Profeetan päiväkirjat

 

      

Viime kerralla mainitsemani syksyinen vaellukseni näkötornilta toiselle on yhä kesken, mutta lupaukseni mukaan tarjoan matkani varrelta tässä hieman kuulumisia. Alkukesästä sain luettavakseni professori Kari Hokkasen toimittamat Santeri Alkion päiväkirjat, joista minua pyydettiin kirjoittamaan arvostelut. Laadin maalaisliiton perustajan jälkeenjääneistä papereista kaksi erillistä arviota, jotka ovat ilmestyneet tällä viikolla. Lyhyempi on luettavissa Agricolan kirja-arvosteluista, pitempi puolestaan Ennen & Nyt -lehdessä.

Mikäli kolmena niteenä ilmestyneet päiväkirjat tuntuvat aluksi liian suurelta järkäleeltä sulateltavaksi, voi Alkion sielunmaisemaan tutustua näiden katsauksieni välityksellä. Oman aikamme keskustapuolueen jäsenten soisi toki olevan erityisen kiinnostuneita puolueensa oppi-isän kirjoituksista ja mielipiteistä, mutta päiväkirjoissa on paljon antoisaa luettavaa myös muille kansalaisille. Alkion näkemyksistä yllättävän monet ovat ajankohtaisia vielä tänä päivänäkin. Kun pitää mielessä vaikkapa pitkin kesää maassamme käydyn keskustelun uskonnon ja politiikan suhteesta — jota olen sivunnut tässäkin blogissa — on kiintoisaa havaita, miten Alkio päiväkirjamerkinnöissään korosti yleisen humanismin ja kristinuskon välistä vuorovaikutusta. Maalaisliiton vahva mies peräti korosti, miten uskonnon ja kirkon instituutiona oli myös sopeuduttava muutoksiin yhteiskunnallisen edistysmielisyyden ja kansanvalistuksen seurauksena. Näkemys olisi radikaali vielä nykyisinkin, ei vähiten Alkion oman puolueen keskuudessa.

Suosittelen siis mielihyvin Alkion päiväkirjoihin tutustumista aivan kaikille. Politiikasta ja historiasta kiinnostuneille ne tietysti ovat erityisen antoisaa luettavaa, mutta niillä on myös vankka yleissivistyksellinen arvonsa. Päiväkirjat tarjoavat katsauksen erikoislaatuiseen mieheen ja persoonaan, jolla oli aikoinaan huomattava vaikutus maassamme vielä tänä päivänäkin vallitsevan poliittisen kulttuurin muovautumisessa.

This entry was posted in Historia, Politiikka and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s