Vapaa Ukraina, vapaa Eurooppa

Viime päivien aikana nopeasti kärjistynyt tilanne Ukrainassa, Venäjän suorittama väliintulo Krimin niemimaalla ja sodan uhka Euroopassa ovat pakottaneet myös minut seisahtumaan hetkeksi. Kesällä 2006, kun vielä aloittelin jatko-opintojani, osallistuin Varsovan yliopiston kansainväliseen nuorten tutkijain kesäkouluun, yhdessä myös monien ukrainalaisten kanssa. Muuan tuolloisista ystävistäni ja minulle yhä vieläkin varsin tärkeä ihminen, naispuolinen filosofi Ivan Frankon yliopistosta, on kuluneiden viikkojen aikana kokenut tapahtumat paikan päällä. Tämän kautta kriisi on koskettanut henkilökohtaisesti myös minua.

Vallankumouksen aikana ihmiset ovat joutuneet tekemään valintoja pakon edessä. Tavalliset kansalaiset ovat toimineet keskinäisen myötätuntonsa ohjaamina ja paljon kärsineen kotimaansa etua parhaansa mukaan ajatellen. Kaksi viikkoa sitten ystävättäreni kotikaupungissa asukkaat aloittivat menestyksekkään kansannousun väkivaltaiseksi ryhtynyttä ja nyttemmin syrjäytettyä Ukrainan hallitusta vastaan. Viime viikolla samat kaupunkilaiset protestoivat uuden hallituksen kielipolitiikkaa vastaan ja osoittivat solidaarisuutensa venäjänkielisille maanmiehilleen. Tällä hetkellä, Venäjän tukemien puolisotilaallisten joukkojen tunkeuduttua Ukrainan valtioalueelle ja Vladimir Putinin saatua duumalta suorat oikeudet voimankäyttöön naapurimaan “poliittisen tilanteen normalisoimiseksi”, he odottavat sotaa.

Ihmiset, joita Venäjän valtio on kriisin alusta asti kärkevästi ja yleistäen syyttänyt separatismista, fasismista ja kansalliskiihkosta, ovat kerta toisensa jälkeen osoittaneet toivovansa Ukrainan yhtenäisyyttä, kansanvaltaista hallintoa ja rauhaa. Yalen yliopiston professori, Bloodlands -teoksestaan palkittu historioitsija Timothy Snyder on kattavassa kolumnissaan käsitellyt myös Ukrainan äärioikeiston osallisuutta menneisiin protesteihin, mutta samalla tehnyt selväksi, mistä Venäjän propagandassa on kyse. Nykyinen Venäjän hallitus pyrkii herkästi vetoamaan fasismin uhkaan samalla tavoin kuin tsaarin valtakunta säikytteli vallankumouksen aaveella 1800-luvulla pyhän allianssin aikana. Aivan kuten tuolloin, myös nyt sotilaallinen väliintulo näyttäisi olevan yksi toimintamahdollisuus. Kaksi vuosisataa sitten Venäjän suojelusta nauttivat itsevaltaiset dynastiset keisarikunnat; tänä päivänä väliintuloja suoritetaan “suvereenin demokratian” ja sen nimissä pystytettyjen hallitusten suojaksi. Tapahtumien nopea eskalaatio osoittaa, että Kremlin vallanpitäjät ovat toimineet täysin oman valtioideologiansa sokaisemina.

Krimin tilanteen ratkaisussa on kiistatta kuultava myös paikallista väestöä. Monietnisen niemimaan tulevaisuudesta päätettäessä sananvaltansa on venäläisen kansanosan ohella myös ukrainalaisilla sekä ennen kaikkea paikallisella tataariyhteisöllä. Ukrainan tällä hetkellä istuvalla hallituksella, joka on riippuvainen kansalaistensa myötämielisyydestä, on kaikki mahdollisuudet edesauttaa alueellisten olojen vakiintumista, jos sille tähän vain tilaisuus suodaan. Lvivin katolisen yliopiston professori Miroslav  Marinovitš korosti puolalaiselle Tygodnik Powszechny -viikkolehdelle antamassaan haastattelussa, miten viime viikkojen protestien ja kansan vallankumouksen myötä on syntynyt uusi ukrainalainen identiteetti. Yhdessä kansallismielisyyden kanssa mielenilmauksissa näkyi Ukrainan moninaisuus. Vanhaa valtaa vastaan nousseiden kansalaisten joukossa oli rinta rinnan ukrainalaisia, venäläisiä, armenialaisia, juutalaisia, tataareja ja puolalaisia. Lvivin asukkaiden mielenilmaukset venäjän kielen puolesta osoittavat, että ukrainalaiset haluavat vilpittömästi ratkaista maansa tulevaisuuden kaikkien kansalaisten tahtoa kunnioittaen.

Tässä valossa ovat Venäjän toimet, joita on yritetty oikeuttaa Krimin venäläisväestön turvallisuudella, yksinomaan pahentaneet tilannetta. Itänaapurimme on Ukrainan valtioalueella tapahtuneen sotilaallisen maahantunkeutumisen seurauksena syyllistynyt itsenäisen valtion suvereniteetin ja kansainvälisen oikeuden räikeään loukkaukseen. Samalla on Venäjän hallitus myös rikkonut itse allekirjoittamaansa Budapestin muistiota vastaan. Ukrainan sisäpoliittisesta tilanteesta riippumatta on selvä, että Vladimir Putinin hallinto kantaa päävastuun nykyisen tilanteen kärjistymisestä. Samalla ovat Kremlin laittomat toimet uhanneet myös Euroopan rauhaa ja vakautta edesvastuuttomalla tavalla. Ukrainan tapahtumia on verrattu Etelä-Ossetian sotaan, mutta kun pitää mielessä Georgian oman vastuun kyseiseen selkkaukseen, osuvampi vertauskuva olisi Venäjän toiminta Viron patsaskiistan aikana. Erona on vain se, että tällä kertaa panoksena on koko maanosan rauha.

Meneillään oleva kriisi ei välttämättä laukea vielä lähitulevaisuudessa. Tapahtumien lopputuloksesta huolimatta ainoiksi moraalisiksi voittajiksi jäävät Ukrainan kansalaiset. Vladimir Putinin ainoa perintö kotimaalleen ja kansalleen sen sijaan näyttää olevan vain Venäjän lopullinen sysääminen kansainväliseksi paariaksi.

This entry was posted in Politiikka, Sota and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Vapaa Ukraina, vapaa Eurooppa

  1. Pingback: Kuka haluaa sotaa? | Äärellä avoimen maan

  2. Timo Anttila says:

    Lyhyt ortodoksinen näkökulmani;

    Toivottavasti Moskovan patriarkka Kirill -joka on mielistellyt Putinia enemmän kuin kanonit ja terve järki mielestäni sallivat- alkaa pikkuhiljaa ymmärtämään sen, että Ukrainan Moskovan patriarkaatin alaisen ortodoksisen kirkon (UOK-MP) on alettava keskustelemaan kahden muun Ukrainan ortodoksisen kirkon kanssa: skismaattisen Kiovan patriarkaatin (KP) ja itsenäisen Konstantinopolia lähellä olevan Ukrainan ortodoksisen kirkon (UOK-KP) kanssa.

    Moskovan patriarkaatti on vaalinut Ukrainassa(kin) enemmän Venäjän -valtion kuin ortodoksisen Kirkon etuja. Nyt sen tulisi ymmärtää, että Ukrainassa etusijalle on laitettava sekä Ukrainan ortodoksien hajanaannuksen lopettaminen että kansallisesti eheän ja itsenäisen patriarkaatin luominen. Tässä patriarkka Kirill saisi varmasti “konsultointi-apua” Konstantinopolin patriarkka Bartolomeokselta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s