sinkoavat konsistorista takaisin bumerangin tavoin.

Ei tarvitse olla tohtoriksi väitellyt oivaltaakseen, että yliopistoyhteisön toiveista ja konsistorin selvästä viestistä huolimatta nimityskomitea ei ole vielä toistaiseksi halunnut ehdottaa yliopistoyhteisön omaa edustajaa hallituksen jäseneksi. Prosessi todennäköisesti jatkuu niin kauan, että komitea taipuu ja valmistelee ehdotuksen, jossa mukana on myös sisäinen jäsen. Tämä olisi ensimmäinen kerta suomalaisten säätiöyliopistojen historiassa, jolloin yliopiston henkilöstö saisi oman edustuksensa hallitukseen, ja tästä hegemoniasta luopuminen on Teknologiateollisuudelle ja kaupungille selvästikin kova paikka.

Täysin helppoa se ei ole kaikille henkilöstönkään jäsenille. Pari viikkoa sitten, sen jälkeen kun henkilöstö- ja opiskelijajärjestöt olivat vaatineet yliopiston hallintojärjestelmän uudistamista autonomisempaan suuntaan, yhteensä 42 professoria laati Hervannassa vastakirjelmän “riippumattoman” ja “strategisen” hallituksen puolesta, irtisanoutuen samalla julkisesti henkilöstön hallitusedustusta koskevista vaatimuksista. Taustalla voi olla eräiden Hervannan professorien vanhastaan läheinen kytkös Teknologiateollisuuteen. Toimitusjohtaja Jorma Turunen oli toisinaan peräti läsnä vanhan Teknillisen Yliopiston konsistorin kokouksissa.  Tämänlainen kaitsenta varmasti onkin aikoinaan riittänyt turvaamaan päätösten “riippumattomuuden”.

Säätiön perustajien heittämä varjo on siis pitkä, ja siihen liittyvät myös pelot rahoituksen vaarantumisesta. Tämä on viime aikoina vaivannut myös rehtoria, joka kantaa alituista huolta yliopistoa ympäröivästä kielteisestä julkisuuskierteestä. Yliopistoautonomiaan liittyvien ongelmien ohella omaksi PR-ongelmakseen kehkeytyi syksyllä myös viestinnän ja journalismin COMET-tutkimuskeskuksen kohtalo, joka nousi sekin julkisuuteen henkilöstön kerättyä adressin keskuksen puolesta. Yliopiston johdon taholta onkin toistuvasti toivottu asioiden käsittelemistä sisäisesti, omassa perhepiirissä.

Uutisten aiheet eivät kuitenkaan ole loppumassa, ja ilmassa on muutoksen tuntua. Konsistorin järkähtämättömyys yliopiston hallituksen jäsenten nimityksessä on kuitenkin ehdottomasti hyvä uutinen, sillä konsistorilla on täydet valtuudet ja velvoite pitää pintansa ja edellyttää nimityskomitealta selvää esitystä, joka toteuttaa yliopistoyhteisön enemmistön toiveet. Näin tehdessään konsistori toteuttaa keskeistä tehtäväänsä yhteisön vaaleilla valitsemana edustajistona, autonomian ja yliopistodemokratian puolesta, mihin sillä on sekä valta että oikeus.

 

***

Loppukevennykseksi voi liittää kokoomuksen pitkän linjan harmaana eminenssinä tunnetun Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen kommentin tämänsyksyiseen keskusteluun yliopistoautonomiasta. Kuten näkyy, politiikka on tehnyt tehtävänsä aikoinaan yliopistolla vapauden ja yhteiskuntasopimuksen käsitteitä opinnäytteessään ruotineen miehen mietteille.

72481993_2732840256766892_7949074752168001536_n

Ajan henki on joka tapauksessa ajamassa ohi väkisin toteutetusta johtamisesta. Yliopiston hallitus on ilmoittanut ottavansa henkilöstöjärjestöjen yhteisen aloitteen johtosäännön muuttamisesta käsittelyyn alkavan vuoden keväällä.

Posted in Yliopisto | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Meidän yliopistomme, meidän hallituksemme

Suomen tasavalta on tänä vuonna juhlinut valtiosääntönsä satavuotisia, mutta kysymys Tampereen uuden säätiöyliopiston vallankäytöstä ja hallinnosta odottaa yhä ratkaisuansa. Historiallisen ironian hengessä säätiöyliopistomme taival alkaa muistuttaa jonkinlaista pikku pastissia sadan vuoden takaisesta valtiosääntökamppailusta, tosin sillä erotuksella, että tässä tarinassa monarkistinen hallintomalli näyttäisi perineen voiton. Koska yliopistomme on kuitenkin vielä toistaiseksi vapaa keisarillisen Saksan miehitysvallasta, vallitsevan järjestelmän legitimiteettiä on mahdollista arvioida kriittisesti, ja torstaina ilmestynyt “Kenen yliopisto?” -väliraportti tarttui juuri tähän haasteeseen.

Tiedotusvälineet ovat seuranneet Tampereen uuden säätiöyliopiston vaiheita tiiviisti, ja myös väliraportti ylitti odotetusti uutiskynnyksen. Väittely yliopiston hallinnosta on ollut kaikkinensa melkoinen vyyhti, ja keskustelun painopiste on liikkunut toisaalta yliopiston johtosäännössä ja konsistorin valtaoikeuksissa, toisaalta taas hallituskysymyksessä. Tällä kertaa keskiöön nousi viimemainittu asia. Yliopistoyhteisön oikeus omaan edustukseen ei ole toistaiseksi toteutunut yhdenkään suomalaisen säätiöyliopiston hallituksessa. Yliopistoille kuuluvan itsehallinnon kannalta yhteisön edustus olisi kaiken järjen mukaan kuitenkin toivottava asia, eikä sille ole mitään laillisia esteitä. Ainoa, mitä yliopistolaki toteaa säätiöyliopiston hallituksen kokoonpanosta on, että seitsemästä jäsenestä kolmen tulee olla yliopistosäätiön perustajien asettamia ehdokkaita. Täysin ulkopuolisista kootut hallitukset ovat säätiöyliopistoissa kuitenkin muotoutuneet vakiintuneeksi käytännöksi. Tampereen yliopistofuusiota despootin ottein aikoinaan johtanut Marja Makarow päätti toimessaan samastaa tämän käytännön lakiin, ja lopullisen siunauksensa sille antoi uuden yliopiston konsistori hyvin kiistanalaisessa äänestyksessä, jossa ratkaisevan äänen antoi vaalien ohi nimitetty toimielimen puheenjohtaja.

Kysymys siitä, mitä mieltä yliopistoyhteisön jäsenet ovat asiasta, on oma lukunsa. Torstaisessa väliraportissa oli tehty niinkin radikaali ratkaisu, että asiaa oli kysytty suoraan yliopistolaisilta. Vastaus oli murskaava ja teki yhdellä iskulla selväksi sen, ettei säätiöyliopistoihin väkisin istutetulla hallitusjärjestelyllä ole minkäänlaista kannatusta Tampereella. Kaikista vastanneista 49% oli sitä mieltä, että hallituksen enemmistön pitäisi koostua yliopistoyhteisön omista edustajista, mikä on yliopistolain puitteissa mahdollista. Kaikkiaan 21% vaati yliopistoyhteisön edustusta perinteisen professorien, tutkijoiden ja muun henkilökunnan sekä opiskelijoiden kolmikannan periaatteella, mikä on sekin yhtä lailla toteutettavissa. Vain 3%, marginaalinen vähemmistö, kannatti vallitsevaa nykyistä asiaintilaa ja oli sitä mieltä, että yliopiston hallitus pitäisi nimittää täysin ulkopuolisista. Viime vuonna konsistorin tekemä päätös, jota Teknologiateollisuus ehdottomasti vaati “yhteistyön” ja “strategisen riippumattomuuden” nimissä, ei siis nauti yliopistoyhteisön luottamusta; se on, kuten prosessin aikana on huomautettu, yliopistoautonomian ja yliopistodemokratian periaatteiden vastainen järjestely. Lisäksi se on yhteisön tahdon vastainen järjestely.

 

Kyselytuloksissa oli eroteltu vastaukset entisen Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston välillä. Vertailu on perusteltua, sillä tietty ristiveto yliopistofuusion kahden osapuolen välillä on alusta asti painanut leimansa yhdistymisprosessiin. Hyvänä esimerkkinä tästä voi pitää viime keväistä eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisua yliopiston johtosäännöstä. Keskustakampuksella toivottiin yliopiston hallitusta ottamaan harkintaansa kysymys johtosäännön muuttamisesta, ja kirjoitin tästä tuolloin myös itse. Hervannan konsistoriedustajat vastasivat mielipidekirjoituksella, jossa he tulkitsivat pelkät toivomukset välittömästi “pyrkimyksiksi luoda painetta” ja muistuttivat, etteivät johtosäännöstä kannelleet tahot, eli keskustakampuksen kaikki henkilöstöjärjestöt ja vanha ylioppilaskunta, “missään vaiheessa ole edustaneet koko uutta yliopistoyhteisöä, vaikka uutisoinnin perusteella näin voi luulla”. Fuusion pienempänä osapuolena olleen Hervannan huolet jäämisestä keskustakampuksen varjoon ovat ymmärrettäviä, ja halu profiloitua eräänlaisena määrävähemmistönä ja toistuvat huomautukset “koko yhteisöstä” on nähtävä tässä valossa.

Yliopiston hallituksen kokoonpanoa koskevissa näkemyksissä kahden aiemman yliopiston välillä oli odotetusti eroja, muttei viime kädessä kovinkaan suuria eroja. Tässä kohtaa on hyvä palauttaa mieleen, että Hervannalla on oma historiansa yliopistoautonomian puolustamisessa, ja vanhan TTY:n aikoinaan aloittaessa säätiöyliopistona peräti kuusi hallituksen jäsentä allekirjoitti ponnen, jossa vaadittiin säätiöyliopiston hallitukseen myös henkilöstön edustusta.  Nyt toteutetussa kyselyssä yhä edelleen 30% vanhan TTY:n puolelta vastanneista edellytti yliopiston hallitukseen yhteisön enemmistöedustusta, ja 24% kolmikantaista edustusta, mikä merkitsee sitä, että yli puolet Hervannan henkilöstöstä haluaa yliopistoyhteisön edustuksen hallitukseen. Vain 7% kannatti nykyistä järjestelyä. Epävarmojen tai muuten ilman mielipidettä olevien määrä oli kaksi kertaa suurempi kuin keskustakampuksella ja Kaupissa. Lopputulos kuitenkin on, että eroavaisuuksista huolimatta molemmilla tahoilla henkilöstön selvä enemmistö, vanhan Tampereen yliopiston henkilöstöstä 82% ja Hervannassa 54%, tosiaan haluaa uuden säätiöyliopiston hallitukseen riittävän vahvan yliopistoyhteisön edustuksen, joko kolmella tai neljällä jäsenellä.

Kyselytutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia, sillä ne osoittavat kampuksilla vallitsevan periaatteellisen mahdollisuuden yhteisymmärrykseen. Tämän pohjalta on mahdollista luoda yhteinen, eheä toimintakulttuuri ja myös palauttaa toivottu yhteisön edustus säätiöyliopiston hallitukseen. Tämä ei ole merkityksetön asia, sillä on kestämätöntä olettaa, että yliopistoyhteisön täydellinen luopuminen autonomiastaan olisi sille itselleen hyväksi. Yliopistoyhteisön jäsenten toiminta, heidän valmiutensa ja kykynsä palvella akatemiaa ja toteuttaa sivistystehtäväänsä edellyttävät itsehallintoa ja itsenäisyyttä. Nämä asiat ovat ehdottoman tähdellisiä yliopistoyhteisön suurelle enemmistölle.

 

Mitään esteitä näiden vaatimusten toteuttamiselle ei säätiöyliopistossa ole. Päivänselvää on alusta asti ollut, että yhteisön edustus säätiöyliopiston hallituksessa on täysin lainmukaista, niin hengessä kuin kirjaimessa. Nykyisessä poliittisessa tilanteessa, jossa istuvan hallituksen ohjelma painottaa yliopistojen autonomiaa, ovat yliopistot myös viimein vapautuneet siitä valtiovallan kovaotteisesta kontrollista ja ministeriön suorittamista väliintuloista, jotka osaltaan aiheuttivat Tampereen yliopistofuusion varjopuolet. Kuvitelma siitä, että yliopistoyhteisön edustus hallituksessa olisi mahdollista poistaa “riippumattomuuden” tai “strategisen johtajuuden” nimellä kulkevan umpimielisen teknokratian nimissä, kuuluu menneisyyteen.

Eräät yliopiston konsistorin jäsenet ovat jo huomioineet raportin tulokset ja todenneet aivan oikein, ettei yhteisön tahtoa voi sivuuttaa. Ylipäätään julkistustilaisuudessa käyty keskustelu oli rohkaisevaa ja omiaan herättämään toiveikkuutta. Hallituskysymystä punnittaessa on myös syytä ottaa tarkasteluun hallituksen nimityskomitean rooli; ja koska komitean rooli on määritelty kiistellyssä johtosäännössä, keskustelu palannee ajan mittaan väistämättä tähän yliopiston peruskirjaan. Asian käsittely on enemmän kuin aiheellista, sillä kaikesta viimevuotisesta johtosäännön ympärillä käydystä kuohunnasta huolimatta dokumentin merkitys on jäänyt monelle epäselväksi. Hervannassa peräti 63% vastanneista myönsi, ettei ollut perehtynyt johtosääntöön riittävästi muodostaakseen kantaansa; huomattavaa on, että vain 19% henkilöstöstä piti johtosääntöä hyvänä, ja 12% näki sen autonomiaa heikentävänä. Vanhan Tampeen yliopiston kampuksilla, jossa johtosääntöä vastaan nousi vuonna 2018 suoranainen protesti, luvut olivat yksiselitteisemmät; 44% näki johtosäännön vähentävän yliopistoyhteisön valtaa, ja vaikka 50% jätti mieluummin kantansa ilmaisematta perehtymättömyyden vuoksi tai muista syistä, juuri kukaan ei pitänyt kyseistä paperia mitenkään onnistuneena.

Raportti on yhtä kaikki selvä viesti Tampereen säätiöyliopiston tämänhetkiselle hallitukselle ja ennen muuta yliopiston konsistorille, jonka on vuodenvaihteessa nimitettävä hallitukseen kaksi uutta jäsentä. Se on samalla myös viesti rehtorille. Yliopistoyhteisö haluaa edustuksensa hallitukseen, ja tämä yhteisön tahto on täysin perustuslain ja yliopistolain mukainen. Nämä ovat kiistattomia, kumoamattomia tosiseikkoja, ja koska tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku, alati brändistään huolehtivan yliopiston johdon velvollisuus on toimia vastedes niiden mukaisesti.

***

Edellä mainittuun uuden yliopistoyhteisömme eheyteen liittyen muistutan tässä samalla kollegoja myös tulossa olevasta henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskunnan yhteisestä Get organized! -päivästä, joka järjestetään keskiviikkona 2. lokakuuta. Mukana ovat kaikki kampukset; Keskustakampus, Kauppi ja Hervanta. Myös allekirjoittaneen voi havainnoida tapahtumassa. Sessio on katsottu yliopistoyhteisön keskinäistä yhteistyötä rakentavaksi, joten siihen osallistuminen työajalla on mahdollista.

Posted in Yliopisto | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sata vuotta tasavaltaa

 

Tasan sata vuotta sitten, torstaina 17. heinäkuuta 1919, vastaitsenäistynyt Suomi sai ensimmäisen oman perustuslakinsa, kun valtionhoitajana toiminut ratsuväenkenraali C. G. E. Mannerheim vahvisti reilu kolme viikkoa aiemmin parlamentaarisesti hyväksytyn valtiosäännön. Korkeinta valtiollista valtaa käyttäneen valkoisen kenraalin allekirjoitus oli lopullinen silaus Suomen itsenäisyydelle tasavaltaisena ja kansanvaltaisena maana. Sanomalehdet kautta maan tyytyivät mainitsemaan alkukesän ajan käsittelyssä olleen valtiosäännön vahvistamisesta vaatimattomana uutisena, hyvin usein ykskantaan sisäsivuillaan. Tapahtumassa oli kyse enemmänkin pitkään kestäneen ja vaivalloiseksi koetun draaman lopullisesta päätöksestä kuin suuresta kansanvallan riemujuhlasta.

Vuoden 2019 perspektiivistä sadan vuoden takaisen valtiosääntökeskustelun vaiheet tarjoavat lukijalleen omanlaistaan hupia. Kansalaissodan jälkeen tasavaltaisen valtiosäännön asettaminen ei ollut yksinkertainen asia, eikä edes haikailu vuoden 1772 kustavilaista hallitusmuotoa kohtaan ollut vielä hävinnyt. Oikeustieteen professori Rabbe Axel Wrede, muuan Ruotsalaisen kansanpuolueen perustajista, oli vielä 13.6. kirjoittanut Uusi Suomi -lehteen synkeän ennusteen siitä, miten tasavaltainen ja edustuksellinen valtiosääntö “repisi rikki” maamme valtiojärjestyksen aikana, jolloin “anarkistinen kapinaliike” edellyttäisi kaitsevaa ja vastuullista parhaimpien hallintoa. Taattuun suomalaiseen tapaan jopa kysymys valtioelinten nimityksistä synnytti omanlaistansa kinastelua, ja hiljattain monarkiaa kannattaneelle konservatiiviselle oikeistolle olivat tasavallan ulkoiset symbolit hankalia hyväksyä. Valtiosäännön käsittelyssä kokoomuksen kansanedustaja, valtio-opin professori Rafael Erich, suhtautui nihkeästi “presidentin” arvonimeen ja ehdotti sen sijaan “valtakunnan esimiestä”. Emil Nestor Setälä, toinen kokoomuksen professorikansanedustaja, säesti puoluetoveriaan ja toivoi, että “tasavallan” sijasta Suomesta tulisi “kansanvaltio”. Yliopiston promootiosaarnassaan arkkipiispa ja arkkikonservatiivi Gustaf Johansson vetosi itse kaikkivaltiaaseen julistaen “Auta meitä rakentamaan Suomen valtiosääntö iankaikkisen oikeuden pohjalle”.

Vuoden 1919 valtiosäännön historia oman aikansa keskustaa ja edistysmielistä porvaristoa edustaneiden poliitikkojen hankkeena on useimmille suomalaisille tuttu. Maassa, jossa sosialistit olivat hävinneet kansalaissodan ja yksinvallasta haaveillut vanhoillinen oikeisto vastaavasti menettänyt keisarillisen Saksan tuen, olivat Maalaisliitto ja Edistyspuolue nousseet avainasemaan, ja molempien ryhmien sovittelunhalu todennäköisesti oli välttämätön elementti Suomen tasavallan syntyhistoriassa. Valtiosäännön sisällöstä vastasi perustuslakikomitean puheenjohtaja, edistyspuoluetta edustanut juristi K. J. Ståhlberg; ja valtiosäännön etenemisestä parlamentaarisessa käsittelyssä puolestaan vastasi saman puolueen kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Ritavuori, niin ikään edistysmielinen juristi, joka sittemmin tunnetusti sai surmansa äärioikeistolaisen salamurhan uhrina. Molempia miehiä voi perustellusti pitää kansanvaltaisen Suomen keskeisinä arkkitehteinä.

Eduskunnan hyväksynnän valtiosääntö sai 21. kesäkuuta, jolloin “edustaja Ritavuoren y.m. eduskuntaesitys n:o 1” läpäisi ratkaisevan käsittelyn kiireellisenä. Siihen asti valtiosäännön käsittelyä jarruttaneet kokoomuksen edustajat hyväksyivät esitykseen sisällytetyt oikeiston suuntaan tehdyt myönnytykset, joihin lukeutui muun muassa alun alkaen eduskunnalle kaavaillun presidentin erottamisoikeuden poistaminen. Pitkä tinkiminen vahvan toimeenpanovallan puolesta oli tuottanut tulosta, ja kokoomusta edustanut pappismies Paavo Virkkunen kuvaili puheenvuorossaan ryhmänsä taktiikkaa avoimesti ja rehellisesti lausahtaen “Me olemme jännittäneet jousen kireälle, ja se on kestänyt. Mutta meiltä ei jää huomaamatta katkeamisen vaara. Sen me tahdomme välttää.” Tasavaltainen valtiosääntö läpäisi äänestyksen äänin 165-22, Eric Walter von Rettigin johtaman RKP:n eduskuntaryhmän jäädessä valtiomuodon viimeiseksi vastustajaksi. Edistyspuoluelainen pääministeri Kaarlo Castrén sinetöi käsittelyn huudolla “Eläköön Suomen tasavalta!”, jonka eduskunta toisti kolminkertaisena tervehdyksenä ja kunnianosoituksena voimaan astuneelle valtiosäännölle.

Maalaisliiton profeetalle Santeri Alkiolle päivä oli ylivertainen voiton päivä, ja päiväkirjoissaan hän suhtautui tapahtumaan intohimolla. Arkkipiispa Johanssonin tavoin myös Alkio oli toivonut Jumalan johdatusta valtiosääntöä valmisteltaessa, ja taivaanisän suoma vastaus osoittautui mieluisammaksi talonpoikaisjohtajalle kuin arkkipiispalle:

“Se on juhlahetki! Historiallinen hetki. Maalaisliittolaiset ovat johtaneet tasavallan vaikeuksien läpi vapauteen. Maalaisliittolaiset hallituksessa ovat ajaneet painolla sitä politiikkaa joka voi johtaa tulokseen, maalaisliittolainen oli puhemiehen vasarassa… Se on valmis! Olen joka aamu ja ilta rukoillut Jumalaa hallitusmuotomme puolesta. En ole rukoillut tasavaltaa, vaan hyvää hallitusmuotoa. Minä uskon että se on saatu. Kunhan vain nyt kykenisimme nousemaan hallitusmuotomme toteuttajaksi! […] Vieriköön nyt riemuviesti yli maan — maailman. Suomen eduskunta on voittanut itsensä.”

Alkio ei ollut väärässä. Se, että vastikään poikkeuksellisen verisen kansalaissodan kokenut Suomi oli kyennyt valmistelemaan ja hyväksymään tasavaltaisen valtiosäännön oikeiston, keskustan ja vasemmiston sovitteluratkaisuna ei ollut itsestään selvä lopputulos. Sitäkin yllättävämpää maailmansodan jälkeisessä Euroopassa oli se, että valtiosääntö tuli myös korkeinta valtaa käyttäneen sotilasjohtajan hyväksymäksi, etenkin kun Suomi oli yhä edelleen de facto sotaakäyvä maa. Vain päivää ennen kuin tasavaltainen valtiosääntö oli saanut eduskunnan hyväksynnän, oli kansallisen suuruuden unelmissa käynnistetty Aunuksen retki saavuttanut taitekohtansa suomalaisten vapaajoukkojen hyökätessä kohti Petroskoita. Valtionhoitaja, kenraali Mannerheim, helli yhä edelleen omia haaveuniaan, joissa suomalaiset rientäisivät kenraali Judenitšin valkoisten venäläisten armeijan tueksi ja kukistaisivat bolševikkivallan Petrogradissa.

Tasavaltaisen valtiosäännön lopullinen kohtalo oli sidoksissa kysymykseen interventiosta, ja kesällä 1919 aktivisti Kai Donner rohkaisi Mannerheimia jättämään valtiosäännön hyväksymättä, hajottamaan eduskunnan kustavilaisen perustuslain nojalla, kaappaamaan vallan ja käynnistämään hyökkäyksen punaista Pietaria vastaan. Entinen tsaarin kenraali eittämättä koki tilanteen houkuttelevana, mutta toimi viimein samoin kuin pastori Virkkunen; arvioi tilanteen parhaansa mukaan, ymmärsi jousen jännittämiseen sisältyvän katkeamisen vaaran, täytti velvollisuutensa hyväksymällä sen mikä sovittu oli, ja siunatuksi lopuksi vetäytyi politiikasta hävittyään uuden valtiosäännön puitteissa järjestetyt presidentinvaalit.

Vuoden 1919 valtiosäännön hyväksymispäivä ei ole ollut vakiintunut suomalainen juhlapäivä, mutta sitä on yritetty saada sellaiseksi. Maamme valmistautuessa juhlimaan 75-vuotista itsenäisyyttään juhlatoimikunnan puheenjohtaja, entinen pääministeri Kalevi Sorsa, ehdotti heinäkuun 18. päivää kalentereihin “kansanvallan päiväksi”, joulukuista itsenäisyyspäivää tasapainottavaksi kesäiseksi kansanjuhlaksi. Ajatus Yhdysvaltain tai Ranskan kaltaisesta viihtyisästä keskelle suvea osuvasta kansallispäivästä kuulostaa paljon paremmalta ajanvietteeltä ja ennen kaikkea huomattavasti tasavaltalaisemmalta kuin presidentinlinnan pukujuhlien seuraaminen televisiosta, mutta toimikunnan ehdotus sai alusta asti peräti ynseän vastaanoton. Juhlatoimikunnan jäsenistä akateemikko Matti Kuusi totesi heti kättelyssä “kansanvallan” kuulostavan “porvarin korvassa vasemmistolaiselta sanalta, ennen kaikkea sosialidemokraattiselta sanalta”. Vaikka päivä almanakkaan päätyikin, se ei saanut pysyvää jalansijaa, ja tätä nykyä sitä juhlitaan vain ja ainoastaan Sastamalassa, jossa sattumalta omatkin isänpuoleiset sukujuureni ovat. Muualla Suomessa juhlapäivästä ei erityisemmin piitata.

Sata vuotta ensimmäisen tasavaltaisen valtiosääntönsä vahvistamisen jälkeen Suomi ei edelleenkään juhlista perustuslaillista hallitusmuotoaan sen ihmeemmin. Sastamalassa vietetty perinteinen juhla on vasta viikonloppuna, ja tapahtuman merkitystä protokollassa kuvannee se, että pääministerin sijasta puhujana on Eurooppa-ministeri. Vuoden 1919 valtiosääntö oli kuitenkin ainutlaatuinen ja ansaitsisi vähintään saman muistamisen kuin itsenäisyys tai itsenäisyyttämme halkoneet sotavuodet. Kaikista ensimmäisen maailmansodan jälkeen itsenäistyneiden valtioiden demokraattisista perustuslaeista vain Suomen tasavallan valtiosääntö jäi voimaan, ja selvisi niin 1930-luvun äärioikeistolaisesta kuohunnasta kuin toisesta maailmansodasta. Se valtiosääntö, joka puheenjohtaja Ritavuoren luotsaamana ja poliittisten kompromissien seurauksena läpäisi kolmannen käsittelyn ja sai valtionhoitaja Mannerheimin vahvistuksen 17.7.1919, takasi Suomelle huikean 81 vuoden mittaisen perustuslaillisen kansanvallan kauden. Tämä aika ei ollut vailla ongelmiaan, ja voi miettiä, miten vuonna 1919 valtionpäämiehen valtaoikeuksia korostaneet kokoomuslaiset edustajat olisivat suhtautuneet siihen tapaan, jolla presidentti Kekkonen näitä valtaoikeuksiaan käytti. Yhtä kaikki, eurooppalaisittain Suomen valtiosääntö osoittautui pysyvyydessään ja jatkuvuudessaan omanlaisekseen menestystarinaksi.

Historiallisesti vuoden 1919 valtiosääntö näyttäytyy yhä edelleen hämmästyttävänä ja ainutkertaisena. Vaikka suurmieshistoria olisikin aikansa elänyt, valtiosäännön tarinassa tulee väistämättä kiinnittäneeksi huomiota myös päähenkilöiden persoonallisuuksiin. Valtiosääntö sai hahmonsa vapaamielisen ja vaatimattoman professorin kynästä; sitä vei eduskunnassa eteenpäin mies, joka maksoi poliittisesta urastaan lopulta hengellään murhamiehen uhrina; ja lopullisen hyväksyntänsä sille antoi hallituksen joukkoja sisällissodassa johtanut voittoisa kenraali, joka yhdellä allekirjoituksella päätti hylätä haaveensa vallankaappauksesta ja sotilasdiktatuurista. Valtiosääntö oli poliittisen tinkimisen ja henkilökohtaisen pidättyvyyden erikoislaatuinen lopputulos.

Perustuslain merkitys itsenäisen valtion ominaispiirteenä tietysti ei ole kadonnut mihinkään, ja vuoden 1919 valtiosäännön pääkohdat säilyttänyt vuoden 2000 perustuslaki on pysynyt poliittisen kädenväännön kohteena. Vanhan valtiosäännön kirjoitti aikoinaan oikeustieteen professori, ja kuluneina vuosina poliitikot ehtivät ryöpyttää uutta perustuslakia lainvalmistelun ohessa tulkinneita professoreita liiasta kireydestä, “perustuslakifundamentalismista” tai peräti “perustuslakitalebanismista”. Hallituksen vaihduttua skisma on laantunut, mutta kysymys itsessään on akuutti; tätä blogia seuranneet muistavat myös perustuslain tulkinnan merkityksen Tampereen yliopistofuusion ja siihen liittyneen oikeustaistelun yhteydessä. Sata vuotta kestäneen tasavaltaisen hallinnon jälkeen Suomen perustuslain puolesta kamppaillaan yhä, ja kansalaisaktivismille tuskin voi keksiä parempaa motiivia.

Kansanvallan päivänä ja Suomen tasavaltaisen hallinnon satavuotispäivänä 17.7.2019 voi kerrata tuolloin 35-vuotiaan eduskunnan puhemies Lauri Kristian Relanderin sanat, joita Santeri Alkio haltioituneena kuunteli. Relanderissa oli poliitikkona puutteensa, eikä hän kenties ollut retorisesti kaikkein taidokkain, mutta jotain olennaista hän ehkä sittenkin onnistui tuolloin sanomaan.

“Se valtioteko, jota eduskunnan nyt tekemät päätökset hallitusmuotoasiassa tietävät, on merkitykseltään tärkeimpiä, mitä Suomen historia tietää kertoa. Meidän kansastamme on sanottu, että se on puoluetaistelujen rikkirepimä, hajalleen lyöty kansa. Nyt suoritettu valtioteko on kumminkin omiaan osoittamaan, että tämä väite vain osaltaan pitää paikkansa. Äsken tekemistämme päätöksistä käy ilmi, että löytyy asioita, joissa keskinäiset riitaisuudet siirtyvät syrjään ja tilalle tulee pyrkimys, joka kaikkia yhdistää, pyrkimys asettaa kaiken yläpuolelle yhteisen isänmaamme onni ja sen tulevaisuus. Se seikka, että me suurissa asioissa voimme löytää toisemme, voimme tuntea olevamme saman kansan jäseniä, se seikka osoittaa, että me kykenemme tarvittaessa kokoamaan voimamme yhteen. Olkoon tietoisuus tästä takeena siitä, että tämä kansa lähtiessään uuden hallitusmuotonsa turvissa kulkemaan tulevaisuuttaan kohti, on myöskin kykenevä itsenäisenä kansana itsenäistä elämäänsä elämään.”

Posted in Historia, Politiikka, Satakunta | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Tiedeministeri ja tiedepolitiikka

Kuvahaun tulos haulle helsingin yliopiston pylväät 

Veikko Huovinen kuvaili eräässä “lyhyinä erikoisina” tunnetuista tarinoistaan toimeensa astuneen ympäristöministerin ensimmäistä työpäivää. Vuonna 1982 kirjoitetun kertomuksen aikoihin ministeriö oli vasta hiljan perustettu, ja Huovinen maalaili novellissaan kuvan edelläkävijän tehtävänsä tiedostaneesta, mietteliäästä viranhaltijasta, jonka ajatuksissa kangasteli haave ympäristöministeristä luontoon itseensä suorassa, olemuksellisessa yhteydessä olevana uudenlaisena virkamiehenä. Haaveissaan ministeri näki itsensä osana kansallismaisemaa, samanlaisena hahmona kuin vuortenrinteisiin veistetyt Yhdysvaltain presidenttien kasvokuvat.

Uudessa hallituksessa vastaavanlaista mietiskelyä harjoittanee uusi varta vasten nimitetty tiede- ja kulttuuriministeri. Yliopistoinstituution, kulttuurin ja kirkollisasiat yhdistävä salkku ei ole ensimmäinen lajissaan, jos kohta aiemmin portfolion nimityksenä on yleensä ollut “kulttuuri- ja tiedeministeri”; sisällöltään vastaavanlaista pestiä hoiti viimeksi Sorsan neljännessä hallituksessa RKP:n Gustav Björkstrand. Tällä kertaa salkun otti omakseen eduskuntavaalit dramaattisesti hävinnyt ja vielä vaalien jälkeen oppositioon menossa ollut Suomen Keskusta, ja tehtävään on nimitetty Annika Saarikko, eräs puolueen vahvoista nimistä, jota sijaistaa syksystä alkaen sivistysvaliokunnassa aiemmin toiminut Hanna Kosonen. Saarikko itse piti varsinaisen linjapuheensa ministerinä eilen, korkeakoulujen johtoa tavatessaan, ja sai Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori Jouni Kosken mukaan massiiviset suosionosoitukset.

Saarikko on onnistunut siis jo lyhyessä ajassa herättämään ainakin varovaisia toiveita sivistysyhteisössä. En tiedä, miettiikö hän jo nyt Huovisen ministerin tavoin oman persoonansa sulautumista akatemiasalien maisemaan klassisten veistosten tai yliopistojen rehtorien muotokuvien jatkoksi, mutta ministerikauden aloitus luo toiveita. Kauas on ainakin tultu viime vaalikaudesta, jolloin sivistysyhteisö tottui kuulemaan Suomen Keskustan taholta lähinnä puoluejohtajan sadattelua “kaiken maailman dosenteista” ja tuhahtelua siitä, miten professorien lausunnoilla yritettiin epädemokraattisesti kampittaa Sipilän hallitusta. Siitäkin huolimatta, että iltapäivälehdet lähes päivittäin julistavat hallitusohjelman “jakavan kansaa”, niin tässä tapauksessa jälleenrakennus ja välien korjaaminen on alkanut hyvissä merkeissä. Uusi hallitus on vieläpä kirjannut tämän tavoitteen hyvin tyhjentävästi ohjelmaansa sanoilla “Sitoudumme tietopohjaisen politiikan tekoon sekä systemaattiseen vaikutusarviointiin kaikessa lainvalmistelussa. Syvennämme yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa.

Hallitusohjelman erityisesti yliopistosektoriin liittyvät kohdat herättävät omanlaistaan mielenkiintoa. Eräs ehkä yllättäväkin kohta on “Selvitetään, miten voidaan varmistaa, että yliopistojen tutkimushenkilökunnan sivutoimet ja muut vastaavat taloudelliset intressiyhteydet tulevat ilmoitusvelvollisuuden sekä yleisjulkisuuden piiriin”. Virke herätti aluksi itsessäni hämmennystä, kunnes kollegani muistuttivat minua vastikään pinnalla olleesta vero-oikeuteen erikoistuneiden professorien jokseenkin mutkikkaasta toiminnasta toisaalta eduskunnan lainvalmisteluun vaikuttavina oppineina, toisaalta taas verosuunnittelua harjoittaville yrityksille palveluksiaan myyvinä asiantuntijoina. Hallitusohjelman tässä merkinnässä näkyy arvatenkin pääministeripuolue SDP:n kädenjälki, ja tämän kuvatun vaivihkaisen käytännön tekemistä mahdollisimman avoimeksi voinee pitää aiheellisena.

Tamperelaisen tutkijan kannalta ehkä merkittävin hallitusohjelman kohta kuuluu “Toteutetaan arviointi eri hallintomuotoisten yliopistojen sisällä hallinnollisen autonomian tilasta ja sen suhteesta perustuslain vaatimuksiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kolmikantainen yliopistodemokratia”. Kysymys yliopistoautonomiasta on hallinnut nykymuotoisen Tampereen säätiöyliopiston syntyprosessia alusta asti — olen kirjoittanut tästä sattuneista syistä itse säännöllisesti, ja tässä kohtaa suosittelen taas tutustumaan kokoamaani mediaseurantaan — ja tänä keväänä saapunut eduskunnan oikeusasiamiehen päätös yliopiston johtosäännön lainmukaisuutta koskevasta kantelusta jätti ratkaisun asiasta nimenomaan opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle. Kysymys säätiöyliopiston hallituksen nimitysprosessista, yliopistoyhteisön vaaleilla valitseman konsistorin oikeudesta valita oma puheenjohtajansa, ja yliopistoyhteisön oikeudesta edustukseen säätiöyliopiston hallituksessa ovat kaikki asioita, jotka odottavat selvitystä ja kaipaavat ratkaisua. Tampereen ohella niillä on vaikutuksensa myös Aalto-yliopiston hallintoon, ja tiede- ja kulttuuriministerin on otettava tässä vääjäämättä itselleen tuomarin rooli.

Yliopistojen ja korkeakoulujen toive vakaudesta ja rauhasta on toistunut vuodesta toiseen, ja Saarikko itse kertasi tämän toivomuksen eilisessä puheessaan. Toive “vakaudesta” on aiheellinen siinä mielessä, että yliopistokenttä ei kaipaa uusia mullistuksia, mutta samalla on varottava sitä, ettei nykyisestä horjuneesta ja haavoitetusta autonomiasta tule uusi status quo “vakauden” säilyttämisen nimissä. Tampereen yliopistossa mielialat ovat myös jakautuneet sikäli, että vanhan Teknillisen yliopiston suunnalta valitut konsistorijäsenet esittivät jokin aika sitten saman toiveen “rauhasta” puolustaessaan voimassa olevaa johtosääntöä — johtosääntöä, joka nimenomaan on kaventanut autonomiaa, ja jota hallitusohjelman edellyttämän selvityksenkin nyt on käsiteltävä. Tehtävä edellyttää tiede- ja kulttuuriministeriltä samanaikaisesti sekä tahdikkuutta että määrätietoisuutta, mutta toivotun “vakauden” ei pidä merkitä nykyisen epämääräisen limbotilan vakiinnuttamista.

Keskustalaisille ministereille ja kansanedustajille “kentän kuuleminen” on aina ollut kunnia-asia, ja kaikista akateemisen kuplan stereotypioista huolimatta yliopistoyhteisö on hyvin moniääninen kenttä. Hallituksen edellyttämä “tietopohjainen politiikan teko” tuo korostetusti esille kysymyksen tiedon itsensä poliittisuudesta, joten etenkin yliopistoissa koko yhteisön äänen on tultava esille näkemysten riittävän kirjon takaamiseksi. Huovisen ympäristöministeri ennakoi kohtaavansa “takametsien uhoa huokuvia lähetystöjä”, ja uuden tiede- ja kulttuuriministerin on syytä varautua samanlaiseen palautteeseen omalta kentältään. Tärkeää on, että ministeriöön kantautuu viesti kautta linjan; ei ainoastaan yliopistojen johdolta, vaan myös rivitutkijoilta, tuntiopettajilta ja apurahahakemustensa kanssa yhä kamppailevilta väitöskirjantekijöiltä. Liittoaktiivina näen yliopistojen järjestökentän eräänä luontevana tahona tämän kanavoimiseksi, mutta yliopistoyhteisö on kyettävä tavoittamaan vieläkin laajemmin.

Ennen muuta tiede- ja kulttuuriministerin on saatava toimessaan selvä kuva yliopistoyhteisön sisäisistä ristiriitaisuuksista. Apurahatutkijoiden herkästä asemasta ja palkkasuhteessa työskentelevien ponnistelusta alituisten määräaikaisuuksien keskellä; tuntiopettajien työkuormasta ja tutkijoiden loppumattomasta hakemusten savotasta; kirjastotyöntekijöiden ja informaatikkojen vaateliaasta työstä yliopistojen ja arkistojen tietomäärän varjelijoina; ja ennen muuta niistä portinvartijoista ja verkostoista, joilla on yhä edelleen vallitseva roolinsa yliopistojen institutionaalisessa kulttuurissa. Monet näistä asioista liittyvät myös laajempiin kysymyksiin — apurahatutkijoiden asema sosiaaliturvan uudistamiseen, ja vaikkapa kansainvälisten tutkijoiden asema maahantulon käytäntöihin, jotka ovatkin huomattavasti parantuneet — ja niillä on tätä myöten yhä kytköksensä muidenkin ministeriöiden vastuualueisiin.

Ministerin on siis oltava toimessaan osallistava, ja löydettävä tähän oikeat, toimivat keinot. Vuosien ajan opetus- ja kulttuuriministeriön rooli on suhteessa yliopistoihin ollut hyvin autoritaarinen ja saneleva, viime vuosina erittäin paljon elinkeinoelämän vaikutuksen seurauksena. Keskustan saatua tiedeministerin salkun huostaansa kysymys ministeriön ohjausvallasta on yhä akuutti, sillä puolueella on tässä hallituksessa myös elinkeinoministerin salkku, ja elinkeinoelämän intressit yliopistosektorin suhteen ovat aika ajoin olleet varsin rajut ja suorasukaiset. Puolueella on kuitenkin hyvät mahdollisuudet ottaa itselleen sovitteleva rooli, ja monissa suhteissa Suomen Keskustan perinteiset aluepoliittiset linjaukset merkinnevät irtautumista niistä takavuosien keskittämisistä ja yliopistofuusioista, joita elinkeinoelämä on ajanut. Todennäköisesti ministeriön ohjausvalta tuleekin tällä vaalikaudella näkymään aluepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, etenkin kun tuleva virkaatekevä tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen esitti tämänlaisia näkemyksiä jo Savonlinnan OKL:n tapauksessa. Ohjausvaltaa voi siis käyttää myös yliopistosektorin eduksi, mutta keskustalaisen ministerin olisi hyvä hahmottaa sivistyspolitiikka omana kokonaisuutenaan, ei vain aluepolitiikan välineenä.

On selvää, että ministeriöllä on aina valtansa, mutta yliopistojen autonomia mielessä pitäen sen on oltava kaitseva, ei käskevä. Tällä vaalikaudella tieteen vapaus on kirjattu hallitusohjelmaan yksiselitteisemmin kuin moniin aikoihin, ja vanhasta itsevaltaisuuden perinteestä irtautuminen voisi olla Suomen Keskustalle ensisijainen tavoite puolueen etsiskellessä nyt itselleen mahdollisesti pysyvämpää roolia sivistyspuolueena. Osallistavuus, kentän kuuleminen, sovittelu ja ohjausvallan käyttö ensisijaisesti yliopistoautonomian suojaamiseksi ja turvaamiseksi olisivat myös täydellisesti sopusoinnussa puolueen aikoinaan hellimien alkiolaisten arvojen ja Kustaa Vilkunan perinnön kanssa. Molemmilla tällä vaalikaudella tehtävää hoitavilla ministereillä on kaikki edellytykset pyrkiä tähän. Ne ovat se perintö, johon tiede- ja kulttuuriministeri voi nojata, ja jotka tällä hallituskaudella voivat tuottaa paljon hyvää, jos niin vain halutaan.

 

Posted in Politiikka, Yliopisto | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments