Kotka ja puolikuu

 

 

 

 

 

 

 

Kuluneena sunnuntaina, marraskuun 11. päivänä, on Puola viettänyt itsenäisyyspäiväänsä. Kuten tunnettua, Puola palautti historiallisen itsenäisyytensä ensimmäisen maailmansodan seurauksena, ja seuranneen sotienvälisen ajan kaksi vuosikymmentä tunnetaan toisen tasavallan kautena. Suursodan myötä syntynyt Puolan valtio oli monikansallinen yhteisö, jonka asukkaista lähes joka kolmas edusti joko uskontonsa, kansallisuutensa tai molempien puolesta maan perinteisiä vähemmistöjä. Eräs näistä oli viiden ja puolen tuhannen hengen tataariyhteisö, joka oli paljolti keskittynyt Liettuan vastaiselle kiistanalaiselle rajaseudulle.

Valko-Venäjän, Puolan ja Liettuan rajamailla puolen vuosituhannen ajan asustaneet islaminuskoiset tataarit olivat näytelleet omaa osaansa Puolan itsenäisyystaistelussa. Eräs keskeisistä tataaripoliitikoista, Puolan sosialistipuolueessa vaikuttanut itsenäisyysaktivisti Iskander Mirza Huzman Beg Sulkiewicz oli lukeutunut itsensä Józef Piłsudskin ystäviin ja kaatunut vuonna 1916 taistellessaan Itävalta-Unkarin armeijan yhteyteen perustetussa puolalaisessa legioonassa keisarillista Venäjää vastaan. Marsalkan uskottuna Sulkiewicz olisi voinut hyvinkin kohota Euroopan ensimmäiseksi muslimipääministeriksi. Neuvosto-Venäjän aloitettua vuonna 1919 sotatoimet itsenäistynyttä Puolaa vastaan järjestäytyi Puolan tataarivähemmistö puolustamaan kotiseutuaan bolševikkien hyökkäykseltä. Perustettu “Mustafa Mirza Achmatowiczin ratsurykmentti” (Pułk Tatarskich Ułanów imienia Mustafy Achmatowicza) sai nimensä Napoleonin vuoden 1812 sotaretkeen osallistuneen tataaripäällikön mukaan. Puolalle tuolloin kuuluneeseen Vilnaan sijoitettu 13. ratsurykmentti säilyi tataarinuorukaisten palveluspaikkana sotienvälisenä aikana.

Korostettu uskollisuus Puolan valtiota kohtaan ei estänyt tataareita rakentamasta yhteyksiä uskonveljiinsä islamilaisessa maailmassa. Puolan valtiojohdolle taas olivat tataariyhteisön johtajien muodostamat suhteet vain eduksi vastaitsenäistyneen maan rakentaessa ulkoasiainhallintoaan ja luodessa kansainvälisiä suhteita. Vähemmistöpolitiikka palveli luontevasti myös vastaperustetun valtion etuja, ja sekä tataariyhteisö että Puolan hallitus toimivat alusta asti saumattomassa yhteistyössä. Tataariaktivisti Olgierd Najman Mirza Kryczyński – kuvassa ohessa – vieraili jo vuonna 1925 Puolan tasavallan valtuutettuna Kairon konferenssissa, Jerusalemissa, Damaskoksessa ja Ankarassa. Eurooppalaisena muslimina varsin paljon julkisuutta saanut Kryczyński ehätti solmia matkallaan suhteet Egyptin kuninkaan Fuad I:n, Jerusalemin suurmufti Al-Husseinin sekä Turkin pääministerin İsmet İnönün kanssa. Istanbulissa ehätti Kryczyński myös tavata neuvostovallan seurauksena osin diasporaan ajautuneiden Krimin tataarien edustajia.

Korkea-arvoisin Puolan tataarien kansainvälisissä tehtävissä palvellut edustaja oli mufti Jakup Szynkiewicz, joka vieraili Kairossa vuonna 1926 järjestetyssä muslimikongressissa. Szynkiewiczin matkan tarkoituksena ei ollut vain ylläpitää Puolan muslimivähemmistön yhteyksiä islamilaiseen maailmaan, vaan myös suuremmasta asiasta. Al-Azharin yliopistossa järjestetty kongressi pyrki perustamaan uudelleen islamilaista kalifaattia, joka oli lakkautettu kaksi vuotta aiemmin Turkin kansallismielisen hallituksen pantua viimeisen kalifi Abdülmecid II:n viralta. Osa egyptiläisistä uskonoppineista pyrki kongressin valmistelujen yhteydessä edesauttamaan kuningas Fuadin nimittämistä uudeksi kalifiksi. Mufti Szynkiewicz otti kongressissa täten Puolan tataariyhteisön nimissä kantaa kaikkia maailman sunnimuslimeja koskettavaan asiaan, ainoana Euroopan islamilaisista johtajista. Neljä vuotta myöhemmin Szynkiewicz sai hallitukseltaan tehtäväksi solmia diplomaattiset suhteet Puolan ja Saudi-Arabian välillä. Kahdenväliset suhteet saivat lopullisen sinettinsä kruununprinssi Faisal bin Abdulazizin vieraillessa Varsovassa vuonna 1932.

Lähi-itään luodut yhteydet olivat merkityksellisiä Puolan tataareille, jotka sotienvälisinä vuosina alkoivat nähdä itsensä eurooppalaisen islaminuskon edustajina ja sillanrakentajina kahden kulttuuripiirin välillä. Vuorovaikutukseen kuului myös opiskelijavaihto. Vuonna 1933 kaksi Lwówin yliopiston orientalistiikan laitokselta valmistunutta nuorta tataaria, Mustafa Aleksandrowicz ja Ali Woronowicz, saivat kotimaaltaan stipendin jatko-opintoja varten Al-Azharin yliopistossa Kairossa. Ensimainittu palveli sittemmin Puolan konsulina Jerusalemissa, siinä missä jälkimmäinen kohosi Varsovan imaamiksi. Puolan ohella toinen eurooppalaisen islaminuskon keskus oli Jugoslavia, ja Sarajevon madrassasta muotoutui niin ikään eräs Puolan tataariyhteisön nuorten uskonoppineiden opinahjo.

Unelma Puolan tataarien suuresta historiallisesta tehtävästä kahden sivilisaation, länsimaisen ja islamilaisen välisen yhteisymmärryksen myötävaikuttajina päättyi toiseen maailmansotaan. Saksan hyökkäys Puolaan syyskuussa 1939 repi myös tataariyhteisön kappaleiksi. Olgierd Kryczyński joutui natsien murhaamaksi, siinä missä mufti Szynkiewicz valitsi yhteistyön kolmannen valtakunnan kanssa. Sotienjälkeiset rajamuutokset jättivät tataarien vanhan kotiseudun Neuvostoliiton alueelle. Valkoisen kotkan ja puolikuun vanha historiallinen yhteys katkesi vuosikymmenten ajaksi.

 

 

 

 

 

 

Kirjallisuutta:

Nathalie Clayer & Eric Germain (editors), Islam in Inter-War Europe, Columbia University Press 2008.

Katarzyna Górak-Sosnowska (editor), Muslims in Poland and Eastern Europe; widening the European discourse on Islam, University of Warsaw, Faculty of Oriental Studies, Warszawa 2011.

Arkadiusz Miernik, A Model of Muslim integration: The Case of Polish Tatars. Al-Mahdi Institute, January 2011.

Jan Tyskiewicz, Tatarzy w Polsce i Europie; fragmenty dziejów,  Akademia Humanistyczna, Pułtusk 2008.

This entry was posted in Historia, Puola and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s